De Zwarte Spiegel

De Zwarte Spiegel

Vandaag wil ik jullie deelgenoot maken van iets dat speciale aandacht verdient. Tijdens het werken met een cliënt kwamen we op iets heel bijzonders uit.
We leven in een tijd van creatie. In zo'n speciale tijd worden er overal veel lichtfrequenties vrijgemaakt. Deze frequenties slagen er met elkaar in iets te scheppen. Klanken, kleuren en bewegingen brengen een verandering aan die zich koppelen aan bepaalde intenties. De intenties geven de creatiestromen richting en vorm. Toen onze wereld geschapen werd, was dat een heftig proces van dit alles tezamen. Onmogelijk om in onze menselijke vorm te overleven. De creatiestromen zijn laag na laag, dimensie na dimensie opgebouwd….onderling geschakeld d.m.v. portalen. Ook het bewustzijn van al het levende weefsel is laag na laag geschapen. Het heeft miljoenen jaren geduurd voordat er vanuit een etherische levensruimte een stoffelijke ruimte kon ontstaan. De etherische ruimtes zijn nooit verdwenen, die bestaan in al hun kracht en kleurrijkheid nog steeds. De aarde zelf moest de uitdrukking worden van al deze lagen tezamen en was een heel bijzonder project dat door alle etherische en universele richtingen werd ondersteund. 
Alle lichtfrequenties werden door de intenties van het kosmisch leven naar een bepaald punt gericht en vanuit dat punt konden de trillingen houvast vinden. Zo werden er op strategische plaatsen zwarte energiepunten gevormd. Deze punten waren in staat om alle lichtfrequenties te geleiden en tevens te gronden in zichzelf waardoor de diepere materie kon ontstaan. Kosmisch gesproken zou je kunnen zeggen dat ieder lichtpunt een basispunt nodig heeft om zichzelf te kunnen verankeren. Deze zwarte punten konden een oneindige hoeveelheid lichtfrequenties in zich opnemen en deze distribueren over de energielijnen die hiermee in verbinding staan. Ze spiegelden dit licht naar alle richtingen. En verankerden zichzelf in de breedte en de diepte.
Datgene wat er vanuit deze verankering ontstond werd van lieverlee in een bepaalde matrix geperst, waardoor er daadwerkelijk iets nieuws kon ontstaan. Uit deze tijden stammen ook bijv. de draken. Deze krachtige dieren konden enorme hitte en koude verdragen. En waren in staat om bepaalde frequenties in zichzelf op te slaan. Ze konden als het ware door de zwarte gaten vliegen en de energie begeleidden naar diepere basispunten. De draken zijn van oudsher de wezens die het ontstaan van deze wereld aan den lijve hebben ondervonden. Zij hebben prachtige energiestralen verankerd in de kern van ons lichtstelsel en vanuit deze verankering is Al het leven op aarde ontstaan. 
De zwarte spiegelpunten zijn en waren heel belangrijk om een bepaalde basiskracht te creëren. 
Toen de aarde meer en meer verstoffelijkte en vele wezens steeds dichter bij de materie kwamen werd dit nog heel goed begrepen. Er werden veel rituelen gehouden rondom deze speciale punten. Je zou kunnen zeggen; op alle plaatsen waar Lichttempels werken, staat er een Zwarte Tempel tegenover die al deze straling neutraliseert en optimaal verdeeld. In respect. De Witte Tempel waar ik sinds anderhalf jaar over spreek, heeft dus een minstens zo belangrijke schaduw….De Zwarte Tempel. 
De Zwarte Tempels met hun belangrijke spiegelenergie zijn diep weggezonken in het bewustzijn van ons lichtstelsel. Zij bestaan ( vanuit menselijke begrippen bekeken) op andere niveaus, diep verborgen in het aardebewustzijn.
De Witte Tempels zijn hoog opgestegen, buiten het belevingsveld van ons mensen.
In deze tijd is het erg belangrijk dat die twee punten elkaar hervinden en wij mensen hier op aarde dienen als intermediair hiertussen.
De dualiteit die zo lang een feit geweest is, heeft er voor gezorgd dat er allerlei aparte werelden zijn ontstaan i.p.v. een groot samenwerkend geheel. Je zou kunnen zeggen, de etherische ( laag astrale) werelden die verbonden zijn met de zwarte tempelenergie, dan de aarde en daarnaast de hoog etherische werelden van de witte tempelenergie.
Meer en meer mensen herinneren zich nu dat dit alles zodanig gekoppeld moet worden dat er een bepaald soort evenwicht kan ontstaan.
