De Zwarte Kristalmijn

De Zwarte Kristalmijn

Op deze dag werd me iets heel bijzonders getoond. Ik werd opgeroepen door het Ashtar Command om mee te gaan naar de buurt van Rotterdam. Nieuwsgierig wat me daar getoond zou worden, voldeed ik aan het verzoek. Plotseling stond ik voor de ingang van een enorme mijn. Er werd me gevraagd naar binnen te gaan. Ik liep de mijningang binnen en zag meteen dat het om een zwarte kristalmijn ging. Duizenden zwarte kristallen groeiden aan de wanden, plafonds en op de vloeren. Ik hoorde een zware, brommerige toon om me heen. Ik liep door naar het midden van de mijn, daar kwam ik in een centrale ruimte. Zwarte kristallen van meters hoog groeiden uit de vloer. De sfeer was bedompt en sinister. Ik schrok er van. Maar na een tweede inspectie bemerkte ik de kobaltblauwe gloed in de kern van de kristallen op. De gouden cirkel die pulseerde in het hart van die kern. Ik hoorde de kristallen met elkaar " praten". Een vreemd, zangerig geluid. Meteen hoorde ik iemand me uitleggen dat deze zwarte kristalmijn groeikristallen produceert die verbonden zijn met de grondtoon van onze wereld. Miljoenen zwarte kristalnetwerken lopen er vanuit deze mijn en anderen door ons lichtstelsel heen. De zwarte kristallen verankeren nl. alle lichttrillingen die door de sterrenwerelden en het universum naar ons lichtstelsel worden getransporteerd. Ze gronden als het ware elke nieuwe energielaag in hun kern, waardoor deze energie een stabiel draagvlak gaat vormen.
Ik zag de kristalhoeders van deze grotten, enorme gestaltes met een zwarte huid. Grote schedels die van achter in een punt uitliepen naar beneden tot in de kern van het hartchakra. Hun gestalte was statig, groot, zonder plompheid. Kobaltblauwe aura's omvatten hen. Hun klederen schitterden in zwarte, iriserende gloed. Ik kreeg beelden te zien. Deze beelden vertelden mij dat deze zielen al van oudsher bij de evolutie van onze wereld betrokken waren. Dat zij vanuit hun " werelden" de zwarte kristallen hadden meegenomen en hen inzaaiden in het wereldbewustzijn. Echt schitterend om te zien.
Het beeld veranderde; ik zag een ander volk het Aardeportaal binnen komen. Via het Portaal in Afrika kwamen ze. Ook zij hadden een zwarte huid, maar hun intenties waren niet zuiver. Ze brachten zelf zwarte kristallen mee. Deze zaaiden zij in het geheim in binnen de bestaande kristalvelden. Ze hadden slechte bedoelingen. Hierdoor kwamen zwaardere grondtonen dan gepland het bewustzijn van ons lichtstelsel binnen. Ze wilden het Aardeportaal koloniseren. De beelden versprongen razendsnel. Ik zag hoe zij oprukten vanuit het continent Afrika en alles en iedereen die voor hun voeten kwamen kolonialiseerden. Zij drongen steeds dieper het aardeportaal binnen en kwamen ook in Atlantis terecht. Hier onderworpen zij de bevolking met veel machtsvertoon. Zij zaaiden angst en terreur. De stabiele grondtoon in het gebied veranderde. De intenties van angst, macht en manipulatie werden in het gebied ingezaaid met veel vertoon. De zwarte kristallen in dit gebied namen de trilling van de omgeving over en verankerden deze atmosfeer in hun kern.
Zo zorgden zij er voor dat de groei van het aardeportaal aan banden werd gelegd. De evolutie kwam stil te staan. De energie van angst en verdriet voerde de boventoon. Deze trillingen legden een schild van ondoordringbaar licht om ons lichtstelsel en al het leven op aarde kwam volledig klem te zitten. Dit veroorzaakte een schokgolf in het universum. De nog niet geheel vermaterialiseerde wereld schoot daardoor met een schok in trillingsgetal omlaag. Atlantis verging. We gingen over in een driedimensionaal patroon en zakten steeds dieper af naar de bodem van het laag driedimensionaal leven. Tegen het tweedimensionale aan. Ik zag het plan van aanpak dat door de kosmische federaties was uitgestippeld, het reparatieplan, het reddingsplan voor onze planeet.
Mij werd gevraagd met alle liefde die ik in mij heb 24 uur in deze mijn te blijven. Want de eerste lichtlaag, opgebouwd uit het wit gouden licht moest binnen die periode in de kern van de zwarte kristallen worden verankerd. Razendsnel zag ik gebeuren hoe het witgouden licht de kern van de kristallen binnendrong. Trapsgewijs stonden vele zielen vanuit allerlei dimensies om dit proces heen. Zij zongen een prachtig lied. Allerlei tonen en kleuren wervelden als spiralen om de mijn. Het Ashtar Command had het hele gebied afgezet en gevrijwaard van negatieve beïnvloeding. Miljoenen klanken schoten de mijn in en vertelden van de nieuwe fase. Het nieuwe begin. Zeven dagen lang werd dit lied gezongen door wezens van allerlei aard. De zwarte kristallen werden witgoud van tint en na de zeven dagen waren zij weer volledig zwart. Het witgouden licht was in de kern opgenomen en verankerd. 
Vele volkeren uit de gehele kosmos werkten samen om de negatieve trilling die door dit zwarte kristalnetwerk was opgebouwd te veranderen vanuit de kern. Mij werd verteld dat dit vanuit Europa moest beginnen. De energie rondom de Siriussluis moet eerst worden omgezet in de juiste toonsoort, zodat de aarde aan zijn reis naar " boven " kan beginnen.
Wat een indrukwekkende gebeurtenis. De Sirianen houden woord, zij beginnen werkelijk aan de ombouw van onze planeet.
De kristalmijn beslaat het gebied Vanuit Rotterdam, doorlopend tot aan Dordrecht. Het is een heel grote mijn. De zieletoon van onze wereld wordt hier geboren en bewaakt. Wat een ongelooflijke gebeurtenis.
Diep onder de indruk besefte ik dat het " zwarte"geluidsschild rondom onze planeet afbrokkelde en dat hierdoor leven vanuit de ruimte veel gemakkelijker ons lichtstelsel zou kunnen benaderen.

Ik groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email