Het Siriaans Akkoord

Het Siriaans Akkoord

Nu de mensheid meer en meer wakker begint te worden en de oude machtscodes hun kracht verliezen, gaat de energie van Sirius steeds meer op ons inwerken. Deze energie roept ons op om de positieve waardes van de schepping te onderkennen en neer te zetten in het menselijk leven.

Is het toeval dat de ster van Sirius zo krachtig scheen toen Christus geboren werd? Neen. De waardes van de antimachten moesten d.m.v. de Christusstraal gebroken worden. En de Galactische raad die vanuit het Sterrenstelsel Sirius de beslissingen neemt over  de ontwikkelingen op onze planeet, heeft zeer krachtige zielen via de Galactische Poort van het Siriusstelsel naar de Aarde overgezet.  De engel Michael heeft door deze straal heen zijn licht krachtig ingeweven.

In het Christuslicht viel de kracht van de Grote Centrale Zon ( goud), het Siriuslicht ( blauw) het roze licht ( Venus) en het witte licht ( Shamballa) samen in een intense combinatie van kracht.  Afdalend door de Siriuspoort konden vele zielen  zichzelf  laag na laag bedraden met deze krachten. De 144.000 zielen die mede afgedaald zijn in het Christusveld vertegenwoordigden allen een of meerdere aspecten van deze energie.

Zij zijn  door Michael uitgezonden naar de onderwerelden en hebben de Christuscode als brenger van de dageraad geïnstalleerd tot in het hart van de Luciferkracht.

Nu brengen we met elkaar de galactische dageraad omhoog in de tijd.

En de antikrachten doen er alles aan om die dageraad te versluieren met valse waardes, met mist en troebelheid. Zodat de mensheid opnieuw in vertwijfeling wordt gebracht.

Toch wordt de dageraad dit jaar opnieuw geboren. Uit de harten, zielen van miljoenen mensen komt de dageraad omhoog als een galactische zon die tot ver in de omtrek zijn stralen gaat laten zien. Het is niet meer te stoppen.

De oude machten zijn uiteen geslagen en doen wanhopige pogingen om te redden wat er te redden valt.

Dat de mensheid nu twijfelt is best handig, want onder het mom van allerlei valse geschriften, cursussen en boeken hopen zij hun macht , verpakt in lokkende woorden, opnieuw te verkopen.

Het is daarom zaak om meer en meer naar binnen te gaan en ons niet af te laden leiden door de  “ valse profeten” die wel hard roepen, maar niets in Echtheid aan te bieden hebben.

Vooral de grote “ grijze “massa die zo gemakkelijk van identiteit en loyaliteit  switcht trapt gemakkelijk in valse beloftes en aantrekkelijke slogans.

Dit is ook een test voor de mensheid, om te zien waar hun waardes werkelijk liggen. Gaan zij mee bewegen met de valse of echte golven. Velen worden heen en weer geslingerd tussen hart en hoofd.  Alsof daar überhaupt een keus in gemaakt MOET worden. Als je hart helder is, maakt je hoofd navenante beslissingen.

De mentaliteitsenergie met dwingende stem zal steeds harder schreeuwen om zich te laten horen. Vaak zal deze   energie de boosheid in de stem niet kunnen bedwingen. Het  toont minachting, probeert te kleineren of vleit in onoprechtheid. En als dat niet helpt valt het aan, in woord en daad.

De valse hart-energie zal inspelen op behoeftes die in de mensheid leven, zij zal met verkeerde intenties op de harten van de mensen inwerken. Heel gevaarlijk. Mensen vinden het vaak zo moeilijk om te kiezen voor dat wat echtheid in zich draagt. Echtheid betekent nl vaak ook eenzaamheid. Omdat er veel stemmen zijn die onwaarheden omhelzen. En als iemand  in zijn/haar eentje voor waarheid kiest valt dat heel erg op tussen alle ander patronen.

Een mens die in deze tijd standvastig wil staan in zijn of haar eigenheid moet leren zich niets aan te trekken van roddels, twijfels of eenzaamheid.

De Christuswaardes  die dit jaar door de poort van Sirius opnieuw bekrachtigd gaan worden, zal hen helpen standvastig te blijven.

De Galactische Zon herrijst uit de as van het verleden. De krachtige, machtige zielen die werkelijk goede bedoelingen hebben met onze planeet en de mensheid zullen de waardes van de nieuwe tijd steeds meer gaan /kunnen ondersteunen.

Vorig jaar is de Galactische kruisweg hersteld.  Het lijden is ontmanteld. Dit jaar werkt de Sirius-Venuscode in op het herstel van de mannelijke en vrouwelijke energie.

In veel zielen keren de verloren waardes terug die zij nodig hebben om een Eenheid in hun ziel te vinden.

Het mens-zijn, man of vrouw-zijn wordt opnieuw geïnitieerd.

We klikken verder in het stelsel van Galactische poorten. Sirius zal de Leid-ster zijn.  Via de galactische federatie die met Sirius verbonden is, worden er vele beslissingen genomen.

Het Siriaanse gerechtshof heeft tussen  ons lichtstelsel en Sirius in, een rechtbank opgericht. Hier zullen de valse machtshebbers naar toe gebracht worden om op hun waardes berecht te worden.

Zij zullen op deze wijze vele zielen los moeten laten die onder het valse bewind hebben geleden.

De oude wereld valt uit elkaar.

Er is niets meer aan te doen.

Laat ook jij de oude machten los? Kies je werkelijk voor wie Jij bent en waar Jij staat. Ook al brengt dit eenzaamheid met zich mee?

Ik hoop het.

Ik hoop dat jij oprecht wakker wordt en je zult herinneren waar je Echtheid zit.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email