Het Nieuwe Zwart

Het Nieuwe Zwart

De oude waardes in het collectief bewustzijn van onze planeet gaan hoe langer hoe meer op de helling. De nieuwe waardes staan te popelen om de ruimte te gaan mogen innemen die zij verdienen.

De oude waardes die diep in het collectief van onze planeet verankerd zaten worden vrijgemaakt en van nieuwe glans voorzien. Kosmisch gesproken gebeurt dit op de volgende manier.

Om energie te kunnen verplaatsen in tijd en ruimte moet er een beweging op gang gebracht worden.

Zonder beweging is er geen verandering. Het is dan als het ware of de energie in een tijd vacuüm verstard en steeds weer opnieuw binnen in dit vacuüm zichzelf herhaalt. De meest ankerende straal in de kosmos is de zwarte straal. Zonder zwart kan niets samenhang vinden in of met elkaar. Het zwart is nodig om de sterkste waardes die in een beweging zitten tot een logische samenhang te brengen. En dat wat zich mag vormen, kan door het zwart richting vinden. Het is in de kosmos altijd zo dat hetgeen waar het meest van Is tot meer gemaakt wordt. Met andere woorden; elke molecuul met een positieve of negatieve lading krijgt door het zwart meer vormkracht. Als er meer negatieve waardes in een molecuul aanwezig zijn, dan krijgt deze energie ten allen tijde voorrang. Andersom natuurlijk ook. Door de heersende gedachtecultuur van de laatste duizenden jaren  is er jammer genoeg meer vormkracht gegaan naar datgene wat onze planeet als negatieve waardes herkent. Macht, manipulatie, angst en pijn. Doordat de positieve waardes in hun totaliteit verminderden, kregen de negatieve waardes voorrang. De zwarte straal ankerde deze waardes als zijnde de waardes waar de wereld behoefte aan had en verzwaarde daardoor onbedoeld het wereldbewustzijn. In een bepaalde laag van ons lichtstelsel ontstond een vertraging hierdoor. In die vertraging werd een wereld op zich geboren. Een zware wereld waarin het zwart ook een negatieve bijklank kreeg. Omdat zwart  “ het slechte” vertegenwoordigde dat in deze verstarring geboren en verankerd was. 2000 jaar geleden is hier op ingegrepen. Er was een hulpvraag van alle lichtwezens uitgezonden naar de Logos van de Centrale Zon en deze Logos heeft daar op geantwoord. Miljoenen partikels licht, verborgen in het hogere bewustzijn van duizenden zielen zijn uitgezonden naar ons lichtstelsel. Al deze deeltjes licht kun je zien als een pulserend energieveld die door een bepaalde trilling samenhang vinden met elkaar.  Grote zielen die veel energiedeeltjes in hun wezen mee dragen kunnen dan deze velden dragen. Een zo’n ziel is Jezus, in de bijbel benoemt als de zoon van God. Jezus en allen die in zijn draagveld leven zijn  van oudsher zonen en dochters van de grote Centrale Vaderbron, vertegenwoordigers van het licht.  Het wezen van de Vader heeft zich versplinterd over duizenden zielen die allemaal tezamen afgedaald zijn in de zwarte materie om van binnenuit de zware kern te “ breken”.  ( lees; witte zielen/zwarte zielen).   Zij dragen mannelijke en vrouwelijke waardes met zich mee, die van groot belang zijn om het evenwicht wereldwijd te kunnen herstellen. Een enorme flits vanuit het bronlicht is in drie dagen tijd volledig afgedaald naar die kern en van binnenuit is deze energie zich beginnen te manifesteren. Met als gevolg dat we nu  -2000 jaar verder – door een impasse heen zijn en de positieve waardes voorzichtig aan ruimte beginnen te winnen.

Nu er een doorbraak is binnen de anti-materie, kan er een nieuwe impuls ingebracht worden. De hogere waardes waar iedereen zo naar hunkert vliegen als losse deeltjes energie door de ruimte en het nieuwe wit en het nieuwe zwart komt hen bijeen binden.

De Logos van de Grote Centrale Zon heeft 2000  geleden een gouden straal uitgezonden, die nu aankomt bij de poorten van ons bewustzijn. In die straal zitten miljoenen kleurrijke deeltjes als regenbooglicht verborgen. Ook loopt er een zwarte en een witte straal door deze zonnegoudstraal heen. Op dit moment komen al deze deeltjes nieuw licht ons lichtstelsel binnen en vragen zij toegang tot het bewustzijn van de 144.000 die in het christusbewustzijnsveld al 2000 jaar hun werk hebben gedaan. 

Dit schone licht wordt door hun bewustzijn geabsorbeerd en verankerd en kent een heel grote uitstralende waarde. Deze waardes trillen in de tijd van Nu de positieve deeltjes los die miljoenen mensen over de hele wereld als hoop., kracht en verlangen meedragen in hun ziel.  Dat brengt  een grote verschuiving op gang in het Totale energieveld van onze planeet. Het zwart mag weer leren de positieve deeltjes te ankeren en er meer van te maken. Dit is het geboorteveld van de nieuwe tijd. Zonder dit veld kunnen de nieuwe energieën niet functioneren.

Alles is gebaseerd op logische samenhang en verbinding. Gelijke waardes die elkaar aantrekken en versterken.

Het gouden zonneveld van de Vader/Moederbron krijgt door de zonen en dochters van de nieuwe tijd zijn vorm en glans terug,

De zonen en dochters zijn duizenden zielen op aarde die in het Nu na alle transformatiewerkzaamheden hun eigenheid en kracht gaan hervinden.

De zonen en dochters zijn lang geleden verkozen, niemand kan dit worden als men het niet IS. Dat is een feit. Dat door vele machtshebbers tandenknarsend geweten wordt. Zij hebben er alles aan gedaan om hen te verguizen, monddood te maken en hen te vernietigen. Dat is niet gelukt.

De gouden zonne-zonen en dochters leven nog. Een tikje beschadigd aan de buitenkant. Maar sprankelend en levend in hun zonne-ziele kern.

De Zonne Vader is weer verbonden ( de mannelijke energie) in zijn heilige kern met de Zonne moeder ( de vrouwelijke energie)  in het diepste kern hart van onze planeet.

Het nieuwe zwart kan met het zonne regenboog goud een nieuwe wereld gaan bouwen.

De kinderen van het licht zullen deze prachtige lichtdeeltjes met ere dragen en hen vermeerderen in hun wezen.

Dat zal het Kerstgeschenk worden aan deze tijd.

Prachtig, Krachtig en Machtig.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email