Sterrenhuis

Sterrenhuis

Terwijl wij nog bezig zijn om de fundamenten van uw lichthuis te gronden in en rond uw woning, koppelen wij op andere niveaus de sterrenpoorten aan die nodig zijn om Het Huis Van Licht te omringen.
Wij werken in verschillende dimensies tegelijkertijd om dat wat mogelijk gemaakt kan worden te realiseren.
Twaalf sterrenpoorten omringen uw huis, uw wezen, uw kern. Allen verbonden met een galactische straal. De kleuren van de regenboog stralen op u af, terwijl uw zonnekern hen ontvangt in liefde. De zonnekern, met zijn twaalf poorten is al geruime tijd geleden geopend en in werking gebracht. De twaalf sterrenpoorten vallen hierin samen en werken met elkaar om de energie van uw planeet tot een diepere toonsoort te brengen. Het is de klank van uw ziel die wij gebruiken om in Eenheid met elkaar andere toonsoorten te gronden.
Het verheugt ons allemaal dat de galactische federaties in samenwerking met de toonmeesters uw woonomgeving om kunnen bouwen tot een klankkast van bijzondere waarde. Vanuit de kosmos worden er via de twaalf sterrenpoorten lichtmoleculen overgedragen die er voor zorgen dat in de diverse tussenruimtes energetische lichtsteden ontstaan. Vanuit uw kern activeren wij het twaalfvoudig stralenpalet dat al in uw bewustzijn aanwezig is. Er ontstaan hierdoor paden van licht die straalsgewijs naar buiten toe lopen. Die paden worden omringd door prachtige bloementuinen, zodat je kunt stellen dat er rondom uw kern een Park van Licht aanwezig is waarin velen hun rust zullen zoeken en vinden. Rondom dit park verrijzen dan de energetische gebouwen. Aan het einde van ieder pad wordt een gebouw gevormd. Dat uit meerdere lagen bestaat. Dat wil zeggen dat er meerdere dimensies afgestemd zijn op deze gebouwen. De twaalf gebouwen op hun beurt zullen steeds verder uitgebouwd gaan worden en op den duur samenvallen in hun oorspronkelijke kosmische settings. 
De sterrenpoorten zullen in het jaar 2009 maandelijks een activatie uitvoeren die de diepere resonanties en de kleurklanken die hier aan gekoppeld zijn gaan activeren. Waardoor de gebouwen qua kleur en trilling groeien. In opzet zullen deze Huizen van Licht tussenstations zijn, opvanghuizen voor hen die de aarde verlaten en in alle rust en eenheid met hun kern heling zullen ontvangen. Van daaruit kan men dan het sterrenportaal gebruiken om verder te reizen, of om nog een leven op aarde te kiezen. Het Moeder/Vaderhuis wordt gebouwd rondom uw kern. Maar er zullen anderen komen die in de koppeling met deze krachten hun innerlijke paden gaan ontsluiten die naar andere afdelingen in dit traject leiden. Het is al gaande. Daarvoor brengen wij mensen op uw pad met een sterk bewustzijn. Mensen die door hun levenstrajecten heen al hebben bewezen dat zij de kracht en de liefde bezitten om deze werelden van licht in hun bewustzijn mee te dragen. De sterrenhuizen zullen ook door anderen gedragen worden en geopend al naar gelang dit mogelijk is.
Hoe dieper de aarde in de Siriussluis glijdt, hoe gemakkelijk wij deze herinneringen kunnen openen en activeren. 
Zuster , uw bewustzijn, uw leven, uw adem wordt gemaakt tot een overstapstation van grote waarde.
Duizenden zullen via dit overstapstation hun paden gaan kiezen die tot ver de kosmos in gaan leiden. 
Wij realiseren ons dat dit voor u niet gemakkelijk zal zijn. Het klinkt prachtig, maar wij weten dat dit dag in dag uit een grote krachtsinspanning vergt om de pijlers van dit station in uw bewustzijn te kunnen dragen. Enorme krachtstromen schieten door u heen, dag en nacht.
U weet tegelijkertijd dat wij er alles aan doen om dit voor u draagbaar te maken. Probeer daarom de lichamelijke en geestelijke ongemakken die dit alles met zich mee brengt als " tijdelijke" problemen te zien. 
