De Zwarte Tempel

De Zwarte Tempel

Ik wil jullie graag een beschrijving geven van de zwarte Obsidiaan Tempel.

Als je de tempel vanuit de verte ziet dan valt het je amper op dat het gebouw uit zwarte steen is opgetrokken. In het zwarte glas zitten nl vele pigmentcellen verborgen. Als de juiste lichtinval op de Tempel straalt schieten er uit het zwart de mooiste kleuren tevoorschijn. Deze kleuren bevatten het hele spectrum van de regenboog. Het lijkt daardoor alsof de Tempel continu een aura van regenboogkleuren afgeeft. Ook de zwarte spiegel bevat dit vermogen. Als de juiste trillingen op de spiegel vallen dan neemt deze het licht in zich op, grondt het in zichzelf en straalt het ver uit naar buiten toe. Rondom de zwarte Tempel zijn vele andere kleinere tempeltjes gebouwd. Allen opgetrokken uit diverse, glasachtige steensoorten. 
Er is een tempeltje dat volledig opgetrokken is uit purper Obsidiaan, een andere uit zilver Obsidiaan, weer een andere uit blauwe Obsidiaan. Ook zie ik Opaalsoorten verwerkt in de Tempels. Vuur opaal, melkopaal, blauwe opaal enz. enz.
Als de juiste lichtinval op de Zwarte Tempel valt en de spiegel goed gericht wordt reflecteren de kleuren met een krachtig effect naar de omgeving. Ook de Tempels in de omgeving worden doorstraald met deze energie. Dat geeft als effect dat de Tempels volledig en diep opgloeien in de overheersende kleuren die zij bevatten. De energie die hierbij vrijkomt is intens. Het lijkt alsof de energiestromen met elkaar samenwerken. Alsof op dit eiland een soort van krachtbron werkt die tot in de wijde omtrek, maar ook diep naar beneden en hoog naar boven zijn effect opbouwt.
De Tempels zijn onderling verbonden, maar staan ieder voor zich op een eilandje. Ik zie lavastromen door bepaalde kanalen lopen, rondom sommige Tempels. Rondom anderen zie ik water stromen. De omgeving is vulkaanachtig en lijkt dor. Maar schijn bedriegt, want in de etherische lagen van deze omgeving wemelt het van de elementalen. Vuursalamanders schieten voorbij. Draakachtige wezens, klein en groot vinden hier hun thuis. Ook zie ik geschubde, grote vogels vliegen met spitse snuiten en lange, puntige staarten. De grassoorten zijn sterk en tanig. Lange wortels diep in de aarde vinden ergens diep beneden zich toch een bepaalde voedingsbron, want zij groeien welig. Ook zie ik bomen en struiken, alles lijkt leerachtig van substantie. Er zijn boomsoorten die een bepaald soort " melk" aanleveren. Heel voedzaam en gezond. Het eiland neemt een bijzondere plaats in. Het is onderdeel van een keten van eilanden die allemaal bij elkaar horen en specifieke trillingen en energiestromen opvangen en verwerken. Dit hele continent lijkt wel te bestaan uit eilanden die als noten in een muziekstuk perfect op elkaar zijn afgestemd. Alsof in dit deel van de wereld de grondtoon geboren wordt, en zijn klanken doorgeeft aan de rest van de wereld. 
Het licht is helder en wisselend van kleur. De Tempel heeft heel veel invloed op de atmosfeer. De ene dag is letterlijk anders van kleur dan de andere dag. De dagen zijn ook veel langer dan de dagen die wij nu kennen. Soms zijn er heel korte nachten, in bepaalde periodes duren de nachten weken. Het is afhankelijk van het feit welke energiestroom er verankerd moet worden. Het leven in deze omgeving is er aan gewend en past zich aan. Ook degenen die voor het onderhoud van de Tempel zorgen kunnen hier goed mee omgaan. Hun huiden zijn tanig en sterk. Ze hebben korte gedrongen gestaltes of zijn juist heel lang en breed. Het lijkt wel alsof zich hier dwergachtige wezens en reuzen door elkaar heen bevinden. Ieder behorend bij zijn eigen " ras" maar wel goed samenwerkend op alle niveaus. Vaak zingen ze hun liederen, die bestaan uit prachtige klanken en klankbewegingen. De tonen koppelen zich aan de grondtonen van de Tempels en worden wijd uitgedragen. Zeker gedurende de immens lange nachten worden er langdurige zangsessies gehouden.
Alle klanken en trillingen worden door de Spiegel verbonden en verzegeld. Het is duidelijk dat er hier iets prachtigs gebeurd. 
De Zwarte Tempel heeft een functie in de wereldordening.
Wat zie ik nog meer? Dwergen die uit zwart obsidiaan vele kleinere spiegels maken. De spiegels worden door bezweringen en liederen gezegend en krijgen magische eigenschappen mee. Iedere spiegel bevat het vermogen om de energie van zijn ‘ eigenaar" diep op te nemen in zichzelf en met kracht uit te stralen naar buiten. Daardoor kan iemand die in het bezit komt van zo'n spiegel veel macht opbouwen. In verkeerde handen ( in later tijden zeker het geval) kan de spiegel bezwerend en controlerend werken. De eigenaar van zo'n spiegel kan in de spiegel alles zien wat er in de directe omgeving wordt gedacht en gedaan. De spiegel is nl. in de kern magnetisch gemaakt en trekt alles naar zich toe. Iemand die weet hoe dit moet kan daardoor in de spiegel lezen wat er gebeurt om hem heen.
