Zwarte Meesterkristallen

Zwarte Meesterkristallen

Ik zie in de zwarte kristalmijn een aparte gang. Als ik deze betreedt kom ik in een grote, centrale ruimte. Hier staan de meester-kristallen opgesteld. Ze hebben veel uitstraling, draagkracht en macht. Een persoon die in deze ruimte een verbinding aan gaat met een zwart meester-kristal moet heel zeker van zijn zaak zijn. Het kristal versterkt nl. de intentie die de persoon al bij zich draagt. Als iemand op macht uit is en in verbinding gaat met een meester -kristal dan kan hij er verzekerd van zijn dat deze macht zich door zijn netwerken uitspreidt als olie in een pijpleiding. Degene die dit aanvraagt moet sterk genoeg zijn om deze macht te dragen. De meesten zijn dat niet en gaan ten onder aan machtsmisbruik, of trekken hele volkeren mee in hun machtswellustigheid en dus de ondergang.
Het bewustzijn van Adolf Hitler heeft zich ooit verkeken op de kracht van de Z-kristallen. Ik noem hen zo omdat zij vaak namen dragen die met een Z beginnen, eindigen of een Z in het midden hebben staan. De naam van een zwart meester-kristal uitspreken kan grote gevolgen hebben, dat doe ik dus niet.
Door de macht van de zwarte meester-kristallen te breken en om te bouwen met galactisch licht, daardoor hun codes te veranderen en hun intenties, kun je zelf macht krijgen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat dit gebeurt. Sommige zielen krijgen door de lichtmeesters bepaalde opdrachten aangereikt waarin zij onder specifieke voorwaarden mogen werken met deze kristallen. Om de coderingen te wijzigen, om hen lessen te leren van onvoorwaardelijke liefde. Iedere galactische straal heeft daartoe zijn medewerkers op aarde geplaatst. Zij hebben toegang tot de meester-kristallen als de tijd rijp is en er toestemming voor gegeven wordt. Dit alles staat onder strikte bescherming van het Licht, het Ashtar Command, de engelen en de lichtmeesters.
Als je de macht van een meester -kristal kunt decoderen en ombuigen tot een meewerkende kracht i.p.v. een vernietigende kracht kun je in de wereld dus ook het omgekeerde bewerkstelligen. Als het bewustzijn van Adolf Hitler dus te zijner tijd terugkeert naar de aarde kan het omgekeerde effect opgebouwd worden en kan hij zelfs een van de grootste voorvechters van de wereldvrede worden.
Laten we hopen dat dit gebeurt.

Nog een gebeurtenis in relatie tot de macht van een zwart kristalnetwerk.
Stel je voor dat bijv. een lichtpriester van de oude tempel dusdanig geïntimideerd wordt dat hij in een panische angst schiet. Als je dan deze priester plaatst in een cirkel van zwarte kristallen en de angst die hij uitwasemt over laat nemen door de kristallen bouwt de persoon een cirkel van angst op die zich door de tijd heen verdiept. Zo heb ik vele zielen uit de atlantistijd die voorheen veel zeggenschap hadden of met licht werkten terug gevonden. Omvat in een cirkel van angst. Hun bewustzijn soms eeuwen gevangen in deze cirkel. De schaduwwereld hoefde er verder niets aan te doen. Eenmaal vastgezet in die cirkel van energie is het onmogelijk om er uit te komen. Toch namen deze zielen deel aan de cyclus van wedergeboorte. Hun zielsvonkjes werden overgeplant in een aards netwerk. Die vonkjes droegen dan al zo veel angst met zich mee dat zij vaak niet voorbij dit gevoel konden komen en elke keer door angst overmand een nieuw leven begonnen waarin deze energie hen niet aan werkelijk leven toe liet komen. Angst, achterdocht, waanzin enz. achtervolgden hun leven. Zij stierven dan weer in deze trilling , waarna dit vonkje terugkeerde in de zwarte cirkel en alles weer opnieuw begon. Simpel he.
Dit kun je met elke emotie toepassen en met betrekkelijk weinig middelen houd je zo een programma in stand dat eeuwen kan blijven bestaan. En invloed uitoefent op een gehele wereldbevolking.

Stel je voor dat het bewustzijn van een individu, een familie, een gebied vastzit aan de macht van een serie zwarte schaduw kristallen. Stel je voor dat die persoon of het gebied aan lichtkracht wint en dit licht gaat uitstralen. Stel je dan eens voor dat via een Schaduw Meester- kristal in de diepte de grondtoon opgevoerd wordt en de algehele energie dus direct weer in een lagere frequentie schiet. Snap je waarom bijv. oorlogsgebieden bijna niet loskomen van de energie van strijd? Deze energie wordt steeds gegrond in een meester-kristal en groeit alsmaar verder uit. Een heel gebied in zijn greep houdend.
Of door het DNAverwerkte verbindinkjes die binnen een hele familielijn doorgegeven worden en bepaalde gedachtes, rituelen, ziektes maar verder de tijd in blijven sturen.

Er zijn legio voorbeelden te geven, belangrijkste is dat de kracht van deze schaduwnetwerken breken en dat er een frisse wind gaat waaien binnen deze gelederen. En dat gaat zeker gebeuren. 
Zeer recent is de roze galactische straal van universele liefde ge- ent in het wit gouden basislicht. De lichtwerelden zullen in hoog tempo alle energie die voorhanden is inplanten en tot wasdom brengen. Nog voor het einde van het jaar 2009 zal dit een voldongen feit zijn.

Ik wil jullie vragen niet op te geven, nu we zo dicht bij het einddoel zijn.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email