Herinneringen

Herinneringen
Mijn herinneringen gaan ver voorbij de aardse tijd. En dat is soms handig, maar vaak ook niet. Want oude herinneringen kunnen gevoelens van heimwee oproepen, naar werelden en bestaansvormen die niet zo dualistisch zijn als het leven op deze planeet.
Toch zijn het juist deze herinneringen die me het doorzettingsvermogen geven om dag na dag door te gaan met het kosmisch werk dat gebeuren moet in deze tijd.
Een van mijn herinneringen gaat terug naar een speciaal moment.
Dit moment is ergens gevat in tijd en ruimte en speelt zich af buiten de aardse werkelijkheid.
In dit moment zie ik vele levensvormen plaats nemen aan een grote vergadertafel.
De tafel is volledig transparant, boven de tafel zweven bollen. In deze bollen zit “ De stem” van  het volk van een heel planetair ras. De bollen veranderen van kleur en beeldvorming. Middels deze bollen kan elke vertegenwoordiger van welke planetaire wereld dan ook, zijn wereld visueel maken. De bol kan projecties oproepen van immense aard. Grote, zwevende schermen waarin de landschappen van de planeet worden getoond. Men kan direct zien welke volkeren er wonen en hoe zij met het hun gegeven land omgaan.
Tijdens bijeenkomsten van deze aard spreken alle wezens dezelfde taal. Dit is een kosmische eenheidstaal, die door iedereen begrepen wordt, maar ook gesproken.
Dat is gemakkelijk, daardoor kan men directer met elkaar communiceren en treden er minder onbegripsformules in werking.
Sowieso is er in deze vergadering altijd een gevoel van diep wederzijds respect aanwezig. Men komt niet bijeen om zaken af te breken, maar om iets te creëren.
De laatste vergadering die ik bewust mee maakte in een andere vorm dan mijn mens-vorm, is al weer even geleden. Meer dan 2000 jaar om precies te zijn.
Tijdens deze vergadering is er nl. een drastisch besluit genomen.
Toen is er besloten dat de koers en afstemming die planeet aarde innam verandert mocht worden.
De Aarde is een planeet die de sleutel vormt voor meerdere levensvormen. Met andere woorden: Planeet Aarde zou de eerste planeet worden van een nieuwe kosmische richting. Door het Moeder Aarde Hart zouden er steeds weer nieuwe werelden gevormd worden in resonantie en diversiteit aansluitend op de trilling van de planeet zelf.
Maar aangezien het leven op aarde zo laag afgestemd werd, dreigde dit plan in duigen te vallen. Je gaat niet iets scheppen als er steeds meer van hetzelfde lagere leven dreigt te ontstaan. De aarde als scheppingsportaal is dus “ on hold” gezet en in het verlengde hiervan zijn er diverse afgezanten van diverse planetaire afstemmingen uitgezonden naar de planeet, om het sterrenzaad te waarborgen. Maar ook om met de hogere trillingen in hun bewustzijn te proberen de Patstelling te doorbreken.
Zo zijn er duizenden middels de matrix van het Christusbewustzijn afgedaald, met de bedoeling de matrix van het Kristalbewustzijn te koppelen aan de sterrenportalen, waardoor deze matrix opnieuw geactiveerd zou kunnen worden. Hierin bevinden zich nl. belangrijke scheppingsklanken en  formules die nodig zijn om de geometrische velden te ankeren.
Door af te dalen naar de kern van “ Het Probleem”  en dit probleem te verkristalliseren oftewel om te buigen naar andere waardes kon men de oorspronkelijke formules weer activeren.
Zo is er een delegatie van vele werelden met hun kristallijnen sterrenlicht afgedaald in de matrix van verlorenheid, om hoop en verlangen te scheppen. En nu zijn we eindelijk zo ver dat deze sterrenlichtjes de oorspronkelijke kristallijnen tonen weer kunnen horen en activeren.
Dat is prachtig, dat is 2000 jaar van hard werken geweest om de scheppingstoon te hervinden en te activeren.
En nog elke dag wordt deze klank bevochten.
Door wezens die geen schoonheid verdragen maar macht willen “kopen” door het uitzaaien van bloed en tranen.
De Galactische Federatie heeft ons Nu gevraagd om niet op te geven.
Er zijn nog weinig mensen op aarde die middels hun kristallijnen kern de nieuwe planetaire afstemming kunnen dragen en ankeren.
Er wordt nog steeds getrokken aan de matrix. 
Maar zij die dit kunnen zijn nu dichter bij hun oorspronkelijke afstemmingen. 
Zeker zij die het Andromedisch, Siriaans en Pleiadisch sterrenbloed in hun aderen bij zich dragen kunnen zich nu sterker opladen aan de Galactische zon van deze werelden.
De energetische omloop van deze zonnen komt binnen hun bereik. Terwijl dit lange tijd onmogelijk is geweest. Onze aardse zon zal de trillingen in de kern van zichzelf opnemen en uitzenden. Ons hart en bloed zal verwarmd worden door de kracht van de thuiszon. Waar deze zich ook bevindt.
Zo willen we er naar toe werken om de galactische uitlijningen sterker te maken, te doen groeien, zodat er steeds meer thuiswerelden aanhaken die hun energetisch licht via de nieuwe aansluitingen aan ons bloed kunnen koppelen.
Dat maakt het sterrenzaad wakker, en vooral ook rijker. Als de kracht van het sterrenzaad ontwaakt gaat de evolutie van onze planeet met sprongen vooruit.
Dus nu we zo dicht bij de voleinding van deze fase van het Plan zijn, kunnen we niet opgeven.
De eerste fase is bijna af.
2000 jaar geleden zijn we aan deze zware taak begonnen.
Een paar weken geleden heb ik voor het eerst sinds 2000 jaar weer plaats genomen aan de vergadertafel.
Niet in fysieke vorm uiteraard.
Een klein, energetisch deel van mij was in staat om heel zwak een verbinding te maken.
Door deze verbinding kon ik de mij zo dierbare kosmische, universele taal weer horen en verstaan.
Ik heb de taal meegenomen in mijn hart, en ieder die er bij was kon de woorden die mijn aardse mond sprak niet verstaan, maar wel begrijpen. Alsof ook hun herinnering weer geopend werd en we met elkaar weer plaats namen aan de vergadertafel van weleer.
Nu gaan we er aan werken om het sterrenzaad te voeden, de werelden te koppelen en energetische bruggen te bouwen tussen de werelden in.
Ik streef er naar om boven de vergadertafel een zwevende bol van Planeet Aarde te maken, die zo mooi is en zo straalt dat iedereen die aanwezig is de taal van de aarde weer kan horen en verstaan. En daardoor ook als communicatiemiddel kan worden ingezet.
Zodat Het plan dat nodig is om fase twee in werking te brengen kan opstarten en men met oneindige precisie onze wereld kan gaan bijsturen en leiden naar een punt van Volmaaktheid.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet. 
Print Friendly, PDF & Email