Uiteraard was het niet de bedoeling van de dwergen om dit te bewerkstelligen. De spiegels werden gemaakt in een tijd, waarin men met positieve bedoelingen het scheppingslicht verankerde in de wereld. 
Er zijn heden ten dagen nog vele van deze spiegels verborgen in de schatkamers van Moeder Aarde. Het dwergenvolk heeft de meeste spiegels meegenomen naar hun etherische werelden. Daar worden ze bewaard en gebruikt voor goede doeleinden. Iemand die hier nota van heeft kan proberen in contact te komen met dit dwergenvolk. Als de intenties juist zijn zal dit volk de zwarte spiegels richten op de ziel van dit wezen en zijn positieve intenties en vibraties zullen zich hierdoor versterken. Zijn de intenties fout dan zal iemand nooit te weten komen waar deze spiegels zijn, laat staan dat het mogelijk is ze te gebruiken. Een enkele spiegel is nog in handen van kwaadwillende elementen. Het word hoog tijd dat deze spiegels " omgekeerd' worden. Dat wil zeggen dat als de positieve krachten uit de omgeving sterker zijn dan de negatieve intenties van de eigenaar het licht zich tegen hem keert en hem "lam" legt. Hiermee wordt voorkomen dat iemand met kwade bedoelingen ook werkelijk kwaad kan doen. De spiegel keert zich tegen hem en het kwaad wordt bezworen.
Ook zie ik verspreid over de wereld nog vele stukjes van gebroken spiegels. Ieder splintertje op zich heeft heel veel kracht. De dwergen zijn op zoek naar die splinters en willen er weer complete spiegels van maken. Vermoed je dat je een splinter bezit, geef hem dan in gedachten aan de dwergen en ze zullen hem zeker komen halen.
Het moge duidelijk zijn dat het zwarte licht, alleen zwart ( kwaad) uitstraalt als het gevoed wordt met zwarte gedachtes. Voedt het zich met licht en positiviteit dan straalt het zwarte licht in alle kleuren van de regenboog zijn goedheid uit. 
Ik denk dat het mogelijk is om vanuit deze gedachte het kwaad om te keren in de wereld. De spiegel van Obsidiaan werkt weer. Deze bezit ongelooflijk sterke magische eigenschappen. In handen van de juiste persoon zal hij mee gaan werken om het wereldbewustzijn te voeden met krachtige regenboogstralen. In de spiegel kijken is te groots. Hij reflecteert nl het AL en je moet sterk in je schoenen kunnen staan om het Al te zien zonder echt te kijken. Anders wordt je er in gezogen en kun je, je verstand verliezen.
Het is de kunst te kijken zonder te zien. Waardoor alles ervaren wordt en begrepen zonder te vragen hoe en waarom. 
In de kosmos beginnen de zwarte spiegelpunten zich te openen. Het wordt dus tijd om vanuit onze kern zoveel mogelijk kleurrijke intenties op te zenden, zodat de vibraties opgevangen kunnen worden door de spiegels. De grote verankering gaat beginnen. 
De Witte Tempels draaien en komen niet voor niets op gang. Zij vangen onze vibraties op en versterken hen. Ook de energiestromen vanuit de kosmos worden daardoor versterkt. Reflecterend in de zwarte spiegelpunten kan er iets groots uit ontstaan.
Nu zal duidelijk worden wat onze echte intenties zijn. Want wat we uitzenden straalt op ons terug…tot in de kern van ons wezen, tot in de dieptes van ons bestaan.
De Zwarte Tempel op zijn eiland in de oceaan herrijst en zijn wanden zullen stralen tot in de wijde omtrek. Zijn we er klaar voor om ons te verbinden en tot in de diepste kern van ons wezen doorstraalt te worden met de echtheid van ons pure bestaan?
De kleinere Tempels er om heen gaan ontwaken en zullen vanuit het zwart hun kleuren versterken en verrijken. 
De draken zullen als van oudsher uitvliegen. Al geruime tijd zie ik hen vliegen in de etherische lagen van onze aarde. Zij zullen zich concentreren op bepaalde punten in het wereldbewustzijn en klaar staan om alle energiestralen die vrijkomen verder te dragen en te helpen verzegelen op diep verborgen punten.
Het creatieproces neemt een aanvang. Ben je bereid te kijken in de zwarte spiegels van je diepste kern?
Kijk dan met eerlijkheid en vertrouwen. In het besef dat vanuit het zwart de mooiste kleuren je tegemoet kunnen stralen als je bereid bent om de Zon van het hoger weten te verbinden met dit Alles.
Je bent een oude ziel..laat je wijsheid en ervaring nu weerspiegelen wat je werkelijk BENT!

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email