Ombouw van aardestof naar sterrenstof

Ombouw van aardestof naar sterrenstof

In deze tijd van diepe veranderingen, vindt er een spectaculaire ombouw plaats. Ieder ziel die een bepaalde hoeveelheid sterrenstof in zijn cellen heeft opgeslagen liggen, wordt nu aangetrild op zijn vermogens.
De laatste 100 jaar zijn er vele zielen uit hetzelfde zielsnetwerk naar de aarde afgedaald om de tijdstransformatie te ondersteunen. Al deze zielen moesten zich verbinden met een aards lichaam. En dan liefst een lichaam met een lange genetische voorgeschiedenis. Zodat in de genetica van het bewustzijn zelf eens en vooral een diepe verandering op gang gebracht kon worden. De atmosfeer van de tijd, de trilling van de tijd, bracht met zich mee dat er een grote hoeveelheid sterrenstof in de diepere celslagen opgeslagen moest worden. Iemand die bijv. geboren is in 1900 moest meer energetische aardestof tot zich nemen dan iemand die nu in 2008 geboren wordt. Na een eeuw van transformatie zijn de energetische zielslijnen van deze aarde een stuk lichter dan voorheen.
Nu we de algehele trilling hebben omgebouwd naar een niveau waarop de sterrenstof – trillingen geopend kunnen worden en vooral vastgehouden, moet er dus wat veranderen.
Veel mensen moeten hun aardestof- patronen nog loslaten. Het lichaam en het bewustzijn zijn nl wandelende opslagplaatsen van licht. In het skelet zijn veel aardestof – segmenten opgeslagen. De trilling van deze tijd werkt daar diep op in. De diep verborgen sterrenstof doortrilt de aardestof en maakt de energetische ruimte in het lichaam groter. De geleiding van sterrenstof vanuit de kosmos wordt daardoor beter. Het grote kristal in de buik werkt daar aan mee. Het zorgt er voor dat alle cellen diep doorstraald worden met regenbooglicht. Daarnaast werkt het via de kosmische databank in op de andere universele afstemmingen in de mens. Diep in het geheugen van de aardse mens worden herinnerringen losgemaakt die lange tijd verborgen bleven. Vandaar dat steeds meer mensen nu plotseling herinneringen krijgen aan levens buiten de aardse, die zij voorheen niet hadden.
Het regenboogkristal in de kern van de buik, waarin de echte aansluiting ligt naar al het kosmisch leven, doorstraalt op dit niveau de opgeslagen energie in het celbewustzijn.
Een prachtige straal van energie die recht vanuit de buik omhoog reikt, via de pijnappelklier en de fontanel, naar de kosmos. Waardoor de straling van die kant uit ook weer beantwoord kan worden.
Via de buik loopt de verbinding naar de diepere lagen van je celbewustzijn naar de Ikbenlagen van andere levens.. Krachtige golven van helder licht stromen daardoor het bewustzijn in. Deze golven worden door het kristal omgezet in trillingen die de mens van vandaag verdragen kan.
Deze trillingen worden door gegeven aan de organen. Alle organen gaan hierdoor anders werken. Ze resoneren in een andere frequentie. Eerst moet het lichaam daar aan wennen. Maar iemand die van oudsher een sterrenstof -drager is zal zich beter gaan voelen na verloop van tijd. Omdat men gevoed gaat worden vanuit een kosmische verbinding. Iets in de blauwdruk van deze mens herinnert zich dat hij/zij nu meer voedingsstoffen tot zijn beschikking krijgt die hem voeden op andere niveaus dan de lichamelijke. Deze stoffen kunnen hem nu inwendig versterken. 
Sterrenstof -dragers zijn vaak gevoelige mensen. Zij behoren meestal tot de categorie hooggevoeligen. Daardoor zijn ze van jongsaf aan gevoeliger voor indrukken van welke aard dan ook en lijden zij aan allergieën en intoleranties op alle niveaus. Met als gevolg slecht werkende organen en een zwakke gezondheid.
Niet alleen voedselintoleranties kunnen hiervan het gevolg zijn, maar ook emotionele intoleranties. Veel mensen zijn emotioneel intolerant ten opzichte van hun omgeving. Daardoor kunnen zij niet goed omgaan met de emoties om hen heen, of weten ze hun eigen emoties daar slecht in aan te passen. Velen voelen zich daardoor erg eenzaam en onbegrepen. Sommigen gaan daardoor zelfs verdovingstechnieken toepassen als alcohol en drugs. In de hoop dat zij dan minder voelen.
Het is te hopen dat nu het universele kristal tot leven komt, en daaruit de ondersteunende energieën vrijkomen die nodig zijn om een bepaalde basiskracht voor deze gevoelige mensen op te bouwen, er hierin rust komt.
Dat de energie van binnenuit de voeding zal verlenen die deze getraumatiseerde gevoelens wereldwijd gaan verzachten en kalmeren.
Je zal zien dat door deze gebeurtenis er nieuwe geneesmiddelen worden ontdekt die in staat nu zijn om hierop in te spelen. Dat er kruidenessences komen die dit alles ondersteunen enz. enz. De gehele planten en mineralenwereld gaat hierin mee. Dus ook de trillingen en geuren die hieruit vrijkomen zullen van een ander gehalte worden.
Ook dieren zijn gevoelig voor deze veranderingen. Als je een huisdier hebt, aai het dan veel. Stel je voor dat het universele kristal in het collectief geheugen van deze dieren vrijgemaakt wordt. En dat dieren daardoor minder snel ziek zullen worden door de emotionele stress die de mens uitzendt.
En dat zij met hun onvoorwaardelijke liefde jou nog meer kracht kunnen geven dan voorheen.
Door bewust vanuit de buik een verbinding te maken met AL het leven om je heen kun je meehelpen om dit leven in de kosmische verbinding op te trekken.
Samenwerken op alle niveaus. Een kosmische verbinding die een vertaalslag maakt naar het aardse. Als mens sta je er middenin, als drager van deze trillingen, als verspreider. Een krachtig kanaal van licht.

Wanhoop daarom niet als je deze ombouw als heftig ervaart. Verheug je in het feit dat er werkelijk iets gebeurt, dat de gehele evolutie van de aarde ten goede gaat komen. Hoe ouder je bent op dit moment (hoe meer aardestof er omgebouwd moet worden naar sterrenstof ) hoe meer moeite het kost. Hoe dieper jij je verbonden hebt met de omringende emoties, hoe dieper deze ingegraven zijn in je systemen, hoe heftiger dit aanvoelt.
Maar…..je gaat werkelijk vooruit.

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email