De Witte Tempel

De Witte Tempel

Er wordt deze maand een begin gemaakt met de reactivering van de oude tempels van universeel licht.
Het geheugen van de aarde geeft zijn herinneringen prijs. Op een diep niveau worden de belangrijke lichtpunten terug ingewijd. Ik wil jullie deelgenoot maken van iets wat de lichtmeesters mij deze week hebben getoond.

Langs de kust van Nederland liggen belangrijke aansluitpunten. In het energetische geheugenveld van dit land liggen oeroude bronnen verscholen. Zo ligt er in Noord Holland – met als centrum het oude plaatsje Castricum – een oeroude, belangrijke tempel. In een heel ver verleden diende deze tempel als uitgangspunt voor al het leven in die tijd. De tempel met zijn bijgebouwen had een doorsnede van wel 50 km. En daar omheen lagen dan nog de vele landerijen uitgestrekt. De grootste tempel lag in het midden. In een brede cirkel er om heen ( vanuit het centrum gemeten op 12 km afstand) lagen nog 12 andere tempels. Iedere tempel had een aparte functie. De èèn richtte zich meer op gezondheid en voeding. De andere op wetenschap. Een volgende op scholing enz. In de kern van iedere tempel lag een prachtig kristal. Via dit kristal communiceerde men met het universum. In de kern van de witte hoofdtempel was een gewijde ruimte die alleen door de hoofdpriesters betreden mocht worden. Om het kristal heen waren nog 12 andere kristallen geplaatst. Via het grote kristal ontvingen de kleinere kristallen de komische trillingen en op hun beurt gaven zij de trillingen door aan de kristallen die in de andere tempels aanwezig waren. Het hele tempelcomplex werd door de krachten vanuit het universum doorstraald en die invloed voelde je overal.

Iedere ochtend als de zon opkwam begaven de priesters zich naar een plein. Op dat plein bevond zich een ingewikkeld labyrint. Alle priesters liepen in een bepaalde volgorde, in een bepaalde cadans, door dit labyrint naar de kern er van. In de kern lag op een grote sokkel, met de punt naar beneden geplaatst een grote brok ruwe kwarts. Van een heldere substantie. Deze steen was vanuit de kosmos naar de aarde "gevallen", als een soort meteoriet die uit de hemel valt. Om dit kristal heen werd de ochtendceremonie gehouden. Alle priesters en priesteressen begroetten de nieuwe dag, de zon, het licht, de kosmos. Bij het uitspreken van deze groet maakte een serene gloed zich los uit de harten van alle betrokkenen. De steen nam die gloed op en zond deze als een groet omhoog de kosmos in. Na verloop van tijd antwoordde de kosmos. Als een golf van licht en energie golfde dit via de steen naar de priesters. Zij namen dit in zich op en konden aan hun dagelijks werk beginnen. Iedere persoon die zij op die dag tegen kwamen begroetten zij. Zo gaven zij de hemelse groet door aan allen en iedereen. Want de mens die begroet werd, gaf dit weer door aan de volgende enz De hele dag golfde de energie van de ochtendgroet door het complex en men voelde daardoor een intense verbondenheid met elkaar. De groet werd uitgesproken met de mond. Men noemde elkaar bij de familienaam, en de titel die paste bij de arbeid die men verrichtte. En dit alles in het diepste respect. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen mensen noch naar de vorm van arbeid die men verrichtte.. Er was een diepe gelijkwaardigheid tussen allen. De handen werden ter hoogte van de borst tegen elkaar aan gehouden. Men tikte met de handen lichtjes het voorhoofd aan en men boog daarbij enigszins het hoofd in een knikje. Dan bracht men de handen terug naar de borst en liet men de vingers naar voren wijzen. Gericht op de borstkas van de persoon die de groet ontvangen mocht. Bij het uit elkaar gaan werden dan nog de woorden; "de vrede zij met u tot in lengte van dagen" uitgesproken. Nog steeds wordt op deze wijze op vele plaatsen in de kosmos gecommuniceerd. Iedere dag wordt daardoor ervaren dat men verbonden is met elkaar en dat er geen lichtstelsel op zichzelf staat.

