De Sterrentempel van de hemelse vrede

De Sterrentempel van de hemelse vrede

Bij mij is Adri, we maken een verbinding naar Zeeland ( Z-H) naar het eiland Schouwen–Duiveland. Zeer recent hebben Adri en haar dochter Marja op die plaats gemediteerd en ze voelden aan dat er een bijzondere energie aanwezig was. 
Als we ons hierop afstemmen merken we op dat er in het energetisch geheugen van deze plek een enorm kristal aanwezig is. Het roept ons. Het wil geactiveerd worden. Als we ons verbinden begint de kracht van het ontwakende kristal omhoog te stralen op het celbewustzijn op die plaats. Celpunten schieten open en er begint zich een Tempel op te bouwen.
Het is een ronde tempel, ruim in doorsnede en ik bemerk onmiddellijk dat deze Tempel geschakeld staat aan de sterren energie. In de kosmos zijn verschillende sterrenpoorten aan het ontwaken. Via de sterren worden er steeds meer activaties uitgevoerd. En deze prachtige Tempel wil zich terug verbinden met de sterren energie. Draden van licht schieten uit de kosmos naar beneden. Het is een feest om te zien. Het complex groeit steeds verder uit. Ik zie terrasvormige platforms ontstaan. Op het bovenste platform staat de Sterrentempel en hoe meer je omlaag gaat naar de verschillende terrassen hoe meer tempels je krijgt te zien. De kleinere tempels staan op zichzelf, maar zijn onderling met elkaar verbonden. Via het kristallen koepeldak van de hoofdtempel worden er stralen van kracht gedistribueerd. Die stralen klikken aan op het hart van de kleinere tempeltjes en activeren de kristallen in het centrum. In een mum van tijd lijkt het wel alsof het hele complex zich opgebouwd heeft en meteen aan het werk gaat. 
Ik bemerk dat deze Tempel sterkere frequenties uit gaat zenden. Daar wordt op gereageerd. Zowel in Frankrijk( Chartres) als in Engeland ( Glastonbury) begint er een zelfde complex te ontwaken. In een prachtige driehoeksverbinding werken deze complexen samen en creëren ze een vortex van hoogwaardig sterrenlicht op deze plaats.
De Tempel in Zeeland ontwaakt snel. Plotseling zie ik het koepeldak opengaan en er zakt uit de hemel een stralend, helder, facetgeslepen, groot kristal naar beneden. Heel voorzichtig wordt hij door het koepeldak heen geplaatst op een roterende schijf. De schijf is volledig van kristal. Als het kristal geplaatst is begint de kristallen schijf op te gloeien in alle nachtblauwe en diamanttinten die je kunt bedenken. Ook deze schijf is facet geslepen. Het kristal en de schijf werken samen en bouwen een enorm krachtsveld op.
Doordat de schijf roteert – heel langzaam draait hij op 24 uur volledig in de rondte – veranderen de uitgezonden stralen van richting. Op 24 uur tijd bestrijken zij zo de hele omgeving en verlichten deze met hun kracht. De sterrenhemel, het kristal, de andere Tempels op deze plaats en in Frankrijk en Engeland vangen bepaalde kosmische trillingen op. Deze trillingen worden opgevangen, getransformeerd en splitsen zich uit naar alle richtingen. In het bewustzijn van de aarde sluimeren vele sterrenpunten. Als deze sterrenpunten terug ontwaken zijn zij in staat om nog meer kosmische energie die specifiek via deze Sterrentempel wordt gegenereerd op te vangen. De codes die hierin verwerkt zijn, zijn bekend bij de lichtmeesters. Alleen zij zijn in staat om de frequenties te besturen en te activeren. Het is een prachtig gezicht om te zien dat dit hele programma nu van start kan gaan. Beschermd en begeleid door de lichtmeesters, zodat tegenkrachten niet in staat zijn om iets met deze trillingen te doen.
De hele driehoek laadt zich op. Het is nog lang niet af, maar het begin is gemaakt. 
Via de tijdspoort en de energetische zonnewijzer in het hart van Zuid Holland, staat deze tempel ook weer in verbinding met de Witte Tempelcomplexen in Noord-Holland. Zo wordt langzamerhand de hele kustlijn van Nederland ontsloten. De krachtslijnen die in het bewustzijn van dit alles aanwezig zijn worden steeds helderder en vullen zich op met heldere energie..
