De juiste plaats

De juiste plaats

Natuurlijk ben je niet op de verkeerde plaats geboren. Dit alles is lang doordacht en via een zeer ingenieus plan ontwikkeld en voorbereid. Juist door aanwezig te zijn op deze plaatsen hebben we de energie in beweging kunnen brengen. Dat het vaak nodig is geweest dat je in die oude patronen voor de zoveelste keer af moest dalen is waar. Dat het jammer is dat je daardoor steeds weer in de oude tijd werd geplaatst is een feit. Maar dat wil niet zeggen dat JIJ in die tijden leeft. Een deel van je bewustzijn is sterk verbonden met de tijdsgeest en het werk daarin verricht. Je bent keihard en zeer doordacht aan het werk volgens een vooraf ingesteld plan om jouw kern vrij te maken van de aanklevingen die nodig waren om in het hart van de oude tijd te kunnen leven en werken. Daarom is dit leven op alle punten juist een overwinning. Energetisch omdat de zaken in beweging gebracht zijn, juist door je ijver en inzet. Zielsmatig omdat daardoor de weg naar de kosmos ontsloten wordt en alles weer goed kan gaan functioneren. Geestelijk omdat je bevrijdt wordt van de oude herinnerringen en lichamelijk omdat je de kans krijgt om via de tijd van NU en het lichaam van NU alle ballast weg te werken en een doorstart te maken naar wie je werkelijk bent. Een hoogstaand lichtwezen, met veel kennis en zielsenergie die op de juiste wijze in het leven en de ontwikkelingen van de tijd staat om een en ander te vervolmaken. Twijfel niet kind van het licht, twijfel nooit meer. Ook al wijzen tekenen en richtingen op de tegenovergestelde vorm; twijfel niet. Je zit niet langer ingemetseld in de piramide-energie. Er zijn geen vijanden noch ogenschijnlijke vrienden over die je bewaken, klem zetten of pijnigen. Je hebt hen allen recht in de ogen gekeken en je kracht laten zien. Het tij der gerechtigheid zal ooit jouw kant op stromen en je zal weten dat al je werk en inspanningen niet voor niets zijn geweest. Zoek rust in jezelf. Vind vrede in je hart en leef in oprechtheid met de mens in wording die je vormen kan naar jouw model. De wereld ligt voor je open er is niets dat je niet vermag. Integendeel; door in jezelf te geloven openen zich de poorten naar je hart. Een hart dat van oudsher slaat voor al het leven en diep verbonden is met de levensfactor. De liefde en de harmonie. Deze eigenschappen vormen zich en kristalliseren zich uit via jouw bewustzijn, in eerste instantie voor jezelf. Jij bent degene die putten moet en mag uit de bron van het eeuwig leven die in jezelf versmolten ligt. Je hebt een heilige taak, een gewijde opdracht die onder bescherming en leiding staat van de allerhoogste lichtwezens binnen en buiten de aardecirkel. Je lichtlichaam groeit met de dag en in dit lichaam leven velen met jou mee. Ook zij worden verbonden met de groei en expansie van de zielskern en groeien naar buiten toe. Worden zichtbaar en herenigen zich in puur licht. Door van binnenuit je lichtlichaam voeding te geven op welke wijze dan ook en zeker door positieve gedachten van binnenuit over jezelf en het werk,zal er een kracht onstaan die de eigenschappen van de nieuwe mens tot uitdrukking gaat brengen. Alle aktivaties en coderingen die via jouw bewustzijn heropend en tot leven gebracht mogen worden liggen klaar. Treed jezelf tegemoet in openheid en kracht. Besef dat jouw eigen wijsheid je zal leiden tot het hoogst bereikbare punt. Je stelde jezelf zojuist een vraag. In die vraag ligt het antwoord gereed. Niets is onbedoeld te zijn. Alles in de juiste volgorde en afwikkeling. In de juiste tijdsspanne. Je verliets niets, maar wint. Aan eigenwaarde, aan kracht en zelfvertrouwen. Alles wat meehelpt om je daarin te versterken is een positieve gebeurtenis in je leven en is bedoeld te zijn wat het is. Wees niet ontmoedigd, noch rusteloos. Hef het hoofd omhoog en volg je weg in vertrouwen en respect. Zorg er voor dat "anderen"jouw manier van leven en werken zich eigen maken op een wijze waarbij zij zullen merken dat zij vanuit de zielskern verbonden zijn met de eeuwigdurende verandering en dat Jij in die verandering aanwezig bent. Op welke wijze dan ook. Overal waar jij verschijnt openen