Het voedsel dat op het land verbouwd werd, was rijk aan voedingsstoffen. Niet alleen omdat de grond veel vruchtbaarder was dan nu en rijker voorzien van mineralen en vitamines. Ook de kosmische energie straalde hier door heen en deed de gewassen groeien als kool. Alle gewassen waren groot, en zeer smakelijk. Iedere dag werden deze gewassen naar de tempel gebracht. In de hoofdtempel werden ze gezegend. Dan werden zij verdeeld over de verschillende tempels en van daaruit uitgedeeld aan allen. Niemand werd overgeslagen. Er was genoeg. Niemand leed honger. De keus was enorm. Want ook daar werd op toegezien. Zodat de soort van gewas, groente of fruit per dag varieerde.

Om de verschillende tempels heen lagen prachtige bloementuinen. De bloemen groeiden goed door de juiste verzorging, maar ook weer doordat ieder tempel zijn speciale kosmische energie verspreidde. Het kristal in de kern van de tempel straalde door op al het leven. De bloemen konden enorm hoog worden. En zeer gevarieerd in kleur. Speciale priesteressen waren elke dag bezig om de bloemen te plukken en te schikken. Zij zorgden er voor dat een juiste mengeling van bloemen de sfeer in een ruimte benadrukte. De trillingen in het hart van iedere bloem werkten zeer helend en harmoniserend in op de omgeving. Door het gehele complex stonden schitterende vazen, uit 1 stuk kwarts gevormd. Vazen van rozenkwarts, albast, lapis lazuli. Sommigen waren wel een meter hoog en een halve meter in doorsnede. De vazen zelf werden verder niet versierd. De metershoge bloemen er in waren al versiering genoeg en kwamen nog beter uit door de eenvoud van de vaas.
De priesteressen die deze bloemen verzorgden waren de enigen die toegang hadden tot alle tempels. Bij de grote tempel hadden zij hun eigen meditatie/slaapruimtes. Veelal witte ruimtes…..de hele tempel was nl uit een witte steensoort gehouwen. De ruimtes waren allen rond, eenvoudig, en altijd aangekleed met mooi gekleurde doeken in prachtige, warme, heldere tinten. In het midden van de ruimte bevond zich een klein fonteintje, met een ronde, witte rustbank er om heen. Bekleed met een gekleurde zachte stof. Ook waren er rustbanken te vinden in de ruimte met dezelfde heldere stoffen bekleed. Er was ook een centrale ronde ruimte, die voor iedereen toegankelijk was. Deze lag meer naar het midden toe en was aan alle kanten open. Ook hier was een fontein te vinden. Rondom de fontein was een groot bassin en in dit bassin zwommen de prachtigste gekleurde vissen. Gezeten op de wit marmeren banken met hun zachte kussens kon je dan wat zitten uitrusten en mediteren. Ook mooi gekleurde vogels en vlinders hadden vrij toegang en vlogen door de ruimtes heen. Als je dat wilde kon je deze dieren uitnodigen om bij je te komen zitten. En dat deden ze graag.

Er waren meer dieren bij het complex. Paarden zag je er bijv. veel. Alle mensen konden spreken met de dieren. Via het hart. Iedere diersoort sprak zijn eigen taal en men stemde zich af op het hartsniveau van de dieren en communiceerde dan met hen. Over simpele dingen. Met dieren kun je nl heel gemakkelijk emoties delen. Zij hebben een speciaal zintuig waarmee ze deze emoties kunnen opvangen en vertalen. In die tijd communiceerde men vnl. op de trilling van liefde en blijdschap. Men wisselde deze trilling met elkaar uit en versterkte deze bij elkaar.
Ook de kinderen werd van jongsaf aan geleerd met de dieren "energie te delen" De ochtendgroet bijv werd elke dag ook doorgegeven aan de dieren van het complex. Meestal deden de kinderen dit onder leiding van een oudere, die hen hierin opvoedde.

