Het huis van licht

Het huis van licht

Gegroet dierbare zuster van het licht. Wij komen bij u om u te melden dat er een aanvang gemaakt is met de opbouw van de Steden van Licht. Zoals u weet zijn recent de 144 lichtsteden in het energetisch bewustzijn van de aarde geactiveerd en aan elkaar gekoppeld. De sterrendraden van licht en kracht lopen door het netwerk van de wereld heen en omgeven deze steden met een gloed van aangenaam,helder licht. Maar, wij willen een stap verder gaan. 
Wij komen u vertellen dat in het energetisch bewustzijn om uw aardse huis heen diverse energievelden ontsloten zijn. In de ruimte die hierin vrijgekomen is bouwen wij een Huis van Licht. Het is een Huis dat uit meerdere dimensies bestaat en dat via verschillende bewustzijnspoorten betreden kan worden. Waarom ontsluiten wij zo een Huis? Wel, lieve vriendin dat zal ik u uitleggen. De toekomst van de aarde is in verregaande ontwikkeling. Het is belangrijk dat er in deze tijd een energetische bufferzone wordt gecreëerd die heel dicht bij het aardse leven staat, en waarin het veilig toeven is. Het huis dat wij bouwen dient meerdere doeleinden. Eerst en vooral laten wij u weten dat de kwaliteit van uw lichtlichaam dusdanig sterk geworden is dat het dit Huis kan dragen. Niet andersom. Door de ontwikkelingen die via uw bewustzijn zichtbaar gemaakt worden kunnen wij het skelet van dit bouwwerk ontwikkelen en draagkracht verlenen. U begrijpt dus meteen dat wij wat dit betreft een diep vertrouwen hebben in uw verbinding naar ons. Het is belangrijk dat op de plaats waar uw aardse huis gesitueerd is dit energetisch Huis u kan omgeven. Het bouwt een krachtig lichtveld op dat tot in de wijde omtrek zijn straling af zal geven. De energie zal zeer verheffend en beschermend op u en allen die dit huis betreden inwerken. Daarnaast zijn wij bezig om in dit Huis verbindingen te maken naar diverse richtingen. Richtingen die te maken hebben met de aankoppeling van diverse galactische stralen die ieder op hun beurt het Lichthuis gaan versterken en doorstralen. Vanuit de kosmos gezien wordt dit een feestelijke gebeurtenis. Vele zielen van allerlei aard zullen door de gangen van uw energetisch Huis wandelen en de krachten die zij meebrengen zullen er op gericht zijn om deze plaats te maken tot een plaats van Heling en Liefde. De vortex waar op dit Huis gebouwd wordt is sterk en stralend. We hebben er 14 jaar van uw aardse tijd aan gewerkt om deze plaats voor te bereiden en uzelf bent nu bijna zeven jaar van uw aardetijd met deze plaats verbonden. Alhoewel wij u op voorhand de plaats al in uw dromen hebben laten zien.
De laatste zeven jaren hebben wij intensief kunnen werken hieraan. Mede door het feit dat de aanwezigheid van u en uw partner het ons mogelijk maakte om tot versnelling over te gaan. Wij willen u danken dat u geluisterd hebt naar de roep van uw ziel, dat u zonder aarzelen alles achter hebt gelaten om op deze nieuwe plek in verbinding met ons een stralende trap van licht naar de kosmos te bouwen.
Rondom deze spiraaltrap, waarin vele coderingen verwerkt zijn wordt het Huis van Licht gebouwd. 
De energie zal allen die uw Huis betreden voorzien van nieuwe informatie. Ook de mineralen die wij u gevraagd hebben te zoeken zullen in dit Huis tot leven komen en hun zielskracht afstralen op u en allen die u ontmoeten zult.
Velen zullen de weg vinden naar dit Huis van Licht. Daadwerkelijk in de stof, maar ook in de energetische gebouwen er om heen. Het aardse huis zal een ontmoetingsplaats worden. Een Huis van vreugde.
Wij hebben u gevraagd een extra ruimte te gaan scheppen waar de mineralen volledig en diep geopend kunnen worden. Zodat hun ziel tot verruiming kan overgaan. Vooral het woord ruimte zal hierin op zijn plaats zijn. In de ruimte die via de nieuwe krachtplaats in uw huis geopend zal worden zullen velen hun eigen ruimte gaan hervinden. Hierin zullen zij hun diepste zelf ontmoeten en nieuwe energie zal hun aderen doorstromen.
In de stof moet u de ruimte nog afmaken, maar in de geest staat zij al klaar en straalt haar intenties naar u uit. Luister goed geliefde want in het luisteren met uw hart zult u gaan doorvoelen wat er in deze ruimte geschieden mag en wie de ruimte later in de tijd zullen gaan betreden.
Het Huis van Licht is sterk verbonden met de kristalsteden achter de sluier van het leven. Ook de galactische stralen omgeven deze Huizen met een aura van kleur en diepte.
Op meerdere plaatsen in het aardebewustzijn zullen de Huizen van Licht tevoorschijn komen. Altijd gedragen door de kracht van een sterke lichtziel die nauw in verbinding staat met de aard van de opdracht.
De ontsluiting vindt plaats in een bepaalde volgorde en tijdsspanne, deze kan niet geforceerd nog afgedwongen worden. De sleutels waarmee deze Huizen betreden kunnen worden, liggen verborgen in het hart van de Huismeester/meesteres en zij worden alleen geactiveerd door de Lichtmeesters zelf.
