Heropening van de oersterrenpoort

Heropening van de oersterrenpoort

In de diepste kern van de aarde is een beweging op gang gekomen. Deze beweging heeft te maken met het feit dat de aller-oudste kosmische poort heropend mag worden. Deze poort bestaat uit verschillende afdelingen. De energie die er door heen mag stromen is één van de oudste energiestromen van het universum. De kracht van deze stroom is enorm. Daarom wordt er met grote omzichtigheid gewerkt aan de instroom en verdeling van deze energie. In het onderste chakra, in het bekken is, deze beweging waarneembaar. De aller-oudste zielen, zij die van oudsher betrokken zijn geweest bij het creatieve scheppingsproces van dit universum, kunnen dit ervaren in hun schoot. De ‘oergoden" werken op dit moment door ons heen om dit te bekrachtigen. Op dit punt van het aardse leven aangekomen zijn er al veel coderingen binnen de aardse familielijnen veranderd. Het licht kan instromen tot in het oerpunt. Via de energetische wortelstelsels binnen deze lijnen. Door dit oerpunt te heropenen en het sterrenlicht er doorheen te laten werken, kan dit licht een van oudsher bekend patroon terug ophalen in zijn kern. De aarde wordt als het ware weer aan de ketting geregen. In de kern van de aarde is de opening gekomen. Een kristallen draad weeft zich er door heen. Hierdoor worden we letterlijk omhoog getrokken en aan de lichtketting geregen. Van hieruit kunnen andere lichtstelsels ook weer terug aansluiten. De ketting rijgt zich verder. We vinden houvast en hangen er niet langer doelloos bij. De impact hiervan is enorm. Doordat het massabewustzijn sterk genoeg is om deze energiedraad vast te houden, kan er daadwerkelijk een " lift" plaats vinden. De draagkracht is sterk. Dit vraagt een bijzonder aanpassingsvermogen. Het is niet niks als de oerlevenslijn zich weer door de schoot van ons leven heen kan rijgen. Deze levenslijn geeft een zeer sterk signaal af. De oerpoort in de kern van de aarde kent zijn verbindingen en via deze poort zoeken die verbindingslijnen ons vanzelfsprekend op. Er is geen weg meer terug. Je bewustzijn sluit zich aan. Omdat je van oudsher al aangesloten bent en nimmer bent afgestoten. Het is alsof een stroomdraad die lange tijd niet heeft gewerkt weer geactiveerd wordt en er een geheel nieuwe stroomstoot door je aderen heen schiet. Heel heftig. Vreemd en toch bekend. Rusteloos en toch op je plaats. Tegenstrijdige gevoelens die zich openbaren in jou als mens. Dit alles wordt begeleid door sterke universele krachten. Krachten die rechtstreeks in contact staan met de bron. Zielen die zich weliswaar tot de aarde aangetrokken voelen, maar niet van deze aarde zijn. Je zou hen kunnen omschrijven als de Goden van de oude tijd. Met woest uitziende baarden, krachtige spieren, onverschrokken en dapper werden zij vroeger afgebeeld. . Deze " Goden' zijn het die op dit moment de oerpoort beschermen en openen. Op zeer oude plaatsen in het wereldgeheugen zijn deze " Goden' sterk actief. Bijv. in Griekenland, maar ook in Europa…gecentreerd rondom de oude Romeinse plaatsen, met name in Italië. Maar ook in Engeland – vanuit de graalenergie – komen er nieuwe energiestromen vrij. Overal ter wereld sijpelt de graalkracht door de bekkens heen en komt dit licht omhoog. Veel van deze plaatsen worden strikt geheim gehouden, om het proces niet te verstoren. De kracht van deze 
" Goden" is slapende geweest. Nu ontwaken zij en sluiten zij zich aan bij de oerstromen die tot leven komen. Steeds meer van deze sterke krachten zullen zich aansluiten en alles in het werk gaan stellen om de energiestromen op hun plaats te krijgen en vooral om hen in beweging te houden. Niet voor niets werden zij vroeger afgebeeld alsof zij macht hadden over de wolken en de donder. Symbolisch wil dit zeggen dat deze sterke krachten de geestelijke stromen moeten beteugelen, omdat zij anders op hol slaan en niet te beteugelen zijn.