Toen onze dualiteit ontstond en de hogere trillingen niet langer door de zwarte spiegels werden verdeeld en verklonken, ontstond er verwarring. Het breekpunt ontstond toen de Lemurische en Atlantische werelden zich steeds dieper terugtrokken in hun etherische lagen en de aarde daardoor min of meer op zichzelf kwam te staan. Het bewustzijn van de aardse mens op zich was te zwak om dit alles te begrijpen en verwerken.
De integratie van de etherische lichtwerelden naar de aarde toe is deels mislukt. De afgescheidenheid bestaat tot op de dag van vandaag en helaas zijn er in deze afgescheidenheid een veelheid van subwerelden ontstaan die allen op hun eigen manier soevereiniteit opeisen. De aarde zelf is nog steeds het Centrale Punt waar om heen zich alles afspeelt. Maar er zijn vele richtingen die de aarde benaderen en waarlangs een aardemens na zijn dood kan dwalen.
Door van de aarde een Centraal Spiegelpunt te maken, waarlangs de hogere frequenties hun energieën kunnen uitzenden en in de breedte uitspiegelen kunnen we door een nulpunt heen reizen. Het is dus belangrijk dat in de diepste herinnering van onszelf de balans tussen de witte en zwarte punten hersteld wordt. En ik spreek hier niet over fictieve herstellingen. Ik spreek hier over praktische herstellingen die op dit moment in alle bewustzijnslagen van alle dimensies worden uitgevoerd.
Het is heel belangrijk dat de aarde als KERN rondom in het geheel een gelijkwaardige lichtfrequentie gaat uitzenden.
Het is mooi dat mijn cliënt en ik op een punt arriveerden, dat bovenop een zwart spiegelpunt was gesitueerd. Zijzelf weet al heel lang dat het haar taak is om de diepste duisternis en het hoogste licht met elkaar in verbinding te brengen en daar werken we samen al jaren aan.
We staan op een vuurpunt, een van de vulkaaneilanden op deze wereld. Ergens, dicht in de buurt waar nu Nieuw Zeeland ligt. Al in de meer verstoffelijkte tijden, alhoewel er nog een zweem van etherisch licht over heen ligt.
We kunnen terugschouwen in aanvangstijden waarin het proces van spiegelen nog steeds wordt gevolgd, alhoewel dit zich al op meer stoffelijk niveau voltrekt. We zien haar staan met een enorme zwarte spiegel van zwarte Obsidiaan, wel twee meter in doorsnee. Deze spiegel moet steeds naar de zon geheven worden en het licht opvangen en weerkaatsen. Het is heel belangrijk om de spiegel strategisch te plaatsen, zodat het licht zich door kan geven naar andere vulkaaneilanden. Dat gebeurt ook. De Tempel die op dit eiland staat is opgebouwd uit Regenboog Obsidiaan. De vensters zijn gemaakt van andere obsidiaan soorten, purper Obsidiaan, blauwe Obsidiaan enz. Weinig mensen kunnen in de directe nabijheid van deze tempel en spiegel verblijven omdat de krachten enorm sterk zijn. 
Draken cirkelen rondom de tempel en het eiland. Het ziet er sereen en tegelijkertijd heel krachtig uit.
Op een dag voltrekt er zich een drama. In de kosmos vinden bevingen plaats,. Eén van de gevolgen is dat het tempeleiland schudt en beeft, waardoor de spiegel valt en in drie stukken breekt. 
Ik zie het eiland verzinken in de golven en de spiegel zinkt mee. Symbolisch gezien breekt daardoor het zwarte spiegelpunt af dat nodig is om bepaalde energiegolven te verankeren.
Het zwarte spiegelpunt scheurt en breekt de energie in dit gebied in drie stukken. Waardoor er nog meer verdeeldheid ontstaat. Wereldwijd gebeurt dit ook op andere plaatsen. Ik zie de etherische lagen definitief afscheuren van het aardebewustzijn. Alleen heel dunne verbindingslijntjes blijven over.
Het deel dat overblijft van onze planeet begint zichzelf vanuit dit punt op te bouwen. Meer en meer te vermaterialiseren. Omdat de spiegelpunten verbroken zijn en de verbinding naar de etherische werelden zeer zwak is, komt het oorspronkelijke programma niet goed uit de verf. De algemene trilling wordt veel te zwaar en de grondtoon in alles is zo laag vibrerend dat het heel moeilijk is om iets te scheppen dat wel hoog gefrequenteerd is. Dit roept veel frustratie op bij de zielen die tijdens de afscheuring tussen kosmos en aarde in zijn geraakt. Tussen de wal en het schip dus eigenlijk. In hun herinnerring leeft alles wat zich op hogere niveaus bevindt, maar ze kunnen niet meer terugkeren hier naar. Noodgedwongen moeten ze zich verbinden met de toon die het sterkst is, de grondtoon van ons lichtstelsel en door die vibratie worden zij als het ware omlaag getrokken i.p.v. omhoog. Het is voor hen heel moeilijk om zich te verbinden met processen waar zij eigenlijk niet in passen. Zij moeten hun trilling bijstellen, een stoffelijk geboorteproces aan gaan en van daaruit proberen te redden wat er te redden valt. Vanuit de put klimmen ze omhoog naar het " Licht".
