Centrum Pireus

Centrum Pireus

Verslag van een ontwakend lichtcentrum in de Achterhoek.

Langs de grens met Duitsland, in de Achterhoek, ongeveer 75 km in de breedte , plusminus 20 km naar beide kanten zich uitstrekkend is het volgende centrum ontstaan.
Ik werd vorige week geattendeerd door mijn gidsen op het volgende fenomeen. In de etherische lagen op die plaats is er een lichtcentrum vrijgegeven dat er als volgt uit ziet. Het centrum zelf bestaat uit meerdere dimensies. De kleuren die hier opvallen zijn helder wit en paars in allerlei gradaties van licht. Naar de diepte toe is de kleur van de gebouwen compact wit, met dieppaarse glas in lood bloemfiguren ingelegde ramen. Ook de glazen daken zijn ingelegd met allerlei paarse glas in loodfiguren, hoofdzakelijk in bloemvorm, o.a. de Lotusbloem komt vaak terug. Naar boven toe vouwt dit centrum zich uit tot transparant wit, met transparant lila glas ingelegde patronen. Dit centrum loopt dus eigenlijk door alle dimensies heen en is onderling verbonden door portalen en schachten. De bedoeling van dit centrum is zielen gelegenheid te bieden hun pas ontwakende lichtbewustzijn te ondersteunen. Velen worden hier bijv. gebracht tijdens hun slaap en ontvangen dan lessen van hoog opgeleide lichtwezens,. De lessen bestaan uit allerlei richtingen en stromingen. Ook aardse stromingen worden onder de loep genomen en tot in de kern getoond, zodat ieder de bedoeling achter een gedachte en/of stroming beter leert doorgronden. Hoe hoger je komt, hoe meer ontwaakt een ziel is, en hoe beter hij in staat is om de lichtcoderingen die bij zijn bewustzijn horen te openen. Na de slaap wordt dit meegenomen naar het leven op aarde en geïntegreerd in het bestaan. Veel van dit alles zal onbewust " ontvangen" worden. Ook zullen er mensen zijn die onverwachts naar deze plek zullen verhuizen, omdat zij met hun lichtbewustzijn in staat zijn om dit centrum te dragen en te verankeren in dit gebied. Het centrum zal ook door aardse mensen bezocht worden die in staat zijn om zelf lessen te geven van hoog spiritueel gehalte. Hun lichtbewustzijn zal dagelijks verbonden zijn met deze plaats en zij zullen heen en weer reizen tussen de stof en dit esoterisch centrum.
Vanuit het Centrum lopen twaalf witte paden, naar alle windstreken. Ook deze paden zijn ingelegd met paars lila structuren. Ik zag witte gedaantes over de paden lopen, diep in meditatie verzonken. Het gebied is beplant met vegetatie van allerlei aard, bomen en struiken in witpaarse tinten met een onaardse aura. Hoe dichter bij de aarde, hoe meer aardekleuren er in terug te vinden zijn. 
Vogels met prachtige staarten, vliegend, lopend, het hoogste lied zingend en met hun trillingen zoveel vreugde brengend dat de tranen van ontroering je in de ogen schieten.
Het licht van de Gouden Zon overstraalt dit alles en doorgloeit het gebied met een gouden glans. Het is heerlijk om hier te zijn. De ontsluiting er van is nog in volle gang. Het is nog maar het begin van iets veel groters, dat uiteindelijk ook zichtbaar zal worden.
In de Achterhoek heeft van oudsher veel oud karma gezeten, veel er van is nu weggefilterd of omgezet in hogere energie.. Ook Naar Duitsland toe heeft dit zijn functie. Wat een prachtige lessen zullen hier gegeven worden.

Weer een ontsluiting van formaat, zeer verheugend allemaal.

Print Friendly, PDF & Email