Ondergang van een Imperium

Ondergang van een Imperium

Ik heb jullie al vaak beschreven hoe de “ kooirasters’ werken. Hoe via deze rasters de 666-code de mensheid gevangen hield en manipuleerde. En ook heb ik beschreven hoe hard we gewerkt hebben om deze rasters vrij te maken.

Wel, dat harde werken is niet voor niets geweest.

De twee wereldoorlogen van de 20e eeuw hebben er voor gezorgd dat de Lucifercode van macht en onderwerping zich diep in kon prenten in het menselijk bewustzijn.

Ik heb in de loop der jaren honderden mensen bij mij in de praktijk gezien, die op eigen wijze allemaal een stukje van deze machtscode in zich meedroegen. En via hun bewustzijn heb ik krachtig in mogen werken op de betreffende code.

Jaren van afdalen in de duistere catacomben van het wereldbewustzijn hebben er voor gezorgd dat ik vele ingangen, poortstelsels, lage dimensierijken heb leren kennen. En in het afdalen zijn mij vele “ geheimen” getoond. Informatie die ik energetisch doorgaf aan de meesters van licht, zodat zij er aan konden werken om hier verandering in aan te brengen. Zo moest ik jaren een doorgeefluik zijn. Ik gaf informatie door en met het licht dat ik kreeg werkte ik naar eer en geweten om de valse machten op te lossen. Op deze wijze is het gelukt om de code te kraken. Het deel van dit werk wat ik voor mijn rekening moest nemen is af.

Grote zwarte zielen zijn ontmanteld, dimensie poorten gekraakt, astrale lagen verdwenen en duizenden zielen zijn naar het licht gebracht. Weggeleid uit de duistere ziele-werelden. Ik beschrijf nu in een paar woorden wat voor mij een levenswerk is geweest. Iedere seconde van mijn leven is hiermee verbonden geweest. En dat was lang niet altijd gemakkelijk. Heel gevaarlijk ook.

Zo hebben andere lichtwerkers ook andere delen van dit werk op zich genomen. Degenen die al jaren lang mijn waarnemingen volgen weten hoe uitgebreid dit netwerk is.

Maar, het goede nieuws is wel dat nu , anno 2014, de machtspoort die via de ziel van het Duitse volk zijn tentakels uitstrekte over Europa afbrokkelt.

Deze poort was werkelijk immens groot. Bestond uit diverse lagen en afdelingen. En langs die poort zijn veel mooie zielen ver weg gevoerd. In geestelijke slavernij gebracht en ontzield achtergelaten.

Je moet deze poort zien als een machtig bolwerk. Dit bolwerk stond energetisch als een zwarte burcht in de ziel van Europa. Ook was dit bolwerk een machtig middel om het web van intrige te kluisteren, de rasters van pijn te ankeren. Het was met recht een ingang naar de hel.

Nu het collectief bewustzijn groeit en de impasse op dat gebied doorbroken is, heeft de Burcht geen recht meer van bestaan. Deze wordt afgebroken, lost op in de tijd en wordt elke dag een stukje minder zichtbaar.

Duizenden zielen die via deze poort gevoed werden met duistere bedoelingen raken dus ontheemd. Hun verbindingskoorden breken af. Zij vormen niet langer (via deze burcht) een eenheid. De zwarte Meester die hier de scepter zwaaide lost ook op. Want zijn kracht bestond vanwege de voeding die hij kreeg uit negatieve machten.

Het is een groot goed dat de inprenting van dit machtsorgaan uit het collectief geheugen van Europa verdwijnt. En dat andere bolwerken in andere werelddelen gaan volgen staat al vast.

Het oude rijk brokkelt af.

Het duister verliest zijn grip.

Als deze bolwerken ontmanteld zijn, stroomt het kosmisch licht als voedzame energie de aderen van de tijd weer in. En kan er eindelijk een begin gemaakt worden met het herstellen van de oudetijds -poorten.

Een gigantisch web van duistere koorden laat los.

Door het hele wereldbewustzijn heen waren deze koorden uitgezaaid.

Zij hielden de wereld vast in slavernij en angst.

Ik hoop dat jullie begrijpen hoe vergaand en hoe belangrijk dit is.

Hierdoor is de ziel van Duitsland binnen een tijdsbestek van 100 jaar straks gezuiverd.

En dat op zich is al een wonder. Dat de implosie die plaatsvond in de vorige eeuw nu al omgekeerd is, is bovennatuurlijk.

Met duizenden zijn we er tegenaan gegaan om te verhinderen dat vanaf dit punt de wereldorde voorgoed zou afbrokkelen.

Nog een  paar jaar dan zijn de ergste blauwdrukken verdwenen en is de wereld vrijgemaakt van deze ernstige satansbesmetting.

Binnen een eeuw is alle onzuiverheid omtrent dit thema opgeschoond.

En wij leveren daar onze al dan niet bewuste bijdrage aan.

Ongelooflijk toch.

Alweer een reden tot diepe dankbaarheid.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email