De breuklijn die langs onze kust loopt wordt meer en meer geheeld. Op deze plaats zit een enorme scheur op diep niveau in de aardkorst. De scheur strekt zich naar beneden toe uit via de Europese kust ( door Lissabon) naar Afrika (Dakar), volgt de kustlijn van Zuid – Amerika ( Rio de Janeiro, Buenos Aires, en dan via Vuurland naar Antarctica.
Naar boven toe loopt hij schuin door Denemarken, de Scandinavische hooglanden, vlak langs Spitsbergen naar de Noordpool. 
In verbinding met de tempeldriehoek zoals hierboven beschreven staan meerdere sterrentempelcomplexen geschakeld. 
Al deze complexen worden van lieverlee weer geactiveerd. Eén na één, rustig aan, zodat de energie zich gelijkmatig gaat verdelen over onze wereld.
De Tempel in het energetisch geheugen van Schouwen-Duiveland krijgt hierdoor wel een heel speciale betekenis.
Het woord schouwen betekent zien, kijken, voorzien, er door heen zien. In de actieve tijd van de Tempel werd de sterrenhemel gebruikt als een venster naar de kosmos. O.a. werd het gebruikt om astrologische berekeningen uit te voeren. Het was een breed georiënteerd, heel goed bekend staand wetenschappelijk astrologisch/esoterisch centrum. De priesters/zielen die hier werkten waren opgeleid door de hoogst ingewijde meesters. In samenwerking met de sterren ( andere lichtstelsels) berekenden zij o.a. het evolutieprogramma van de aarde. Zij wisten precies wanneer er weer een energiestraal toegevoegd kon worden aan het gehele gamma. Ze stonden in nauw contact met de sterrenlijnen en sterrenpunten in het geheugen van de aarde zelf en konden voorspellingen doen t.a.v. zeer vele processen.
Duiven zijn boodschappers van Vrede. Dit tempelcomplex stuurde vredevolle en liefdevolle signalen rond. Ook naar de kosmos. Waardoor afgezanten vanuit andere lichtstelsels zich altijd welkom voelden.
De naam van het eiland is dus esoterisch gezien heel belangrijk. Er zit een krachtbron onder de Tempel die een straal van wit licht de kosmos inzend. De tempels in Frankrijk en Engeland doen dit ook. De drie witte stralen schijnen vanaf de punten van de energievortex ( de driehoek) schuin naar elkaar toe en ontmoeten elkaar precies in de top van het centrum. Daarmee ook weer piramides ( driehoeken) creërend naar elkaar toe. De witte straal schiet hoog de kosmos in en zendt een signaal van vrede uit. Aan de hand van de kracht en kleur van dit signaal kan men in de kosmos aflezen hoe veilig de situatie is op dit moment. 
Witte duiven worden vaak als verkenner/afgezant vooruit gestuurd naar plaatsen die verkend en of bezocht mogen gaan worden. Laten we hopen dat de witte straal weer vele gecodeerde boodschappen omzet in witte vredesduiven. Zodat op deze plek de Witte Piramide van de Vrede volledig hersteld kan worden.
In deze Piramide kunnen de afgezanten van verschillende richtingen elkaar ontmoeten en zich verenigen met elkaar. 
Zodat deze plek, in samenwerking met de sterrentempels een vibratie van hoogwaardig licht uit gaat zenden die tot in de wijde omtrek zijn impulsen gaat uitzenden.. Deze impulsen worden overgenomen door de andere sterrentempels en ook zij creëren hun Witte Piramides van de Vrede over de gehele wereld. 
Zie je nu voor je dat de Witte Straal van Hemelse Vrede zich gaat vermengen met onze energie en dat de impulsen zich gaan verspreiden door het bewustzijn van de hele wereld?
Kun je begrijpen dat je zielsenergie zich hiermee verbind en op een diep niveau mee werkt om de vrede op aarde werkelijkheid te laten worden. Gewoon door te zijn wie je bent en je te verbinden met deze trajecten!!!
Ik sluit deze waarneming af met mijn speciale groet die ik alle jaren van werkzaamheid al gebruik en ik hoop dat deze groet nog meer betekenis voor je gaat krijgen.

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email