Weer Duitsland

Weer Duitsland

Ik heb jullie al eerder uitgelegd dat de Siriussluis diep verbonden is met Europa. Dat Duitsland in Europa de brug naar de kosmos is. Dat via dit punt de Sirianen gemakkelijk binnenkomen en weer vertrekken als het nodig is.
De ziel van Adolf Hitler is nauw verwant aan de zwarte Macht. Zijn energieveld is verbonden met de ondergang van Atlantis. Door zijn toedoen is de levensenergie van vele prachtige zielen uit de Atlantistijd aan de zwarte kristalnetwerken toegevoegd. Hij is een Siriaan die in de oudheid geen grenzen stelde aan het ontwikkelen van nieuwe technologische snufjes en graag experimenteerde met het menselijk leven. Klonen, medische experimenten, vermengen van dierlijk met menselijk weefsel. Het is allemaal al eens beschreven. Zijn opgebouwde macht bestaat uit de voeding van zijn zwart kristalnetwerk. Dit netwerk houdt zijn verwrongen geest in stand. Door toedoen van de wereldoorlogen in de voorgaande eeuw heeft hij geprobeerd zijn macht nogmaals neer te zetten. Omdat hij wel degelijk voelde dat het kristalzaad zich uitbreidde en aan kracht won. Met andere woorden; hij bemerkte dat steeds meer zielen de weg terug vonden naar het licht en hij wilde daar een stokje voor steken.
Hij wilde een überras scheppen. Gemeend? Natuurlijk niet. Dit was het ultieme middel om een geknecht volk de illusie van heelheid te geven. Hij deed alsof dit het geval was, maar ondertussen hield hij ( niet Adolf, maar zijn energieveld) er al lang rekening mee dat dit volk als het eenmaal zo ver kwam als was in de handen gekneed kon worden. 
Doordat veel zielen een andere weg gingen inslaan, en de voeding uit het netwerk verdween zette hij opnieuw een kracht in werking waarbij velen in zielennood overgingen. Hun pijnen, verdriet en angsten moesten massaal voeding leveren aan zijn netwerk. Waarom in Duitsland? Om de Siriuspoort dicht te kunnen metselen met zware tonen, zodat deze niet meer in bedrijf kon komen. Denk je dat zijn zwarte ziel niet op de hoogte was van de ontwikkelingen achter de schermen? Hoe krijg je een heel volk achter je? Door in tijden van economische crisis in te spelen op de enorme tekorten en van alles te beloven en vooral door een schuldige aan te wijzen. Een zondebok te creëren. Miljoenen joden zijn enorm veel zondebokken. Door hen uit te roeien, kan je fijn je netwerk voeden. Door en passant nog wat lastige elementen aan te wijzen als schuldigen kun je die ook meteen van de map vegen. Gehandicapten, zigeuners, enz. allemaal in één en dezelfde moeite mee de dieperik in.
Maar…waar hij geen rekening mee heeft gehouden is het feit dat degenen die gestorven zijn in deze elementaire zaak een hoogstaande zielskracht in zich droegen, waardoor weliswaar de ziel van een volk is geknakt, maar niet geschonden. 
Het Christuslicht was al diep verankerd in hun wezen. Door nogmaals af te dalen naar de horrorkelders in de diepte konden zij " legaal" hun zielslicht op gaan halen. Diep de ellende in, om vervolgens hoog op te stijgen. Er moest een zondebok zijn. Miljoenen zielen hebben om welke reden dan ook de ziel van het joodse volk gekozen, om onder de vlag van het Michaël licht af te kunnen dalen naar de diepte. Een ieder zal daarvoor zijn eigen redenen gehad hebben. De één vanwege versneld afwerken van het eigen karma, de ander om dit karma te helpen dragen. Wie zal het zeggen. Het is niet aan ons om daarover te oordelen. 
Feit is dat de macht van de zwarte kristallen in eerste instantie enorm gevoed is door deze intense pijn, maar men was sterk genoeg om die pijn te dragen en te transformeren
De ziel van het volk is niet geknecht, maar heeft terug geslagen op een manier die niemand echt zal kunnen begrijpen met aardse emoties. Het was de enige manier om de " staatsgreep" te keren.. 
De golf lichtwerkers die na deze " hel" geboren is, heeft enorm hard gewerkt om hun zielen te bevrijden uit de diepste putten van duisternis.
Recentelijk is de ziel van Adolf Hitler bezocht. Hij heeft de levensenergie van allen die hij geknakt en of gedood heeft terug moeten geven. Zijn meester – netwerk laat dus los. Verdwijnt uit de greep van het kwaad. Europa laat een schaduwnetwerk los, dat zijn energie in een dwangbuis had gestopt.
De ziel van Adolf stond op het punt om te reïncarneren. Weer een greep te doen naar de macht. Maar …door de voeding uit zijn netwerken weg te halen, verloor hij zijn kracht. Er is dus preventief ingegrepen op het feit dat hij opnieuw de " Atlantistijd" wilde overdoen. Er is voorkomen dat er opnieuw miljoenen mensen zouden worden vermoord. Er is voorkomen dat 2012 een rampjaar met ongekende gevolgen zou worden.
Is het niet groots? Is dit te bevatten voor ons simpele mensen? Jawel, als we werkelijk ons best doen om de dieptes van het AL te begrijpen, dan is zelfs dit te bevatten. 
Toeval dat in deze tijd de zwarte mijnen worden "ontsloten"? Toeval dat de kristalhoeders van weleer opgeroepen worden om in hun taak te gaan staan? Neen, de kosmische interventie is volop gaande. We zitten er met ons neus bovenop, maar willen het vaak niet zien. Wen er maar aan dat dit soort grote processen onderdeel uitmaken van ons Onwerkelijke leven. Dat we zelf gekozen hebben. Omdat we allemaal wilden helpen en bijstaan op welke wijze dan ook in dit proces.
Ik zal jullie besparen wat ik rondom dit alles heb meegemaakt en heb mogen zien, het is bijna niet te bevatten. 
Europa is als een feniks die herrijst uit zijn eigen as. En het zal de wereld wakker schudden. In zielstijd is dat al een feit. In aardetijd nog niet. We zitten weer in de aanloop naar een zgn. crisis. Trap er niet in. Deze crisis is achter de schermen voorbereid, maar in zijn mars gestuit. Daarom zal hij ook niet lang duren. Er is op ingegrepen. We zullen er met elkaar zorg voor dragen dat de tijden keren. De lichtwerkers achter de schermen gaan nog steeds voorwaarts. Zij rukken massaal op onder de vlag van Michael en zullen zegevieren.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email