Pleiadische heling

Pleiadische heling

Vanmiddag had ik deze prachtige beleving.

De pleïadische energie doet steeds meer moeite om terug in te stromen in het aards geheugenveld.
Op allerlei manieren is dit merkbaar.
Zo kreeg ik vandaag te zien dat de piramides in Egypte verbonden zijn met deze kracht. Tussen de drie piramides in ligt een krachtplaats. Op deze plaats ent de pleïadische energie zich. Ik zag een prachtig wezen in het centrum er van staan. Om zijn schouders hing een lange mantel. Op de mantel waren symbolen geprent. Tekens die ik niet kon lezen. In zijn rechterhand zag ik een diepblauwe glazen bol. Met een gloeiende kern. In de bol zag ik ook allerlei prachtige symbolen staan. Om het wezen heen zag ik een heleboel anderen zitten en staan. Allen ontvingen van het wezen een boodschap. Zij werden opgeroepen om hun krachten te bundelen en in te zetten voor de aarde. 
Ik was aan het werk met een cliënt. In haar bewustzijn, alsof het vanuit haar ziel omhoog geduwd werd, zag ik één van de wezens tevoorschijn komen. Met eenzelfde diepblauwe bol in zijn rechterhand. 
Om haar buikpunt heen ontstonden piramideachtige vormen. In hoog tempo bouwden zij zich op. Diep uit de buik welde er een stroom van blauwwitte energie omhoog. Deze stroom verbond zich met de piramideachtige vormen en breidde zich steeds verder uit. In de breedte. Alsof op dat niveau krachtige multidimensionale driehoeken zich uitbouwden naar alle kanten. 
Ook werd er gezegd dat er in de blauwe bol helende energie aanwezig is. De energie bestaat uit coderingen. Die alleen door de desbetreffende genezer zelf gekend worden. Deze coderingen staan gekoppeld aan kosmische stromingen. In de oudheid werden deze bollen steeds weer opgeladen vanuit de kosmos. Op zwakke en/of zieke plekken gericht ontstond er dan een genezende straal die voor de desbetreffende persoon precies datgene deed wat er nodig was. Niet meer en niet minder. Alsof het een sterk invoelend, zelfdenkend mechanisme in zich droeg. De genezer zelf diende als kanaal voor deze energie. Richtte de stralen en deed naar eer en vermogen zijn werk. Prachtig.
De genezer die in de cliënt omhoog kwam gaf aan dat de energie die in deze bol zit opgeslagen eerst en vooral helend in moet gaan werken op het energieveld van de cliënt. De draagster van dit wezen. Door de bol te richten op pijnlijke, zwakke plekken wordt zij in staat gesteld om zichzelf te genezen. Tegelijkertijd kan dit een oefening zijn voor het grotere werk. Zij staat nl niet op zichzelf. Vele spirituele genezers zijn wakker geworden. Zij worden allen opgeroepen om de pleïadische energie helend in te gaan zetten voor het welzijn van de aarde. 
Vanuit Egypte wordt de verbinding met deze kracht geactiveerd en begeleid. Tussen de drie piramides in ontstaat een krachtveld van hoge frequentie. Alleen voelbaar voor degenen die zich hier op af kunnen stemmen.
Vele eeuwen lang is deze oude kennis verborgen gebleven. Het bewustzijn van deze genezers heeft zich diep teruggetrokken in de kern van de dragende zielen, nadat er in de oudheid misbruik gemaakt werd van deze wetenschap. Lang hebben deze krachten geslapen. Nu worden zij wakker en staan op in het bewustzijn van de dragers die zich omringd weten door de bescherming van het sterke zielslicht dat in deze fase in velen naar buiten toe treedt. 
Er wordt een begin gemaakt met een helingprogramma, dat wereldwijd effect zal sorteren. Langzaam maar zeker zullen de trillingen die hiermee verbonden zijn doordringen vanuit de etherische lagen in de stof en velen aanzetten tot het op gang brengen van nieuwe ontwikkelingen.
Mijn cliënt had het een aantal weken bijzonder moeilijk met zichzelf. En dat is niet verwonderlijk als je bedenkt dat in haar bewustzijn deze prachtige oude kracht te slapen lag. Nu deze kracht wakker wordt, mag er ruimte komen voor deze energie. En deze energie heeft veel ruimte nodig. De geboorte van binnenuit kostte tijd en soms letterlijk pijn. 
De geheime kennis die in haar aanwezig was, en die eeuwen lang gecamoufleerd is geweest komt vrij. Zal gelezen worden door prachtige lichtwezens die op hoogetherisch niveau al met deze krachten kunnen gaan werken. 
Niet zijzelf, maar haar LichtwezenZelf zal hier actief mee werken in de astrale lagen van de aarde. 
Belangrijk is wel dat zij zichzelf erkend en herkend in deze bijzondere kracht en het aanvaard tot in haar diepste celkernen. De bekrachtiging in de celkernen zorgt er dan voor dat zij ook een prachtige stralingsbron wordt van helend licht, gewoon door te ZIJN wie zij IS.
Wat zit de kosmische wereld toch prachtig in elkaar.
Wat een feest om dit soort gebeurtenissen te mogen zien en er IN te kunnen zijn. 
De wereld heeft er weer een geschenk bij gekregen.

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email