Het watermerk

Het watermerk

Meer en meer worden we er van doordrongen dat het water op onze planeet een ongelooflijke rol vervult. Zonder water is er geen enkele vorm van leven mogelijk. Ook krijgen we aangetoond wat energie met water kan doen, door bijvoorbeeld het werk van de Japanse wetenschapper Emoto.

Het kristalbewustzijn van water heeft een geheugen. Iedere waterdruppel bewaart de indrukken die het opneemt in zijn kern. 

Van jongs af aan word ik aangetrokken door water. Al mijn hele leven zwem ik in sloten, meren, plassen, kanalen, zeeën en oceanen. De laatste jaren neem ik tijdens het zwemmen een bepaalde intentie mee. Zo heb ik in aanloop naar Nu al heel wat kristallen met de intentie van vrede o.a. in de Rode zee mogen gooien. Soms verscheen er letterlijk in de steen zelf een duif, voordat ik deze naar de bodem liet zinken.

Je zal zeggen; waarom doe je dit? Wel, ik leg het je uit.

Als er in landen rondom bepaalde wateren veel gevochten wordt, ruzie gemaakt of anderszins negatief gehandeld, dan neemt het water in dit gebied de inprenting van die handeling in zich op. Elke druppel draagt als het  ware een afdruk mee in zijn kern die de energie van het foute handelen dieper en dieper door  de wateren heen verspreidt. De energie van jaren van negatief handelen gaat dus over in het geheugen van de zeeën en oceanen in dat gebied.

 

Zo kun je je voorstellen dat het water op wereldwijde basis steeds meer geheugenopslag van negatieve merktekens krijgen.  Het leven  in de landen rondom die oceanen wordt daardoor ontkracht.

Je kan dit doorbreken door je te verbinden met de “ geest” van de wateren. Iedere positieve intentie die door een liefdevol bewustzijn aan het water wordt meegegeven, dringt door tot in de kern van elke waterdruppel en transformeert het gif in die kern. Ik spreek hier nog niet eens over watervervuiling van stoffelijke aard. Waar ik nu over spreek is watervervuiling van emotionele aard.

We weten ook dat de regenwolken zich vormen doordat het water  van de oceanen verdampt en, omhoog stijgt en wolken gaat vormen. Je kunt je dus voorstellen dat als emotioneel vergiftigd water verdampt en over de wereld heen wolken gaat vormen, dat elk wezen die op de planeet leeft op den duur door deze druppels wordt geraakt. En dus besmet.

Het is  uitermate belangrijk dat de geheugenopslag in het  water  door positieve intenties wordt aangeraakt. Iedere intentie van positiviteit is in staat om een meer van negativiteit om te vormen tot  een bassin van licht. Zo heb ik door mijn leven heen in vele wateren de intenties gebracht. In onderaardse grotten, in bovenaardse stromen, in bergbeken en rivieren. Soms door letterlijk in samenwerking met de engelen of andere lichtwezens de intenties in kristallen te zetten, die ik vervolgens in die wateren heb gelegd.

Maar ons hele lichaam is ook doordrongen van watermoleculen.  Als je positieve intenties in de vorm van gebeden, blijdschap, hoop of kleur via je eigen energiehuishouding in het water laat overstromen, ben je al bezig het water op te laden.

Daarom is het zo belangrijk dat veel mensen nu hun negativiteit  afleggen en steeds meer kracht gaan zetten in het opslaan van positieve inprentingen.

Als de innerlijke waterhuishouding positief verandert, verandert  ook de wereld om ons heen.

Als je met positieve intenties door de wateren zwemt of anderszins beweegt maak je een pad van regenboog, lichtend water. Elke waterdruppel die je passeert neemt die intenties in zich op en onthoudt dit licht. Zo kan je met zwemmen in, denken aan of verbinden met het water van onze planeet lichtende sporen (filters) maken. Deze filters ruimen het emotionele gif in de watercellen op en maken steeds meer ruimte voor het positieve.

Ik hoop jullie hier mee uit te leggen dat iedere intentie van licht en liefde die je oprecht naar de wateren zendt ,opgenomen wordt in  de kern van elke watermolecuul.

En dat ieder levend wezen dat in de zee leeft, geneigd is om deze intenties te gaan vermeerderen. Elke vis, waterplant, kan in het gebied waar de intenties groeien doorstraalt worden met deze gloed.

Sommige vissen verplaatsen zich langs de Ley-lijnen en laden hierdoor ook meteen die lijnen op.  

Het is niet voor niets dat we de dolfijnen en walvismatrixen voeden met oprechte liefde. Deze matrixen vormen het levenselixer van onze planeet.

Via ingewikkelde poortstelsels lopen deze verbindingen zelfs de kosmos in. O.a. naar Sirius.

Waar vandaan momenteel een krachtige scheppingsimpuls uitgezonden wordt.  Welke we met elkaar opvangen en in onze waterhuishouding verwerken.  Welke we door geven aan het water van onze planeet. Van waaruit al het leven geboren is. De scheppende energieën van de nieuwe tijd moeten eerst en vooral door het water vastgehouden kunnen worden. En het is onze taak om dat water  zuiver te krijgen. Van emotioneel gif en van vervuilingen van andere aard ontdaan.

Hoogste prioriteit.

Ik wil aan ieder die dit leest vragen om hiervan bewust te zijn. Neem in gebeden, gedachten en intenties de tijd om je te verbinden met de wateren van deze planeet. Zie voor  je dat elke positieve intentie een vlek van licht verspreidt in dit water en dat  het negatieve wordt omgezet in positiviteit. Neem je voor dat je de rest van je leven aan hartewaterwaterzuivering doet.

Adopteer in je hart een zee, rivier, sloot of kanaal en doorstraal deze veelvuldig met lichtende hoop.

Ik doe dit al mijn hele leven.

Als kind al was ik er van doordrongen dat ik bidden moest voor het water en de water spirits omdat ik hen al jong kon horen jammeren. Omdat ik zag en voelde dat zij stervende waren en dat onze planeet daardoor mee zou sterven.

Vandaar waarschijnlijk dat ik al mijn hele leven overal en nergens in het water lig.

En dat ik nooit zwemmen heb moeten leren. Vanaf de dag dat ik mocht zwemmen, kon ik het ook meteen.

Als een vis in het water, als een dolfijn in de zee.

We spreken af dat we er voor gaan en dat we met elkaar de wateren van deze planeet innerlijk gaan verzorgen.

Ik roep jullie op om  “Hoeders van het Water” te zijn.

En er naar te handelen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email