En nu zijn we aangekomen op een heel belangrijk punt. Onze tijd is een tijd waarin zoveel zielen tegelijkertijd " omhoog " geklommen zijn", dat we bepaalde evenwichtslijnen die nodig zijn voor de koers van onze planeet weer kunnen herstellen en verbinden. Dat gebeurt massaal. De aarde navigeert terug in een bepaalde koers en dat kost tijd en moeite. Doordat vele punten zich herstellen en aanklikken, schudt en beeft de energie weer. Alles wordt anders geprogrammeerd in de innerlijke kanalen van Moeder Aarde. Het is dus zaak dat de belangrijkste punten heel snel in bedrijf gebracht worden zodat we een vorm van evenwicht kunnen bereiken die nodig is om dit alles goed te doorstaan.
Op diepe niveaus gebeurt dit al. De Witte Tempels starten op en verbinden zich met elkaar wereldwijd in de hoog energetische lagen van ons bestaan.
De Zwarte Tempels herrijzen uit de diepten van ons bewustzijn en verbinden ook. Hun energie is als de Phoenix die uit de AS verrijst en zo met hernieuwde kracht en kleur kan gaan stralen als we de juiste trillingen er heen leiden. 
Het wit en het zwart. De dualiteit heft zich op en wij staan er met onze keuzes tussen in. Wat wij denken en voelen wordt door het zwart weerspiegeld en verankerd. Nu begrijp je misschien beter waarom vele zielen bang zijn voor het zwart. Zwart verankert alles wat wij uitzenden, het zwart is niet angstaanjagend, maar dat wat wij het zwart hebben laten verankeren in het Totaalbewustzijn is vreeswekkend. Onze eigen gedachten hebben de wereld geschapen waarin we nu leven en we doen er alles aan om dit te veranderen. Hoe meer licht we toelaten in ons bewustzijn, hoe meer de zwarte spiegelpunten kunnen gaan herstellen en opbouwen. Het zwart werkt met ons mee en tegen ons in, net zoals wij zelf willen.
Mijn diepste wens is om door het zwart heen het licht te verankeren in de duisterste trillingen, waardoor alles wat we doen zichzelf verheft en opbouwt naar een punt van Verheffing
Ben je bang voor de duisternis, straal dan vanuit je hart licht er in en het duister verdwijnt. Zwarte stenen als obsidiaan kunnen ons helpen in deze tijd om te gronden in ons hernieuwde bewustzijn, mits we dat op de juiste manier doen. Alleen oprechte intenties bouwen in het zwart de energie om tot lichtpotentie. Het komt weer aan op keuzes maken, je niet af laten leiden, doorzetten, staan voor wie je bent en wat je wilt.
Doordat we licht instralen in de diepste duisternis voelt dit de behoefte n om zijn zwarte gal uit te willen spuwen. Het wereldbewustzijn ontdoet zich massaal van zijn zwarte gal. Boosheid, pijn en verdriet worden door de energielijnen van de oude tijden uitgebraakt. De aarde schudt pijn en woede van zich af, als een enorme draak die zich verheft uit de diepste grot en zich uitschudt. Vuurlijnen komen in beweging. Het moederland van de draken ( China) wordt aangespoord te ontwaken. En dat zet heel wat in gang. Niet bang zijn, jij staat in je eigen kracht en laat alle oude drakenjasjes los. De draak in jou wil zijn vrijheid hervinden. 
We mochten ervaren dat de Zwarte Spiegel terug gegeven werd aan ons. De gebroken stukken zijn geheeld. De spiegel is in goede handen. En zal op de juiste manier gebruikt worden.
Als deze spiegel terug gegeven wordt, betekent dit dat het spiegeleffect in onszelf zal groeien. Durven we zonder angst in de zwarte spiegel te kijken of niet? Hoe gaan we om met wat we zien? Door angstig te worden, schep je meer angst. Blijdschap schenkt meer vreugde. Dat wat je ziet spiegelt zich terug in je leven. Het is aan jou om het spiegeleffect te begeleiden in jezelf. En te verankeren in je leven wat je werkelijk wilt. Laten we met elkaar de processen van dualiteit en angst wegwerken door deze energie niet meer in de zwarte spiegelpunten te plaatsen. We zijn werkelijk op weg naar een bijzonder Moment. Naar het LICHT in ONS.

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email