9-9-9

9-9-9

9-9-9.

 

Al geruime tijd zijn we aan het werk om de patronen van de oude wereld te ontmantelen.

Dat was en is een heel karwei.

9 september 2016 oftewel 9-9-9 is er weer een markeringsmoment in tijd en ruimte.

Hierbij moet ik even teruggrijpen op artikelen die ik in het verleden heb geschreven over de werking van de zwarte straal. ( Lees de zwarte tempel artikelen nog maar eens door).

Om evenwicht te scheppen heb je verschillende energiestralen nodig, waaronder de zwarte en de witte stralen.

De zwarte straal ankert datgene wat het aangeboden krijgt boven de 50%waarde.

Het is een universele werking die bepaalt, dat waar het meest van is, er meer van mag komen.

De zwarte straal is nodig om samenhang te scheppen in alles om ons heen.

Zonder de zwarte straal valt alles uit elkaar als los zand en is er geen bodem in alles terug te vinden.

Helaas is onze planetaire evolutie na een bepaald aantal eeuwen erg in waarde gedaald.

De keuzes  van het leven op aarde werden meer en meer omgepoold naar macht in plaats van liefde.

Daardoor is de zwarte straal alles wat qua negativiteit boven de 50% waardes uitsteeg gaan ankeren en vermeerderen.

Hieruit zijn o.a. de lagere astrale werelden ontstaan met al hun portalen naar laag afgestemde dimensies.

Op een gegeven moment werd voorzien dat er een implosie zou ontstaan als er niet ingegrepen werd in dit proces. Dat is de reden dat vele zielen die hun karmacyclus al voorbij waren teruggekeerd zijn naar de planeet. 2000 jaar geleden zijn duizenden witte zielen onder leiding van Sanat Kumara afgedaald naar de planeet. Toen een deel van de ziel van Sanat Kumara,  indaalde in de mens Jezus als afgezant van de goddelijke Bron en gekruisigd werd zijn deze witte zielen samen met hem geïncarneerd in dezelfde periode en afgedaald naar de kelders van het leven zelf .

Duizenden witte vredesduiven daalden af uit Shamballa en moesten zich ompolen tot zwarte kraaien om hun werk te kunnen doen en niet op te vallen in het geheel.

De zwarte kraai met het hart van de witte duif.

Dit is een enorme lijdensweg geweest voor hen.

Want overal waar het zwart te dicht werd moesten zij  toch proberen vanuit de kern van hun witte hart openingen maken, zodat het licht kon terugkeren in de zwarte straal.

Veel witte zielen zijn hierdoor ver van hun eigen zielepad geraakt en moesten met behulp van hun innerlijk licht de weg terug vinden naar “ Boven”.

In 2008 is de werking al begonnen om het lijdenspad te verlaten en de nieuwe uitlijning in de kosmos te volgen.

In 2012 is dit versterkt.

Op 6-6-6 oftewel 6 juni 2013 is de zwarte straal tot in de diepste lagen ontmanteld en zijn er veel Luciferische poorten gesloten.

Van hieruit zijn we de beweging naar 9-9-9 begonnen.

Want het is de bedoeling dat in ons de aansluitingen naar al die lagere werelden en emoties voorgoed loslaten.

De witte zielen/duiven keren terug naar huis.

En zij nemen de aarde mee op hun weg omhoog.

Al die tijd is er aandacht besteed aan het loslaten van drama en manipulatie.

Velen van ons hebben zoveel veranderingen en aanpassingen ondergaan dat zij van het ultieme loslaten kunnen spreken NU.

De deur naar de onderwereld gaat voor hen voorgoed dicht.

De deur naar de bovenwereld is zich aan het openen.

De laatste resten van de oude zwarte straal lossen op en de nieuwe zwarte straal daalt in.

Een schone, glanzende, zwarte straal met een prachtige uitstraling.

Deze daalt diep in via de pijnappelklier tot in de thymus en is zich van hieruit spiraalsgewijs aan het overschrijven via al onze chakra’s naar onze aardester.