zich innerlijke deuren. Naar alle richtingen. Niet altijd bewust gekend maar altijd vol van het nieuwe avontuur. Fouten maken hierin kan niet meer. Niet allen Jij beslist, maar een leger van engelen en andere lichtwezens tot in de hoogste regionen besluiten, sturen en spiegelen door jou heen. Je kunt jezelf niet verantwoordelijk houden voor de gebeurtenissen. Het plaatst zich buiten jouw perspectief. In die zin kan je jezelf niet veranwoordelijk meer voelen en kun je alles over laten aan de stroming van de tijd. Jij bent verantwoordelijk voor je persoonlijk welbevinden en mag er alles aan doen om de termen van harmonie die jij nodig hebt om een gelukkig mens te zijn te gebruiken en te integreren op welke wijze dan ook in je eigen leven. Jij kiest. En op dat stuk dragen we de verantwoordelijkheid wel aan jou over. Omdat jij beter vanuit het stoffelijk perspectief kan zien en voelen wat je nodig hebt en wat belangrijk voor jou is om jezelf beworteling te geven. Wij overzien dat niet zo goed als jij zelf. Jij leeft temidden van de mogelijkheden. Wij niet. Beslis en vorm. Herschep en creëeer vanuit jouw wijsheid en perspectief en besluit dat alles wat je doet je op zo'n wijze ten goede komt dat het je werkelijk opbouwt en voedt. Doordat je op de ‘verkeerde" plaatsen hebt geleefd en gewerkt valt er nog heel wat energie te versleutelen op een wijze die helend en opbouwend inwerkt op je eigen leven. Pak alles aan wat in jouw ogen en hart als opbouwend en helend aanvoelt. Niets moet en alles mag. De juistheidstoetsingen blijven zo goed als buiten beschouwing omdat je vanuit de juiste intentie leeft. En dus geen onherstelbare fouten kunt maken. Hooguit kun je je vergissen in iets en daar kom je snel genoeg achter en kan dan alsnog datgene herstellen wat eventueel fout loopt. Maar er loopt niet zo snel iets fout. Omdat je leven zich opbouwt op je eigen handelingen. De echo uit oude tijden weerspiegelen die handelingen. Dwars door de pijn en de zwaarte heen draagt het je omhoog naar de kosmische kern. Er zijn geen strafzaken. Geen foute bedoelingen. Je eigen zielskern draagt je door de tijden heen terug omhoog naar het licht. Je hele leven is er op gericht dat licht te "vangen"en te integreren in je hele bestaan. In je zijn, je wezen, je leven. Jij schept de kracht waarop het licht zich richten kan en het stuwt zich omhoog uit de kelders van het aardebewustzijn en draagt je omhoog naar de kosmische zon. Je kunt niet meer vallen, nog verdrinken in oude patronen. De stuwkracht is te groot, de wil te krachtig en de energie te sterk. Het rad van wedergeboorte is gaan bewegen en die beweging is niet te stoppen. Voel je eigen draagkracht. Besef dat alleen jij verantwoordelijk bent voor de stuwing die zich openbaart. En dat je door in de oude tijden af te dalen de kernreaktoren van energetisch licht hebt ontwikkeld die nu in werking treden. Je gaat omhoog kind van het licht, je landingsplatform wint aan vaart en kracht. Je bent veilig en onderweg. Het wordt een platform van energie die je de ruimte in gaat slingeren als de tijd rijp is. Tot die tijd tril je de nieuwe energie aan tot in zijn diepste kern en breng je de geboortestroom van licht en nieuw leven in beweging. Het gaat alsmaar door. Je rust nooit en hebt dat nooit gedaan. Soms ben je zo gedreven dat je energie jezelf voorbij snelt en jij moet rennen om jezelf in te halen. Daar word je rusteloos van. Die onrust in je bewustzijn is gebaseerd op haast en gedrevenheid. Terwijl de beweging al voluit in werking is gezet. Zit, leef, adem en beweeg in die wetenschap. Trek de energie die je vooruit snelt terug in jezelf en schep een moment van rust en vrede in je eigen hart door dit weten in je kern te verankeren. En zit stil in de rust van je eigen tijd. Haal diep adem en besef dat je LEEFT. Meer dan ooit tevoren. JE LEEFT. Je bent in het leven en het leven in jou. Dit is wat leven werkelijk is.Ten volle je bewust zijn van Al wat Is en dat ben je. Dus streef niet langer naar Dat wat is, want je Bent er al in. je bent thuis. In jou. In het hart van de kosmos. In de palm van de goddelijke hand. Slaap zacht.

Print Friendly, PDF & Email