De Witte Hand

De Witte Hand

De energie van de witte hand ( zoals beschreven in het artikel "de zwarte hand") is verbonden met de energie van de lichtmeesters, Shamballa, de stad van de hemelse vrede.

De witte hand die onze nekken ondersteunt werkt op de energie van rehabilitatie, naam zuivering.

Nu we aan het verhuizen zijn naar hogere frequenties, dimensies in onszelf gaan we door grote veranderingen heen. De mens die we waren toen we geboren werden in dit leven zijn we  allang niet meer. En ook vanaf NU zullen we  weer heel erg veranderen en groeien. Tenminste als we niet worden tegengehouden. Want niet iedereen groeit even snel. Veel mensen om ons heen zitten percentsgewijs nog met een hoog gehalte aan de “ andere kant’.

Zij hebben zich een beeld over ons gevormd, een mening gevormd. Vaak nog resterend vanuit hen beeldvorming vanuit vorige levens. Valse waarheden die al lang niet meer representatief zijn voor wie we werkelijk ZIJN in het NU.

Dat moet dus veranderen. Zoals jullie weten zit aan elk energiepatroon een beweging vast of een verstarring. De energie van valse waarheden verstart de groeibeweging in ons dagelijks ZIJN. Alsof de echo’s uit het verleden ons tegenhouden.

Een ziel die vanuit het verleden de zwarte handpatronen heeft gezet , en vergroeid is geraakt met zijn oude macht wordt nog heel sterk aangestuurd vanuit lagere werelden en energiepatronen. De schaduwzijde wil op deze wijze de valse waardes in stand houden en heeft naar de draaideur van deze tijd vele labiele persoonlijkheden gestuurd die erop getraind zijn om de zwarte hand in stand te houden. Met jaloezie, roddel en achterklap krijg je veel voor elkaar. Daar is bijna niet tegen op te werken.

Vandaar dat Meester Jezus ons zijn hulptroepen stuurt.  Zijn engelen die de witte hand helpen ondersteunen in de nek.

En door al deze engelen heen waait de  witte wind van gerechtigheid. Deze waait terug in de tijd, tot achter de grensgebieden en zoekt alle valse echobeelden op die niets meer te maken hebben met wie we nu zijn. Het haalt uit het geheugen van de oude machtshebbers de herinnering weg aan wie we waren.

Degenen die percentsgewijs op  ongeveer 60 % van hun lichtcapaciteit zitten aan de nieuwe kant van de tijd, worden gezuiverd van alle smaad en belastering die er ooit is geweest.

Waarom 60%?  Alles wat eronder zit is nog te makkelijk te beïnvloeden en moet hierin nog sterk leren worden voor zichzelf.  Deze  zielen kunnen nog niet helder genoeg denken en werken misschien zelfs nog mee aan de roddelsystemen, omdat ze zelf zo zwak staan.

De witte wind zal de blauwdrukjes weghalen, in de hersenen van zeer velen die valse beelden gevormd hebben. Dan zullen zij ons vergeten, wat heerlijk rustig is, of in het beste geval hun beeld bijstellen, wat ook goed is. Waar goed wordt gedacht en gesproken, straalt  een helder licht en wie weet gaan deze zielen hierdoor ook zelf sneller groeien. Laten we het hopen.

In ieder geval is de beweging ingezet. Met Pinksteren ( precies een jaar na de omkering van de 666-code)  zal de beweging geïnitieerd worden en zal de energie van de zwarte hand geen bestaansrecht meer hebben.

Hoe lang dit zal duren voordat het mondiaal zichtbaar wordt weet ik niet. Alles heeft zijn tijd nodig. Alles is evolutie.

Maar voor veel mensen die nu al aan de goede kant van de tijdslijnen zitten en de overstap hebben gemaakt zal het een grote opluchting zijn.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email