De nieuwe aarde

De nieuwe aarde

Paradijsmatrix.

Meer en meer sluiten we aan op de oermatrixen van de planeet.  Er is beweging gaande in alle richtingen. De heftigheid in de kosmos is enorm.

Eerst en vooral is er de beweging die er op gericht is alle oudetijdspoorten te sluiten, de energie om te zetten naar hogere trillingen en de mensheid op te tillen naar een hoger bewustzijnsniveau. Deze beweging zal nog duizenden jaren voortduren, omdat evolutie nu eenmaal een traag begrip is.

Daarnaast is er de opstart van de nieuwe aarde energie. Zeker nu de Ra-kracht is ingedaald komt deze beweging goed op gang. De oude en de nieuwe beweging overlappen elkaar voortdurend. Het is heel moeilijk om in de nieuwe matrixen te blijven, omdat de echo’s van de oude tijd zich nog sterk laten gelden. Toch zijn er al wel zielen die in deze matrixen leven. Zij hebben alle oude trillingen losgelaten en de oude tijd gewist. In het geheugen is er nog een kleine overlap, maar hun bewustzijn is gericht op doorstart en vooruitgang. Daarnaast is er nog een derde beweging gaande. De geopende Ra-poorten vervullen niet alleen hun functie voor onze planeet, ook voor de planeten die in het verlengde van onze planeet geschapen worden. Ik heb al eens geschreven over de aarde als geboorte-portaal voor andere dimensies en planeten. Deze geboorte is lange tijd stil gezet vanwege de lage trilling van onze aarde. Nu de Ra-kracht stroomt en de beweging terugkeert , gaat de energie via allerlei dimensieportalen ook door naar andere richtingen. Er worden op dit moment al nieuwe planeten geschapen. Deze planeten lijken enigszins op de aarde, maar zijn toch heel anders. Mijn gidsen halen me regelmatig op om de voortgang van deze beweging te volgen. Zo ligt er in het verlengde van onze planeet een tweede planeet. Een tijdje geleden is deze planeet geïnitieerd met de vrouwelijke scheppingskracht. En vandaag is daar de Kundalini –energie ingedaald in de vorm van een paars-blauwe waterslang. De tweede planeet bestaat op dit moment vnl. uit water. De wateren zijn schoon en helder. Enorme grottenstelsels bevinden zich in de zeeën, met prachtige onderwaterplanten, koralen in de schitterendste kleuren.

De kosmische databank zendt voortdurend nieuwe scheppingsmoleculen naar deze planeet en ik heb al veel nieuwe plant-diersoorten in aanleg mogen zien.

Soms is het erg verwarrend om in de tijd mijn houvast te vinden. Zodra ik me met de oude-aardematrix verbind kom ik in de vertraging. De nieuwe aarde-energie is al veel sneller en meer stromend. Beweeg ik door naar de oermatrixen dan schieten alle tijdsstromen me voorbij als op een snelweg. Schiet ik door naar de nieuwe planeet, dan kom ik steeds weer in een andere tijdszone terecht. Het scheppen van deze nieuwe planeet staat volledig buiten de aardse tijdsmodules. Elke keer als ik terugkeer dan lijken er duizenden jaren verstreken en is er weer meer zichtbaar van dit nieuwe leven. Binnen in mijn wezen wordt er voortdurend geschakeld naar al deze lagen en tijdszones en dat voel ik heel goed. Soms word ik daar uitermate moe van.

Dan heb ik het nog niet over de astrale tijdsreizen en kosmische dimensies waar al weer een andere tijdsklimaat heerst. Soms snap ik gewoonweg niet dat ik mezelf altijd weer terug vind in deze hektiek. Toch lukt dat. Het is buitengewoon boeiend om te ervaren ondanks de vermoeidheid die ik daar zeker in onderga.

De nieuwe aarde-planeet is niet te bereiken door onbevoegden. Dat heeft simpelweg met trilling en frequentie te maken. Er kan niets aansluiten dat niet met de energie van deze planeet overeen komt. Deze planeet is dus gevrijwaard van negativiteit. Met recht een paradijs.

De negativiteit die op planeet aarde ontstaan is zal ook hier blijven. Het kwaad woedt uit als een grote storm die na verloop van tijd gaat liggen. Eens houdt dit op te bestaan. Tot die tijd moeten we zorgen dat we buiten de stormen blijven. Dat we geen verbindingen aan gaan met zielen die lager afgestemd zijn en geen bereidheid hebben om zichzelf te veranderen.

Niet voor niets wijs ik er steeds op dat de leegte die nu soms voelbaar is soms misschien wel wat eenzaam is, maar deze is tegelijkertijd je redding.

Je stabiliseert, lijnt uit in de nieuwe tijd en bereidt jezelf voor op de toekomst. Of deze zich nu hier af gaat spelen of ergens anders.

Veel zielen die enorm groeien zullen van hieruit doorstromen naar het tweede aardeportaal.

Zij zullen niet terugkeren naar hun sterrenwoningen, alhoewel hun ziel de tijdsreis gemakkelijk kan maken. Evolutie is vooruitgang. Geen stilstand. Ieder die verder kan en mag gaan zal zijn of haar krachten geven aan de nieuwe planeet in wording.

Felici-Ra, de moedergeest van deze planeet zendt uitnodigingen naar een ieder die hieraan mee kan en wil werken.

De oude moeder Aardegeest heeft zich verjongd. Haar wezen heeft zich omgevormd tot een jonge vrouw, Felici-A genoemd. Haar tweelingzuster Felici-Ra heeft zich uit haar gevormd en is de moeder van de nieuwe planeet. Zij zijn verbonden en toch gedeeld. En de namen die zij dragen zijn maar namen die ik gekregen heb via mijn gidsen. Het is een trilling die vreugde, scheppingskracht en bronlicht in zich draagt. Meer niet. Een ieder die deze namen anders ervaart heeft ook gelijk.

Het is een wonderlijke tijd. Een tijd waarin alle stromingen bij elkaar komen en soms heftige draaikolken vormen. Deze draaikolken zijn de deur naar de verandering. Verwelkom hen, zegen hen en draai lichtjes duizelig mee. Zolang je niet tegen de stroming in beweegt kan je niks gebeuren.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email