Dit schone zwart wordt het nieuwe zwart in ons. Dat er opgericht is om de bovenwaardes die we terug opgehaald en hervonden hebben te vermeerderen.

Wees dus absoluut niet bang voor dit nieuwe zwart.

Dit zwart gaat Meerwaardes aanmaken. Eigenliefde ( via het hart) vergroten en uitbouwen, eigenwaarde versterken en vooral de kracht in ons ophalen die we nodig hebben om verder te evolueren.

De zielewerkers die diep afgedaald zijn in de oneindige duisternis van de oude zwarte straal,  gaan de wereld nu helpen om het nieuwe zwart te helpen ankeren. Door de duisternis naar het licht.

En op 9-9-9 daalt dit nieuwe zwart mondiaal in. Bij allen die  de kracht hebben gevonden om de pijn en de manipulatie van de duisternis te ontstijgen.

Het nieuwe zwart wordt geboren en sterker gemaakt in de aanloop naar 21 december 2016.

In de kern van onze chakra’s worden transparante, roterende zwarte kristallen wakker.

Deze versterken de chakra’s van binnenuit en gaan hen helpen om kleur te bekennen. We gaan dus meer licht en kleur aanmaken en uitstralen.

Deze innerlijke chakra’s activeren een bepaald onderdeel in onze Mer Ka Ba waardoor deze sterker wordt en helpt om dit licht te dragen. Onze innerlijke voertuigen worden opgestart.

Het gaat nu echt beginnen.

Het nieuwe licht wordt door de zwarte straal verankert, door de witte straal opgepoetst en door de kosmos aangetrild en vermeerdert.

Innerlijk is dit een enorm heftig proces. Waar men al de hele zomer last van kan hebben.

Alles schudt op zijn grondvesten, oude waardes vallen om.

Er zijn vele zielen op de planeet die de nieuwe zwarte straal nog niet kunnen ankeren. Daarom mogen zij die het wel kunnen zichzelf goed bewaken. Door dicht bij zichzelf te blijven en de oude krachten niet de kans te geven hen te vergiftigen met angst en verdriet.

Schakel door naar je hogere waardes.

Blijf niet hangen in oude pijnen.

Ook al ga soms door de kleine dood, blijf je ervan bewust dat je dwars door dit alles heen nieuw leven schept.

Wordt opnieuw de witte duif.

De nieuwe tijdslijnen worden geboren en doorstraald met het nieuwe licht.

Zie voor je dat het oude zwarte licht oplost en jou verlaat, en voel de indalende spiralende werking van het nieuwe zwart in je komen.

Je wordt er soms duizelig van, je bent moe, alles in jou moet hard werken om dit inwisselproces te laten gebeuren.

En dat dit gebeuren kan zonder dat wij eerst fysiek moeten sterven is het grootste wonder.

We gaan dwars door de verandering heen.

En vanuit de as van ons oude bestaan wordt de Vredesduif geboren.

Blijf je bewust van het grootse, het machtige dat zich dwars door ons heen voltrekt en laat los, laat tot as vergaan wat tot as mag worden.

Het wordt alweer maar eens een heftige tijd, want het oude zwart geeft zijn macht niet zomaar op.

Het proces is echter niet meer te stoppen.

Aardeportalen, heilige plaatsen, kosmische poorten worden allemaal uitgelijnd in de nieuwe formule.

De collectieve witte duif in ons wordt wakker en strekt zijn vleugels uit om de aarde heen.

Tezamen houden wij de wereld vast in ons Vredehart om de grote opschuddingen te kunnen doorstaan.

Het Hologram van Shamballa daalt in ons neer en omvat de wereld met standvastigheid en Liefde.

Van binnenuit zal het witte licht als een Tsunami de wereld overspoelen.

Geen wonder dat de aarde schudt en beeft en dat we innerlijk dit in onszelf ervaren.

 

Blijf standvastig en vastberaden.

Het witte licht ontwaakt.

Vanuit de schone zwarte kern.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email