De Zwarte Hand

De Zwarte Hand

Vele vortexen in de wereld keren zich om. Lees hierover o.a. in De Steencirkels.

De oude codes van macht en onderdrukking worden langzaam maar zeker verwijderd uit de systemen van onze planeet.

Zo wil ik jullie attenderen op een belangrijk omkeerpunt in het  achterhoofd en de hals.

Vroeger straalde vanuit dit gebied het licht naar buiten. Het is als het ware van oudsher de verbinding naar de sterren/ de goddelijke bron. Vooral de priesters van de oude tijd vervulden hierin een belangrijke rol.  Elke ochtend kregen zij vanuit hun hogere dimensionale lagen het bronlicht toegestuurd ( lees de witte tempelserie), zij zetten dit licht om in hun wezen, gaven dit door aan de dan levende mens in de vorm bijv. van een dagelijks terugkerende begroeting van het licht. De Zonnegroet. Elke morgen bij zonsopgang kwam de lokale bevolking bij elkaar, de priesters groetten de zon, verbonden hun innerlijk licht met de zon en gaven dit door aan allen die rondom de tempel aanwezig waren om de groet te ontvangen en te verwerken in hun dagelijkse taken. Aan het einde van dit ritueel boog iedereen zich met  gestrekte armen en de neus op de grond om de aarde  en het licht respect te betuigen. Een prachtig gebeuren. Dat ten tijde van Atlantis besmeurd is geraakt.  Toen andere wezens dit gebeuren belachelijk gingen maken en de bevolking begon te manipuleren en op te zetten tegen de priesters. Dat er toe geleid heeft dat de priesters weggejaagd of gedood zijn en de tempels ontheiligd.

De energie van de zwarte hand sloeg toe. Ik noem dat zo. Omdat vanaf dat moment een ieder de hand van onderdrukking in zijn nek geplant kreeg die de priesters/ mensen met hun neus in het stof drukte om hen nederigheid te leren. Wil je iemands trots breken dan moet je iemand op die plek naar de grond duwen en  zijn nek breken.  In de atlas zit een zeer belangrijke transmitter die het licht vanuit de hogere hersengedeeltes om kan zetten  naar de chakra’s. Dat heeft letterlijk vele nekken/koppen gekost. Als de zwarte hand eenmaal is gezet dan geeft deze zich middels het DNA door. Generaties lang kan men dan lijden onder het teken van “ De zwarte hand”. Heel erg. En dat wordt nu doorbroken. De vortex van energie die vanuit dat punt omgekeerd is en naar binnen geduwd – alsof een energiespiraal door een schroef is aangedraaid en klemgezet is vanuit het achterhoofd tot diep in de keel – schiet weer los. De spiraal buigt zich om en straalt straks weer open en vrij naar buiten toe. Naar de sterren, naar de bron. Een witte hand houdt de nek vast en ondersteunt deze. De witte hand van het licht die tegen ons zegt;  “Sta maar op, haal je neus van de grond, ik ondersteun je zwakke nek zolang als het nodig is. In de tussentijd kun jij werken aan het herstellen van de energie van trots en eigenwaarde.” De witte hand blijft net zolang zitten op de plaats van de blauwdruk van de zwarte hand totdat de nek zich werkelijk weer rechten kan, de borst vooruit gestoken kan worden en de schouders niet langer neerhangen in teleurstelling en gelatenheid.

Kijk dus niet vreemd op als je “ verschijnselen” van welke aard dan ook opmerkt in dit hele gebied. J e wordt omgepoold.

De zwarte hand die door generaties heen is gezet op het leven van vele mensen op aarde wordt gewist.

Zij die de hand gezet hebben worden uit hun macht gezet. Wie heeft de hand gezet, wie heeft deze gekregen, niemand weet dit. Maar degenen die  “De hand” al dan niet onder dwang of druk van buitenaf hebben gezet ervaren hierin veranderingen, onverklaarbare pijnen, branden  van handpalmen. De schouders, nek en borst doen weer mee.

Waar is het begonnen, wie heeft er mee moeten doen hieraan of deed dit enthousiast vanuit zichzelf? Het doet er niet toe, we willen er van af. We willen met elkaar de wereld zuiveren van de energie van verkeerde macht en tirannie.

Het netwerk van De Zwarte Hand wordt weggehaald uit het collectieve netwerk van de planeet.

Wat een vreugdevol weten.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email