De Onderwereld

De Onderwereld

De onderwereld.

 Om jullie een goed voorbeeld te geven hoe de ankerende kracht van de zwarte straal tewerk gaat wil ik jullie het volgende tonen om over na te denken.

 In een wereld waar alles veilig en goed is, is er nooit sprake van een energie die ten koste van anderen sterk wil worden.

In een wereld waar dit wel het geval is groeit de energie van onveiligheid en wordt veiligheid  letterlijk naar de achtergrond geschoven.

Als deze energie dan aan macht wint en door de zwarte straal sterk verankerd wordt, dan lijkt het meer en meer alsof we in een zwarte kerker leven als gevangene van de tijd.

Een van die manipulaties die mensen in hun angst gevangen houdt is het item hel en hemel. Blijkbaar is er ergens in de tijd een moment geboren waarin iemand bedacht heeft dat dit wel een goed machtsmiddel zou zijn om mensen gevangen in te zetten en dat is heel goed gelukt. Miljoenen mensen van over de hele wereld zijn bijv. in een onder en bovenwereld gaan geloven waar de zwarte schaduwgod ( duivel)  en de lichte God strijden om de zielen die op aarde leven.  Die allen die het niet met hen eens zijn zwaar straffen, waardoor velen in de onderwereld belanden en daar gefolterd worden en tot in alle eeuwigheid moeten branden in een  nooit dovend helle vuur. Alle culturen en religies hebben daar inmiddels hun eigen varianten op verzonnen en in de kelders van ons lichtstelsel is het daardoor op een bepaalde laag niet echt leuk toeven. Immers, gedachten zijn krachten. En als zij goed gevoed en collectief aanvaard worden, dan vormen zij een sterke macht. De macht van de onderwereld is zo overheersend geworden dat er langs die gedachtewereld een enorm stelsel van astrale gangen en energiepoorten is ontstaan die deze wereld totaal uit het lood trekt.  De zwarte straal heeft deze  werelden goed geankerd en versterkt. In die onderwerelden krioelt het  van het gevaar. Monsters en enge wezens, duivelen en folteraars en ja ze bestaan in hun verwrongen vorm nog echt ook. Voor wie er in gelooft.  En als meer en meer mensen er in gaan geloven dan worden deze werelden tot een realiteit gemaakt die de mens gevangen  houden in een ijzeren greep. De geur van de angst is nergens zo sterk als in ons lichtstelsel. Deze geur vormt een uitstralende waarde die tot ver in de kosmos merkbaar is. Die geur stinkt. De geur vergiftig het denken en handelen van vele zielen die wel in het goede geloven. En als de onderwereldruimte doordringt in het aardse leven van een volk dan wordt zelfs dit leven een hel. Want de wezens en gedrochten die bij dit “ spel” horen gaan zich steeds dichter naar de oppervlakte begeven en zijn als loerende wezens altijd om ons heen.

Daarom ook was het nodig dat er hogere waardes geopend moesten worden. De bovenwerelden die buiten deze illusie staan hebben hulpkrachten gezonden om dit gevaarlijke spel te doorbreken.

En dat was enorm gevaarlijk.

De zwarte macht, door kerk of staat uitgezonden moest gebroken worden.

Anders was deze wereld ten onder gegaan.

En oude machten laten niet gemakkelijk los.

Dus dan moet er gestreden worden.

Een strijd tussen licht en duisternis.

Met de  engel Michaël,  het zwaard in de hand, aan onze zijde. Ten allen tijde bereidt om de koorden die aan oude machtswaardes vast zitten los te slaan. De 144.000 die afgedaald zijn in het Christusveld waren daarvoor allemaal bedraad met zwaardlicht/ engelhulplicht/ bevrijdend licht. En een ieder die de illusies doorzag kreeg door initiatie ook dit licht mee in zijn geboortekern. Zo is het leger van Michael enorm snel gegroeid in 2000 jaar tijd. Zowel op aarde als in de onder en bovenwerelden werd de energie van dit zwaard een machtig item. 

Het heeft zo hard gewerkt dat de oude machtspoorten van de hellen losgeslagen zijn van hun geloofsfundamenten. En het nieuwe zwart, met het zonnegoud en alle andere lichtkleuren flitst er door heen om ordening aan te brengen. 144.000 zielen wiens bewustzijn in ieder geval tot 2000 jaar terug grijpt. Die met elkaar een blauwdruk van verandering gebouwd hebben waardoor het nieuwe licht  flitsend binnen dringt.

De grootste kracht komt vanuit de Toegangspoort die boven Egypte, Israël, Jordanië, Syrië staat.

De energie loopt als  zwart goud vuur door de kanalen van de tijd en verschroeit dat wat verkeerde macht in zich draagt. En het is niet te stoppen.

De oude poorten moeten bekleed worden met nieuw weefsel, zo snel mogelijk. Zodat de oude waardes zich niet weer terug aan kunnen hechten aan de poorten van de oude tijd. Dit is een fenomeen dat achter de realiteit van Nu zich afspeelt.

Daar zit nog veel meer aan vast dan dat ik hier kan uitleggen.

Maar het is groots, meeslepend en gevaarlijk.

Want de oude machten geven hun geloofspoorten niet zomaar op.

De strijd is al gestreden, maar moet nog doordringen in het bewustzijn van de miljoenen die op aarde leven. Dat gebeurt vanzelf, daar is tijd voor nodig.

We geven niet op.

De zwarte straal mag nooit meer dit soort werelden bouwen. Dat moet stoppen. Een God van liefde zal noot een wrakende god zijn die mensen en hun ziel pijnigt in een eeuwig beeld van ellende. Dit is de ergste illusie die er bestaat. Een wrekende godheid bestaat NIET.

Ik hoop dat er een tijd aanbreekt over een x-aantal jaren waarin de absurditeit van de hellen en hemelen in de geschiedenisboekjes beschreven worden als een gebeurtenis die zich tijdelijk in het bewustzijn van de mensen heeft afgespeeld, maar tot het rijk der fabelen is verwezen.  Net zoals de “ platte aarde” die rond bleek te zijn. Als een mens meer bewust wordt dan verdwijnen dit soort zaken vanzelf uit zijn gedachten, uit zijn geheugen, uit zijn leven.

Hoog tijd dus, om het nieuwe zwart te verwelkomen. Om alles wat  versterkt en doet groeien toe te laten. Om de geloofswaardes op te poetsen in een verbroederend spel van licht en respect.  Voor  onszelf, voor anderen, voor de wereld waarin we leven.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email