Heling vanuit Sirius

Heling vanuit Sirius

Ik wil graag aan jullie beschrijven wat er met behulp van onze Siriaanse vrienden mocht gebeuren.
Het is wonderlijk, maar mooi.
Terwijl ik aan het werk was met Marijn, kwamen er lange gestaltes de werkruimte binnen. In zilverblauwe gewaden. Zij stelden zich rondom ons heen op en zorgden er voor dat de energie in balans gebracht werd. Ik zag het grote ruimteschip van het Ashtar Command boven ons. Een grote, zilveren capsule werd omlaag gebracht en de ruimte ingereden. Het deksel ging open en ik keek in een geleiachtige, lichtgevende substantie. Marijn werd losgemaakt van zijn lichaam en in de capsule gelegd. De gelei begon op te glanzen, licht te geven en te vibreren. Alsof het contact zocht met Marijns diepste wezen. Bij de heupen en via de schouders werden er wat contactdraden aangesloten en het geheel begon een zacht zoemend geluid te maken. Marijn werd totaal omvat door de substantie en dat voelde heel prettig aan. De trillingen die via de gelei werden voortgebracht drongen via de chakra's diep door in zijn wezen en brachten een soort van massage op gang. Ik zag zijn energiecellen lichtjes gaan ronddraaien en zich vrij maken. Tot in de diepste kern van de cellen werd er op hem ingewerkt. Met de bedoeling dat zijn moleculaire structuur aangepast ging worden. Als oud siriaan – één van hen zijnde dus – zijn er veel "fouten" in zijn energienetwerk geslopen. Op diep cellulair niveau werd er een begin gemaakt met het ombouwen van zijn energieveld om zodoende de " fouten" te kunnen herstellen. Het voelde voor Marijn uiterst aangenaam aan.
In zijn buikpunt werd een soort van metalen rad zichtbaar. Eerst was het roestig, later glansde het op en begon te stralen. In de draaiende kern glansde een schitterend kristal op. Het contactkristal, dat nodig is om de oude verbindingen weer te kunnen gebruiken. 
Er werd bijgezegd dat middels deze heling capsules meerdere oud Sirianen in dit programma betrokken zouden gaan worden.
Prompt kreeg ik die week verschillende mails van mensen die dit fenomeen gewoon thuis heel bewust hebben ervaren. En zij wisten niets van deze ontmoeting af. 
Het was weer een wondermooie ontmoeting. Zo kunnen we ervaren dat alles maar dan ook werkelijk alles wat binnen de mogelijkheden ligt van de sterrenvolkeren ingezet gaat worden om ons mensen te helpen helen en terug te brengen naar huis.
Niet alles kan begrepen worden door iedereen. Maar dat geeft niet. Zij die ogen hebben om te kijken zullen zien en zij die oren hebben om te horen zullen verstaan wat er gezegd wordt.

Ik groet jullie vanuit de Bron die eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email