De Oerziel van de Aarde roert zich

De Oerziel van de Aarde roert zich

Vanuit ongekende dieptes en van achter sluiers der vergetelheid beginnen allerlei stemmen zich te laten horen. Ons lichtstelsel kent veel zielsvolkeren, die van oudsher als originele stamvolkeren op aarde zijn gekomen. Ieder continent ken zijn verborgen zielsvolkeren. En ze hebben zich achter de schermen verzameld. Ze willen hun stem laten horen. Hun ziel laten spreken. Meehelpen om de grondtoon van onze wereld te stemmen.
Hoe doen zij dat?
Lange tijd hebben zij gezwegen, hun krachten verzameld en dan nu gebundeld. Zij werken in op het Totaalbewustzijn van ons lichtstelsel via het oerbewustzijn van ons allemaal. Diep in onze hersenstam liggen de onbewuste herinnerringen naar hen verstopt. Iets in ons maakt deel uit van hen. Dus iets in ons kan ook aangeraakt worden door bepaalde vibraties die zij vanuit hun bewustzijn tot ons door laten dringen. Zij gebruiken daar vaak trommelmuziek voor. Zij verzamelen zich om ons heen en beginnen een speciaal lied te trommelen. Ik zie hen de laatste tijd vaak opduiken. De oudsten van onze wereld. De sjamanen met hun trommels in hun kielzog. Trommels bespannen met sneeuwwitte huiden, speciaal bewaard voor deze gelegenheid. Hoge, lage, brede en smalle trommels, op een speciale manier omspannen of overspannen door de sneeuwwitte huiden. Iedere trommel geeft een andere klank af. Degene die de trommels bespelen zijn in staat om vanuit een verenigd gevoel de trillingen om te zetten met hun handen aan de trommels en door te geven aan een frequentieveld. Dit veld wordt dan als het ware in beweging gebracht en begint de geluidsgolven op te nemen. De golven planten zich voort en raken ons bewustzijn. In de dieptelagen van ons bewustzijn begint het dan ook te golven en de energie " tolt" als het ware in geluid naar alle richtingen. Met welk doel? Wel, ten eerste om een bepaalde beweging aan te brengen. De geluidsgolven brengen bewegingsgolven aan en deze golven trillen alles los wat vast zit. De aarde wordt hierdoor als het ware van binnenuit " schoon" geklopt. De golven vibreren steeds dieper en langer door en dat brengt een beweging op gang die op zielsniveau goed waar te nemen is. De zielsvolkeren willen hun oorspronkelijke lied laten klinken. Het is een scheppingsgolf. Vanuit de diepte brengen de frequenties een geluidsveld in beweging. Dit veld staat gekoppeld aan allerlei kristalvelden o.a. aan de zwarte kristallagen. Hierdoor worden de kristallen als het ware met een grondtoon doorstraald en " uitgeklopt". Dat wat er niet in hoort, laat los en golft naar de oppervlakte door. Een zuivering op gang brengend van enorme omvang. Hier tussendoor schiet het violette licht. Grote gebieden van onze wereld worden door het violette licht schoon gebrand en dat is ook nodig. De trillingen die vanuit de diepte het " vuil" omhoog dragen moeten gezuiverd worden. Een proces dat zich op alle continenten tegelijkertijd afspeelt. En waar alle zielsvolkeren zich mee verbinden. Met elkaar communicerend via hun trommels. Het is begonnen, er is geen ontsnappen meer mogelijk. De tijdsdraden worden bespeeld als enorme snaren in de levensharp en ieder van ons is verbonden met zo een snaar. We zijn de trommel, de snaren, de stemvork. Ons kristallijnen bewustzijn kan niet anders doen dan zich afstemmen op het grote geheel en de dans der volkeren volgen. De keus is gemaakt. Het spel begint. De omwenteling is in gang gezet. De kristalvelden geven de trillingen door, bouwen hen om, passen hen aan. Alle kristallen tinkelen in een kristallijnen beweging. Wat een prachtige geluiden kun je hierin horen. 
De grondtoon van de aarde wordt aangepast aan het universele veld van licht en levend weefsel. 
En wij golven mee.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email