Vanuit deze Huizen van Licht zullen gecodeerde boodschappen de wereld inschieten. Met grote kracht zullen zij op bepaalde momenten de Huizen verlaten en elkaar ontmoeten in de Tijd die geen Tijd is. In de Ruimte voorbij de Ruimte verstaan zij elkaar en vertellen hun boodschap van Licht in onverstaanbare klanken en kleuren. De kosmos kent deze taal en zal hierop anticiperen. De Huizen zullen langzaam maar zeker naar elkaar toegroeien en overgaan in elkaar. Dit zullen de Huizen van Licht zijn die nimmer betreden kunnen worden door hen die te zware of te vuile voeten ( ontevreden harten) hebben om de gebouwen te kunnen betreden. De drempels zijn van stralend goud, van diamant en briljant. Hierin staan de namen geschreven van hen die vanuit de hoogstaandheid van hun wezen de gastvrijheid van deze Huizen zullen herkennen. En toegelaten mogen worden.
Misschien klinken deze woorden u nog vreemd in de oren, maar voor ons is dit een vreugdevol moment. Omdat wij dwars door tijd en ruimte heen de Huizen gaan bouwen die voorbij uw beperking en belevingsvermogen een verbinding gaan vormen die al het aardse begripsvermogen overstijgt. Als wij één ding van u geleerd hebben tijdens uw aardse omzwervingen dan is het wel dat u overal waar u bent zichzelf een huis maakt, een veilig onderkomen dat beschutting biedt. Wel vrienden, vanuit deze optiek is het dat wij de krachten bundelen en een Huis van Licht gaan creëren dat trapsgewijs ver de kosmos in zal groeien. Hoogtes en dieptes zullen wegvallen. Het Huis, met zijn miljoenen kamers zal in de galactische wereld aanklikken en alle zielen van goede wil zullen er op door bouwen. Zo kan een ogenschijnlijk simpel Huis van Licht een vortex van verbinding worden die tot in ongekende vertes zichzelf zal uitbouwen. Vriendin , wij danken u dat de opzet van dit Huis er staat en dat wij van daaruit door kunnen gaan werken. Wij wensen u toe dat u de speciale energie die onlosmakelijk met dit Huis verbonden is toe zult willen laten in uw leven en uw taak. Wees u er van bewust dat uw leven veranderen gaat. Met de opbouw van dit kosmisch Huis, verandert ook uw innerlijk Huis. Uw Zielshuis zal groeien en zich in blijdschap verheugen op dat wat komen mag.
De kosmische,geestelijke en de aardse kristallen zullen stralend aan hun taak beginnen. Zij komen naar u toe en zullen hun weg vinden de wereld in. Op welke wijze dan ook. De Kristalpoort is geopend, uw Huis staat beschreven in deze Poort en zal opgenomen worden in zijn krachtige werking.
U beseft dit nog niet ten volle….maar vanaf vandaag begint uw taak als Kristalhoedster pas echt. 
Duizenden energetische kristallen zullen naar uw Huis overgebracht worden, begeleid door Hoeders en Hoedsters uit vele galactische afstemmingen. Als u ' s nachts slaapt zult u elkander ontmoeten en een diepe uitwisseling van energie beleven.
De ruimtes in en rondom uw Huis zullen zich vullen met de meest prachtige kristallen die u maar voor kunt stellen. Uw hartslicht is het dat hun werkelijke schoonheid aan zal raken en tot leven brengt.
Dwaal met vreugde door de lichtkamers en ontmoet de prachtige wezens, zodat u elkanders dieptes zult ervaren en over kunt gaan in de Eenheid van deze schitterende wereld.
Lief kind van deze aarde, uw taak is van uw geboorte af zwaar geweest. Wij weten dit en erkennen uw wezen en betuigen met Alles wat in ons leeft ons diepste respect omdat U bent wie u bent. Uw taak zal vanaf nu verlicht worden door de schoonheid, warmte en liefde van deze prachtige kristallen en hun begeleiders. De schatkamers van het Zielsleven komen naar u toe en zullen uw leven en dat van duizenden anderen instralen met een onaardse kracht en rijkdom. Er is geen groter schoonheid dan de schoonheid van de Ziel. Vanuit het Centrum van uw Ziel omvatten wij u met een Mantel van schittering en glans. Draag deze met trots en waardigheid. De magische krachten van vele tijden zullen er door heen stralen en hun werking aan het nieuwe leven doorgeven.
Uw Huis is een Huis van Licht en zal dit blijven tot aan het einde der tijden. Het zal een brug slaan naar de nieuwe wereld en vele gasten herbergen die over deze brug naar nieuwe dimensies gaan reizen.
Onderhoudt dit alles goed en draag uw verantwoordelijkheden hierin. Wij twijfelen er niet aan dat u dit kunt. De Vortex van energie zal diep inwerken op De Zieletoon van uw wereld. Het zal deze versterken en aanvullen met prachtige klanken. Zodat het innerlijk Lied van de aarde gehoord zal worden tot ver in de Kosmos, aan kan sluiten op het lied van het universum en hierin gedragen kan worden als een meeresonerende klank. Alles draait de komende tijd om resonantie en ombouw van geluidsgolven. De Ziel van de Aarde leert te zingen in het Kosmisch Lied van het Universum en de toonmeesters van diverse afstemmingen komen helpen om de klank er van uit te breiden en te versterken tot een Goddelijke Klank.
Huizen van Licht, Toonkamers van Klank, Vensters van Kleur die met vreugde de toekomst inkijken en zichzelf uitvergroten tot een nieuwe compositie van Verbinding en Kracht.
Het Leven is het Waard geleefd te worden.

Wij groeten u vanuit de Bron die Eenheid heet,

Print Friendly, PDF & Email