De Lemurische Kronieken

De Lemurische Kronieken

Na het verbranden van de pijnkronieken, steeds in diepere lagen doordringend kom je uit op een essentieel punt van jezelf. Een punt van heelheid. Een schoon punt. Daar waar alles ooit begonnen is. 
Als je door dit punt heen breekt kom je in de Lemurische trilling uit. In dit energetische continent liggen de kristallen klaar die met scheppingslicht gevuld zijn. Zich openvouwend naar alle richtingen als ze juist worden gebruikt.
De Lemurische kronieken zijn heel zuivere geschriften. Ze bevatten een zeer ingewikkeld, gestructureerd plan, bedoeld om de evolutie van ons lichtstelsel te ontwikkelen en ondersteunen. 
De kronieken schrijven zich uit in kristallen. Elk kristal bevat een deel van het plan. In goede harmonie gebruikt, afgestemd op elkaar kunnen ze iets groots tot stand brengen.
Met de ondergang van Lemurië zijn deze kristallen verborgen geraakt. Uit het actieve geheugen van de aarde verdwenen. Ongebruikt lagen ze te wachten op degene die hen activeren kon.
Nu worden deze kristallen weer opgegraven vanuit de diepte van ons Zelf. Ze worden geroepen. De sterrenvolkeren zingen hun kosmische liederen, zo maken zij hen wakker.
In je punt van heelheid kan zo een kristal geboren worden. De codes bevattend die bedoeld zijn voor je eigen ontwikkeling en de evolutie van dit lichtstelsel. In patronen komen zij los. Afgestemd op elkaar. Ze worden pas aan de mensheid terug gegeven als deze een zuiver punt van duurzame energie heeft opgebouwd. Met die energie kunnen ze in beweging gebracht worden.
De werking in de kosmos roept hen op. Door de juiste stand van bepaalde planeten en sterren worden zij omhoog getrokken.
Maar geen enkel kristal komt vrij voordat de gebruiker er van "licht" genoeg is in de kern. De sterrenvolkeren hebben lang moeten wachten voordat een bepaald patroon geactiveerd kon worden. Nu is het zover. Het begin. Een kosmische code doortrilt ons en de aarde. In krachtige impulsen. En daardoor komen de energetische kristallen vrij in onze kern. Zij zenden impulsen uit. Die inwerken op het Totale Leven. Nooit eerder is er zoveel kracht gebruikt om de mensheid te helpen ontwaken. En dan nog wordt het heel voorzichtig gedaan. Er zijn mensen op aarde die de kristallen mogen lezen. Met hun innerlijk oog. Met hun innerlijk weten.
Zij zijn het die de impulsen de wereld inzenden. De sterrenvolkeren versterken de impulsen en trillen daardoor steeds meer informatie vrij.
De kronieken van Lemurië worden vrijgegeven. Hun oorspronkelijke inhoud zal zich verbinden met de energie van ons lichtstelsel. De sterren zullen deze informatie opzuigen in hun kern en naar de aarde afstralen. De mensheid mag ontwaken. Zichzelf herinneren. Zijn oorspronkelijkheid erkennen en bekrachtigen.
Enorme boekwerken worden geopend. Het bergkristal dat in de aardelagen aanwezig is zal hen opnemen in de ziel. En met helderheid doorstralen. Vanuit Arkansas wordt dit opgestart.
Oervolkeren, zuivere sjamanen en zielen met een zuiver geweten zullen de geschriften vertalen met hun energie en met omzichtigheid overdragen aan onze tijd.
Gewijde bijeenkomsten in alle dimensies worden er aan besteed om dit voor elkaar te krijgen.
De Lemurische zaadkristallen worden geopend en verbinden de netwerken met elkaar. De databanken, de kronieken.
Wat een ongelooflijk gebeuren.
Ik kan niet alle informatie vrijgeven. Dat mag nog niet. 
Er zullen altijd zielen zijn die doen alsof zij deze informatie in zich dragen en deze uitdragen. Valse profeten. Hen wil ik niet de gelegenheid geven zich een dusdanig beeld van dit proces te vormen, dat het echt zal lijken.
Juist nu niet.
Waarin alles op echtheid aan komt. Het pure Zijn.
Misleiding van de mensheid is niet het doel van deze kronieken.
En zoals het met alle geestelijke materie gaat zullen er velen zijn die onechte berichten gaan verspreiden in de overtuiging dat dit waarheid is.
De Lemurische kronieken zijn zuivere geschriften, ze dwingen niet, ze drammen niet, ze ZIJN. En resoneren mee met de geest van de tijd. Hun stem klinkt als gezang uit de diepte van je pure zelf omhoog. In blijdschap en dankbaarheid.
Als je al een kroniekdrager mag zijn, dan zal dit de gevoelstemperatuur zijn waarmee dit alles wordt doorstraald.
Je zingende ziel zal via je kloppend hart de liefde voor het leven uitstralen en de matrix van nieuw leven bouwen. In pure eenvoud en kracht.

De aarde gaat een ongelooflijke tijd tegemoet.
En wij zijn er bij.

Zing, dans, lach, bid en bewonder.
Het mirakel van de wedergeboorte.
Uit de diepte van de tijd.
Lemurië herrijst.
Uit de golven van de zee.

En zal onderdak bieden aan hen die dit Land waardig zijn.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email