Dat de mens hen namen en gezichten heeft gegeven zegt genoeg. In oude tijden vielen deze zielen blijkbaar op en drukten zij hun stempel op de ontwikkelingsprocessen van onze wereld.
Deze " Goden' roepen ook jou en mij op. Zij vragen ons om definitief in onze kracht te gaan staan. In ieder geval op innerlijk niveau. En te geloven in de oerbron die in ons allemaal opwelt.
De scheppingskracht, de graalenergie, de kristalstroom, welke naam je er ook aan geeft het komt allemaal op hetzelfde neer. Diep in onze herinnering roept de oerbron. Zijn energie stroomt al, de wateren borrelen omhoog en reinigen veel zaken tot in de celkernen van onze blauwdrukken. Door je hiervan bewust te zijn kunnen de oergod en godin in jou ontwaken en elkaar omarmen. Opgaan in elkaar en met elkaar tot een nieuw scheppingsproces komen.
Durf te zijn in de kracht van je schoot. Wees vruchtbaar in gedachten en daden. Je bent de god/godin van je eigen leven en hebt het zelf in de hand hoe de schepping zich door jou heen kan manifesteren. Kijk niet langer om. Wees in het Nu en schep de toekomst door de oerbron open te stellen. Heb geen angst dat je deze krachten niet kan beteugelen. De kracht zit in jou en jij in de kracht. Je bent verenigd hiermee tot in het diepst van je ziel. Van oudsher. Het nieuwe leven staat aan de bron van de tijd. Jij bent de bron van het tijdloze bestaan. De Schepper van het licht. Je kan rijden op de wolken, vliegen door de lucht, de zon vragen te schijnen om alles van nieuw levenskrachten te voorzien. Door de verbinding met de oergoden aan te gaan sta je niet langer op jezelf, maar ben je verankerd in het tijdloze Niets, waarin Alles zich kan manifesteren.
De oerbron in jou zal zich openen als jouw ziel aangeeft dat je er klaar voor bent. Niet eerder. Want de bron mag jou niet overspoelen. Pas als je bewezen hebt aan jezelf en het licht dat je IN de bron kan zijn zonder te verdrinken, zal de bron in JOU zich kenbaar maken. En je van binnenuit van nieuwe energie voorzien.
Voortaan kun je drinken aan je eigen bron. Je zal het merken als het zover is. Daar kun je niet zomaar aan voorbijgaan.
De oerpoort is in beweging, wij bewegen mee. De tijd is niet meer terug te draaien. Het grootste feest van deze zomer heeft zich voltrokken en je bent er bij aanwezig. Vier het mee en maak je niet langer zorgen om alles. Afdeling na afdeling gaat deze poort werken en zielen aansluiten op de kern. Je wortels gaan groeien voorbij deze aarde, terug in de tijd. Via vele sterrenpoorten zul je wortelen in het universele leven en van daaruit je kracht ontvangen. Je bent niet langer mens van deze aarde. Je bent weer ziel van de kosmos. En je zielenwortels zullen terug aansluiten op je oorspronkelijke familie van Licht. Voel je diep verbonden en laat je niet van de wijs brengen door mensen die menen dat dit alles een fabel is. Jij voelt het als je het durft te voelen en dan IS het er gewoon. Je hoeft dit weten niet te verdedigen, nog uit te leggen, jouw kern zal het ervaren en er vrede mee hebben. 
Zo zal het zijn en zo zal het geschieden. Ieder mens op aarde krijgt de kans om terug te keren naar de plek waar alles begonnen is en van waaruit alles zich openbaart. Niemand wordt hiervan uitgesloten. Niet door het licht, niet door de Goden of welke God dan ook. De enige die jou er van kan weerhouden de Bron te vinden ben JIJZELF. Omdat je de weg van het hart niet volgt. Of omdat je in dogma's blijft steken die je laten verdwalen in de tijd. Geef niemand de schuld als je de Bron niet vinden kunt. Geef jezelf de KANS om deze Bron te vinden en je ZULT hem vinden. Iedere dag gaat de Oerpoort verder open en kan het voor jou gemakkelijker worden om de Bron te vinden. Wie ogen heeft om te zien zal vinden. Wie oren heeft om te horen zal verstaan wat de Bron je zeggen wil. 
Je wordt geroepen om naar huis te komen…ga op weg lief kind van deze aarde en blijf je pad onverschrokken volgen. Je krijgt hulp…..

Print Friendly, PDF & Email