Het is de bedoeling dat wat ik nu waarneem iedere keer een vervolg gaat krijgen. Dit gehele jaar ben ik een aantal dagen per maand in Noord Holland om samen met diegenen die dit willen de energie van deze tempel los te maken.
Duizenden engelen zijn bezig om de tempel te zuiveren, in te wijden en klaar te maken voor zijn taak.
De kristallen die vroeger in de kernen van deze tempels lagen worden 1 voor 1 terug gebracht naar hun oorspronkelijke plek. Deze kristallen werden vaak eeuwen lang meegedragen in het hart van de priesters die vroeger verantwoordelijk waren voor de kosmische verbinding via de kristallen. En nu worden vele priesters opgeroepen om de kristallen terug te brengen. Vaak hebben ze daar eeuwenlang ontberingen voor geleden. De weg naar de kosmos lag dicht. De natuurlijke aansluiting was verdwenen. Ze konden nergens heen, alleen de aarde was nu voor allen de thuisbasis geworden. Diep in hun kern hebben ze de kristalenergie bewaard en geheim gehouden. Ze zijn achtervolgd en belaagd voor deze kostbare krachten. Omdat geen schat ter wereld vergeleken kan worden met dat wat in de kristalkernen werkzaam is. De meeste priesters hebben geen gemakkelijk levenspad achter de rug. Het wordt hoog tijd dat hier een einde aan komt.
De Grote Oproep gaat in fases komen. Zowel in de hoofdtempel als in de bijtempels zullen de kristallen allemaal terug geplaatst gaan worden op hun eigen plekje. De invloed van deze kristallen reikt over de hele wereld. Omdat er wereldwijd een netwerk van "lichttempels" bestaat, die onderling energetisch verbonden zijn door de kristallen. In ieder werelddeel, in vele landen, zijn deze lichttempels te vinden in de diepste geheugencellen van de aarde. Het zal een bijzondere klus worden om de tempels te ontsluiten. In veel landen is dit een enorm gevaarlijk karwei, mede doordat in sommige gebieden van de wereld de zwarte magie nog erg sterk is. Vele lichtwerkers overal ter wereld zullen zich verbinden en samen werken om dit te realiseren. De kracht van het lichtbewustzijn is dusdanig sterk geworden dat dit NU ook kan.

Niet iedereen krijgt zo maar toegang tot die tempels. De poorten worden bewaakt door engelen. De engel Michaël heeft hierover wereldwijd de leiding. Doordat de natuurlijke aansluiting ( lees voor meer info de uitwerkingen van de lezingen) naar de kosmos verdween, doofde de kracht van de kristallen uit en kon men niet meer communiceren met het universum. Zgn. priesters met lage bedoelingen namen van lieverlee de tempels over en gebruikten de oude macht van deze tempels voor hun eigen duistere zaken. De energie van de tempel is ernstig ontwijd. Nu het complex ontsloten wordt zullen ook zielen met duistere bedoelingen in hun hart de tempel proberen binnen te dringen. Dit kan en mag absoluut niet gebeuren. Lichtwerkers van alle tijden dragen de verantwoording hierover. Ik zal mijn uiterste best doen om hier op aarde en in de geest de toegangswegen vrij te houden van troebel licht, met behulp van mijn gidsen en de lichtmeesters. En met behulp van een ieder die dit leest en herkent op zielsniveau.

Ik zal jullie op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen hier om heen. Ook de waarnemingen die ik krijg zal ik zo zorgvuldig mogelijk opschrijven, zodat er door dit jaar heen een duidelijk beeld ontstaat van de tempel en zijn functie tov de wereld.

Toen ik ooit opgeroepen werd om dit werk te gaan doen en lezingen ben gaan geven ( nu zo'n 10 jaar geleden) kwam er door mij heen een prachtig lichtwezen die iedere bijeenkomst afsloot met de bijzondere groet die hierboven beschreven staat. Een ieder die mij kent weet dit en voelt ook altijd de oprechte intentie die in deze groet aanwezig is. Voor mij is het bijzonder ontroerend om te ontdekken dat deze groet vanuit de tempel komt en door de kosmos heen universeel wordt gebruikt. Daarom sluit ik de doorgeving af met deze groet in gedachten en wens ik jullie " vrede tot in lengte van dagen"………

Print Friendly, PDF & Email