De Toonmeesters

De Toonmeesters

De netwerken van onze wereld moeten zo nu en dan goed op elkaar afgestemd worden. Het volstaat niet alleen dat er licht opgebouwd/aangevoerd wordt. Dit licht moet ergens in gegrond worden, anders vervliegt het. De zwarte kristallen spelen daarin een grote rol. Ook de tempels wereldwijd die op kruispunten van leylijnen staan werken hier aan mee. Elke galactische straal zendt een bepaalde resonantie uit. Er zitten klanken in. Toonsoorten. Deze toonsoorten en de hierin vastgelegde kleuren hechten zich aan de al bestaande energienetwerken. Elke keer als er een nieuwe oplading plaatsgevonden heeft aan frequenties, zinderen deze frequenties door de netwerken heen. Dat brengt een bepaalde resonantie tot stand. Door resonantie ontstaat een klankveld. In dit veld worden nieuwe tonen/ liederen/energievelden geboren. Dat is schepping.
De toonmeesters van alle dimensies hebben hun handen vol aan het " stemmen" van al deze frequenties. Ik heb hen aan het werk gezien in het hart van de tempels. Enorm sterk zijn zij. Ze staan als het ware in een vortex van energie en geluid dat spiralend om hen heen wervelt. Zij hebben de kracht en de macht om die spiralende energievelden te " besturen". Dat hebben zij geleerd. Het is enorm moeilijk om in het muziekstuk van de kosmos de partituur Aarde te componeren en in te bouwen in het Grote Geheel.
Nu er dit jaar een enorme upload plaatsvindt, waarbij de zwarte kristallen als vanouds de sterrentrillingen gaan verankeren, wordt er dus een nieuwe partituur gespeeld. De nieuwe klanken vormen de oude om en moeten steeds zuiverder op de kosmos worden afgestemd. Alle dimensies werken daar aan mee. Astraal en/of kosmisch. Een geweldig project waarbij de muziekstromen van licht en kracht het Aardeportaal bestoken met hun kleur/klankfrequenties. De oude klanken worden aangevuld door de nieuwe. Daardoor kunnen de andere dimensies zich tot in het diamanten hart van de aarde gronden en van daaruit hun wijdsheid ontvouwen. Een machtig schouwspel. Bijna niet in woorden te vertellen.
De Toontempels op de kruispunten in de energienetwerken staan op vol vermogen te werken.
We hebben de afgelopen jaren gezien hoe alle andere lichtstelsels hun gaven aan de wereld overdroegen. De zonnerozen die opbloeiden in het Zonnetwerk. De lotusbloemen in het Lotusveld, de witte rozen in het Christusveld,te veel om op te noemen. Elke lichtwereld en kosmische graad heeft de aardenetwerken ingezaaid met de beste intenties. Vaak vertaald in bloemvorm of kristalsculpturen. Een feest om te zien en een eer om mee te mogen werken aan dit prachtig geheel. 
Zeer recent heb ik om de zwarte kristallen heen fluweelzwarte rozen zien opbloeien. Met een schitterende regenboogglans. Hun diamant gouden harten stralend als een spiegel van licht. Hun kobaltblauwe aura's zo vol van glans en zinderend leven, bijna onmogelijk om te beschrijven. Ook deze bloemen komen nu in al hun vormen en schoonheid tot bloei. Het is begonnen. De zieletoon van onze wereld komt werkelijk tot bloei. De grondtoon verandert.
Zwarte kristallen, zwarte bloemen, zwarte vogels, het zwarte leven bloeit open, maar met een nieuwe kracht. De kracht van schepping in hun ziel. De magische krachten van het ontluikende leven. Het is misschien nog even wennen aan de gedachte dat ook dit leven mooi is en nodig. Maar ik hoop door de manier van beschrijven jullie te laten zien hoe alle andere dimensies het zwarte licht nodig hebben om daadwerkelijk tot schepping gebracht te kunnen worden. Als de toonmeesters van alle galactische stralen weer volledig en diep met elkaar kunnen samenwerken, komt er evenwicht in Het Totaal. En dat is waar het allemaal om draait.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email