Het Siriuskristal

Het Siriuskristal

Rondom de aarde, omvat in een groot moederschip zweeft een enorm kristal. Het kristal bestaat aan de bovenkant uit 12 segmenten ( aflopende taartpunten , verdeeld in twaalf stukken) en loopt naar beneden toe in een punt uit.
Ieder segment op de top kan oplichten in een bepaalde kleur blauw, zilverblauw of indigoblauw. Het zijn hologrammen van licht. In deze hologrammen staan twaalf delen van ons lichtstelsel opgetekend. In deze hologrammen kan je alle informatie vinden die sinds de ondergang van Atlantis bewaard is gebleven. Het is een databank. Alle geslachtsnamen van alle volkeren op aarde en in de kosmos staan er in opgetekend. Alles maar dan ook alles wat er sindsdien is gebeurd staat in dit Siriuskristal vermeld. Via dit grote kristal worden er 12 splinterkristallen uitgedeeld aan de mensheid. Er zijn dus 12 mensen op aarde die door de Sirianen als integer genoeg beschouwd worden om deze splinterkristallen in hun bewustzijn te mogen meedragen.
Eén van hen was afgelopen week bij mij. Ik zag dat hij het kristal overhandigd kreeg. Onmiddellijk begon dit kristal een zuil van licht op te bouwen in het bewustzijn van deze man. In een speciale afdeling hier van. De zuil was krachtig en gaf enorme lichtimpulsen af. In zijn ziele- aura groeide een veld van lichtende kracht. In dit veld werden twaalf jongens binnengebracht van ongeveer twaalf jaar oud ( later vertelden zij dat ze al 1200 jaar oud zijn, maar dat is voor Siriaanse begrippen erg jong). De jongens werden verbonden met het hart van Johannes ( de kristaldrager). Rondom zijn hart werd een twaalfvoudig energiestelsel aangebracht. Een soort van omleidingen die in de kern van zijn hart ( in het centrum van de liefde) bijeenkwamen. Elke jongen werd verbonden met zo'n hartemeridiaan. Ik zag Meester Jezus binnen komen. Hij zegende de jongens en gaf aan dat deze " kinderen" aan de mensheid geschonken worden. Zij mogen door Johannes heen leren wat er op aarde gaande is. Zij zijn niet in de aarde energie zelf, maar verblijven in een neutrale ruimte die hiertoe speciaal door de Sirianen is gebouwd. Ik moest eigenlijk denken aan het verhaal van Jezus en zijn twaalf apostelen. Maar deze jongens nemen (nog) geen fysiek lichaam aan.
Zij gaven aan dat de nieuwe ontwikkelingen die er op aarde gaande zijn nog in de kinderschoenen staan en dat zij deze fase bewust mee mogen maken om de voortgang in die ontwikkeling te waarborgen. Zij zullen zich op geestelijk niveau verbinden met het bewustzijn van kinderen op de aarde zelf. En hen van hieruit leringen toezenden. Deze leringen zullen omgezet worden in handelingen die de mensheid in zijn geheel ten goede zullen gaan komen. Alle twaalf splinterkristallen die verdeeld over de aarde geschonkenzijn, zullen door twaalf leerlingen omringd worden. De Sirianen schenken op deze wijze 12 x 12 = 144 van hun hoogst opgeleide kinderen aan de mensheid. Die op hun beurt ieder twaalf kinderen zullen uitkiezen om door heen te mogen en kunnen werken. 12 x 12 kinderen = 144 x 12 = 1.728 kinderen op aarde die volgens de Siriaanse gedachte van wederopbouw en herstel de mensheid gaan dienen met vernieuwende en krachtige ideeën. Ongelooflijk nietwaar.
De namen van deze kinderen zijn alleen bekend bij hen die dit mogen weten. Het netwerk zal zich allengs uitbreiden. En zij staan gegraveerd in de Sirius kristallen. Die kristallen liegen niet, dat kunnen zij niet. Als in de directe omgeving van dit kristal een Siriuskind geboren wordt ( kan in een omtrek van honderden kilometers zijn) dan staan alle gegevens van dit kind en zijn taak in dit kristal vermeld en zal vanuit dit kristal een niet aflatende stroom van nieuwe energie en kracht gestuurd worden aan de ouders en het kind zelf om het te beschermen en voor te bereiden op zijn taak.
Zo wordt er vanuit deze kristallen een netwerk opgebouwd. Door het wereldbewustzijn heen. Dit netwerk zal aansluiting vinden op al bestaande netwerken. Die hiermee gevoed en van binnenuit veranderd zullen worden.
De Sirianen maken werkelijk waar wat zij beloven.


Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email