Een ruimte van Licht

Een ruimte van Licht

Tijdens dezelfde sessie als waarin ik de juwelen van broederschap beschrijf gebeurde er ook dit.

We maakten met elkaar een krachtige ruimte van licht op aanwijzing van onze gidsen. 
Er ontstond een enorme kristallen, ronde kamer met grote ramen die tussen alles in leek te zweven. Ik zag allerlei dimensies er op aansluiten. Alsof het een platform was, waarop verschillende poorten aansloten. "Gates" net zoals bij een vliegveld. Al snel zagen we allemaal ruimteschepen aan komen. Van allerlei aard, kleur en grootte. Na landing kwamen er schitterende wezens uit de schepen. Vertegenwoordigers vanuit allerlei sterrenrichtingen betraden de ruimte. Indrukwekkend en zeer elegant zagen zij er uit. Niet te beschrijven welke vormen en gestaltes zij bezaten. Maar het was niet belangrijk. In de ruimte waren wij en zeer velen met ons als afgezanten van de aarde aanwezig. We begroetten elkaar vanuit het hart en verstonden elkaar direct. We spraken een universele taal die door iedereen begrepen werd. En die bekrachtigd werd door de energie van Liefde en Respekt.
Een zeer mooie gestalte vroeg het woord en legde in een toespraak uit hoe belangrijk deze ontmoeting was en wat voor gevolgen deze zou hebben.
Het was een indringend verhaal, dat ik niet direct neerschrijf. Niet alles wat hier gezegd is hoeft al geweten te worden. Belangrijk is dat er een interactie op gang kan komen in een veilige ruimte. Waar onze hogere zielsdelen elkander kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten. Vanuit deze ruimte zullen er belangrijke beslissingen genomen worden t.a.v. de evolutie van de aarde.
De sfeer was hoogstaand en blij. Dankbaarheid straalde uit ieders ogen dat dit mogelijk werd gemaakt.
Om onze halzen werden schitterende kettingen gelegd. Alle afgezanten brachten geschenken mee vanuit hun wereld. Maar de juwelen waren het meest bijzonder. Als vanouds gecodeerd met de trillingen van ontmoeting. Broederschap en vrijheid. Doordat we elkaar zo lang niet hebben kunnen ontmoeten hebben de sterrenvolkeren lang de tijd gehad om veel en bijzondere sieraden te maken.
In dankbaarheid aanvaardden we deze geschenken. Het waren er zo veel dat we letterlijk krom liepen van de vracht. We beseften dat we hiermee een belangrijke opdracht kregen. De sieraden en geschenken zijn nodig om de grids, de netwerken te verstevigen en te verankeren. Zij moeten doorgegeven worden aan hen die de werkelijke waarde hiervan kennen. Zij zullen gedragen worden door hen die vanuit hun eigen bewustzijn de kracht bezitten om hen te dragen. De komende jaren zullen zij om de nek gehangen worden van hartepriesters en hartekoningen, van edelen van hart en ziel. 
In de schatkamers van ons hart worden zij bewaard en doorgegeven op het juiste moment.
De bijeenkomst was zeer vreugdevol en er hing een sfeer van blijde verwachting.

De mogelijkheden tot uitwisseling groeien.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email