Transformaties en ombouwingen op zulk een grote schaal brengen altijd ongemakken met zich mee voor de aardse mens. Maar realiseer u dat dmv dit overstapstation, en alle stations die hier nog aan gebouwd zullen worden de weg naar de kosmos vrij komt te liggen. Dat velen die de weg naar huis eeuwenlang niet meer konden vinden via de sluis van uw bewustzijn weer vrijgemaakt worden. U schrikt van de kracht van onze woorden, u hebt nu de neiging om uzelf klein te maken en te zeggen; " Stil vrienden, zeg dit niet, want uw woorden roepen reacties op in het bewustzijn van hen die hier jaloers op zullen zijn". Ik zeg u zuster dat wij ons niet langer gaan storen aan de kleinheid van hun denken. Wij hebben belangrijker zaken te doen. Wij hebben u uitgezonden naar deze wereld om uw boodschap van licht te verspreiden. U bent een werkinstrument in de handen van zo vele lichtmeesters. De aarde gaat een grootse tijd tegemoet waarin wij mensen nodig hebben die in de grootsheid van hun waarheid durven te staan. Het wordt ook voor u tijd om de angst hieromtrent af te leggen. U hebt in vele levens werkelijk uw leven gegeven om de zuiverheid van het licht te waarborgen. In dit leven is de trilling van het energetisch leven van dusdanig gehalte dat u geen gevaar meer zult lopen. Daarom moet u zich ook realiseren dat het werkelijk van belang is dat u zichzelf gecentreerd weet in het Licht van uw Huis.
Wij zeggen bewust dat dit alles opgebouwd wordt vanuit de kern van uw wezen. De kracht die hiervoor nodig is, is immens. Niet te begrijpen voor een aards mens. Hoe zou u nog gevaar kunnen lopen, als u in het centrum van dit bouwwerk ( dat weer omringd wordt door kosmische sterrenpoorten, dat weer omringd wordt door het universum zelf) leeft en ademt. Ziet u wat wij bedoelen?
U staat in het Centrum van dit Al en bent dus beschermd vanuit uw eigen kern.
U krijgt voor het eerst in 2000 jaar de tijd en de kans om dat wat wij werkelijk met elkaar willen bereiken tot aan het einde van uw levensdagen uit te bouwen. U hoeft niet langs achterdeurtjes te verdwijnen, u hoeft voor niemand bang te zijn. Als u dit leven verlaat, zult u vertrekken via uw eigen voorportaal van Licht. Wandelen door parken en over de paden, die u brengen bij de Sterrenhuizen.
Alles wat u door uw levens heen hebt klaargezet wordt nu opgebouwd. De energie valt samen tot een creatiemoment. En is daarom zo krachtig. Het gaat om alles wat u gedaan hebt ooit, niet wat er in dit leven alleen mocht geboren worden. Uw Huis van Licht is een geboorteplaats van energie.
Geliefde vriendin besef dit voor eens en altijd en uw leven zal in deze periode steeds gelukkiger worden. Wij spreken de wens uit dat als er iemand gelukkig mag worden in het Huis van Licht Uzelf dat zult zijn. U hebt zo lang en zo veel voor anderen gewerkt en gedacht. Daarom doen wij er alles aan om u in uw eigen huis een vredevol bestaan te bieden.

Het Sterrenhuis met zijn twaalf portalen in is aanbouw, de Sterrenpoorten ook. Binnen in dit alles bevindt zich uw sterrenziel in zijn Huis van Licht. U zelf bent het die vanuit dit Huis ons aanmoedigt om door te werken. Alsof er geen tijd te verliezen valt. En in uw aardse beleving is dit ook zeker waar. 
In uw zielentijd is alles gesynchroniseerd en op zijn plaats. Vindt daarom de rust in uw geest , zodat deze de brug kan slaan die de verbinding voor uzelf kalmeert.
Neem rust in de Zielenkamer van uw Huis van Licht en alles zal tot rust komen.

Ik groet u vanuit de Bron die Eenheid heet, met alle liefde die in mijn ziel aanwezig is. Bent u klaar om dit te ontvangen?

Print Friendly, PDF & Email