Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid

Ja je voelt veel en meer dan anderen om je heen, dat kan erg lastig zijn, maar het is geen last.
Een last wordt het pas als je te lang de signalen negeert die juist Jij via je sensoren opvangt en die je dan vervolgens negeert.
Je hebt de gave van hooggevoeligheid meegekregen om jezelf te trainen in het reageren op prikkels die zich aan je voordoen. Niet negeren, maar reageren is de boodschap.
Op de weg naar Zelfbevrijding en erkenning van wie jij bent heb je deze gave nodig om je te leren onderscheiden, niet om je aan te passen. 
Alhoewel aanpassen niet fout is, zolang je jezelf maar niet wegcijfert hierin…aha, dat komt je bekend voor zeker. Het oude gevoel van je klein houden, genoegen nemen met het minimale, tevreden zijn met wat je toevalt en vooral niet klagen. Uhhhhh tja, je hooggevoeligheid herinnert je er aan dat je van kosmisch hoge afkomst bent..klein houden hoezo. Klein maken, niet meer…
Je ziel nodigt je uit om je grootsheid te erkennen, om op te staan en jezelf te laten zien. De tijd van nu heeft ons HSPers zo hard nodig, omdat wij in onze fijngevoeligheid in staat zijn om te filteren wat gefilterd moet worden..alleen, we moeten het wel doen. Door te onderkennen wat je voelt, kun je zelf besluiten of je dat wel voelen wilt. Of je deel wilt nemen aan dit gevoel of niet. En..als je dat niet wilt, stap je er uit..je hoeft je niet te onderwerpen aan een collectief gevoel van schijnemoties als deze niet echt jouw emoties zijn. Daardoor voel jij je soms eenzaam en beroerd, maar heeeee….. dat zijn tenminste wel gevoelens die je ZELF voelt. Je zit niet in een gedeelde schijnsaamhorigheid die uit elkaar valt zodra jij je niet conformeert met de groepsgedachte
We zijn geen kuddedieren. We zijn solitaire wezens die in groepsverband ieder met de eigen kwaliteiten heel wat tot stand kunnen brengen. Maar dan moeten we wel op onszelf durven staan en niet de behoefte hebben om bevestigd te worden van buiten. Want wie kent jouw levensprogramma? Niemand!!! Jij hebt je eigen levensprogramma meegenomen, waar je zelf mee mag werken en waarvan je, je eigen handleiding nog dagelijks bijstellen mag. 
HSPers zijn erg onzeker…haha..totdat ze door hebben dat ze eigenlijk krachtbommen zijn die in staat zijn met hun gedachten de wereldenergie te hervormen. Dan valt hun onzekerheid weg en dan gaan ze los. Als een HSPer zichzelf de ruimte durft te geven en zijn eigenheid erkent, kan hij dansend die ruimte in bewegen. Hij wervelt en draait en danst in het rond in het ritme van zijn eigen harteklop en dat ga je voelen. Zo iemand dwingt respect af… is niet langer een klagend persoon, een onzeker mensje die ziek wordt van de indrukken…nee dit is iemand die alle indrukken sorteert in razendsnel tempo en meteen weer loslaat wat hij niet gebruiken kan.
De " fout" van HSPers is dat ze denken dat ze alles maar mee moeten sjouwen..oh wat zijn ze perfectionistisch, streng voor zichzelf, ze mogen nooit opgeven, gaan ver hun grenzen voorbij. Niet de buitenwereld regeert hen, maar zijzelf zijn de strengste controlemeesters over zichzelf. Want fouten maken komt in hun woordenboek niet voor.
HSPer van deze tijd, leg je strengheid t.o.v. jezelf af, voel je minder verantwoordelijk voor alles en begin te dansen.
Buig de energieprikkels om je heen om tot lichtvonkjes die om je heen gaan dansen in een wervelend spel van kleur en geluid. Maak er een spelletje van..leer zo snel te dansen dat alleen de allersnelsten je bij kunnen houden. Neem die prikkels niet meer op, maar dans er van weg. Je hebt je dans aangepast aan de verkeerde muziek. Je moet bewegen op je eigen muziek.
Er zijn zoveel HSPers op deze wereld, laten we met elkaar dansen in lichtvoetigheid. Iedereen die onze muziek kan volgen mag gerust mee dansen in dit tempo. Maar vertraag niet meer.
Ik nodig je uit mee te dansen, maar dan moet je aan jezelf beloven dat je echt gaat beginnen, niet onzeker om je heen kijken, niet wachten totdat een ander begint te dansen, dans ZELF!!!
Het is fijn om te leven in het ritme van je eigen hartedans. Schrijf je eigen ballet, verander de scenario's, regisseer je eigen toneelstukken. 
Je bent geen lijdend, maar een leidend voorwerp. En jij leidt de dans. Je hebt de touwtjes zelf in handen, je bent geen marionet aan een touwtje.
Je hebt het IN je om de blijdschap terug te brengen in je leven, dus waar wacht je op……

Print Friendly, PDF & Email