De Witte Tempel 16 | Hemelvaart

De Witte Tempel 16 | Hemelvaart

Er is ongelooflijk veel gebeurd sinds de laatste tempelwaarneming. Een paar weken lang is er een stabilisatiefase geweest.
Alles wat via de vorige waarnemingen is aangeraakt en openbaar gemaakt, mag zich ontvouwen en zichzelf tot uitwerking brengen en dat gebeurt dan ook.

Vandaag wil ik iets beschrijven wat voor degenen die het aangaat een prettige ontwikkeling is. Daarvoor is het nodig om eerst iets uit te leggen. Toen het scheppingsplan van ons lichtstelsel van start ging, heeft het geruime tijd geduurd voordat de energie zich zodanig kon verdichten dat er daadwerkelijk tot materialisatie overgegaan kon worden. Eerst werden de blauwdrukken gemaakt en vanuit de blauwdrukken werd de energie langzaam maar zeker overgebracht naar een realisatiepunt.
Je moet je voorstellen dat in de energetische lagen rondom ons lichtstelsel alles al gebouwd was, voordat het daadwerkelijk op aarde zelf kon worden neergezet. Vanuit die fase konden de bouwsteentjes van energie dan weer overgebracht worden naar de zich meer en meer verdichtende vorm. Trapsgewijs daalde men af naar het realisatiepunt. Er ging een stabilisatieperiode voorbij en dan bouwde men aan de volgende fase. 
Vertegenwoordigers uit alle kosmische graden daalden steeds dieper af in de materie die neergezet werd om de blauwdrukken te verstoffelijken. Ook jij en ik hebben onze medewerking daaraan gegeven in welke vorm dan ook.
Vele zielen droeg daartoe in zichzelf, in het lichtlichaam, een transformatiesysteem mee dat in staat was om energie uit de kosmos en de blauwdrukken aan te trekken en om te zetten naar een verdichtingspunt. Vanuit dat punt kwam de schepping hier op aarde werkelijk op gang.
Ik ga een groep van zielen beschrijven die een bepaald systeem in zichzelf meedroeg, waarlangs de energie uit de kosmos overgebracht kon worden naar de aarde. Hoe zag dit er uit?
Heel oppervlakkig gezegd bestond dit systeem uit 2 delen…een hoofd en een borstgedeelte.
In het derde oog op het voorhoofd lag een prachtig kristal, uit het kristal liep een energiestraal over het hoofd zelf, recht naar de kruin. Om de kruin heen lag een kristallen ring, ongeveer een duimwijsvingerwijdte in doorsnede, de kruin in het midden er van. Vanuit deze ring liep de energiestraal langs het achterhoofd naar beneden in een rechte baan. Vervolgens stroomde de energie over in een tweevoudige baan. Een soort van energetische, kristallen ketting, die zich in de nek splitste en in 2 banen door de borst heen, naar het hartcentrum doorliep, alwaar weer een prachtig kristal aanwezig was. 
De verbinding hoofd-hart werkte perfect. Met het hoofdkristal betrok men energie uit de kosmos, men verwerkte dit door het systeem, totdat het aangepast was aan de aarde-energie. De trillingen werden verplaatst naar het hartchakra en vanuit dit punt stroomde het onbelemmerd de wereld in. Alwaar het een aangenaam, helder, creatief proces op gang bracht waarlangs de blauwdrukken zich konden manifesteren.
Lange tijd werd er op deze wijze gewerkt. De tempels betrokken de energiestromen uit de kosmos naar de aarde. De priesters uit de tempels zorgden voor de eerste omzetting. En de trillingen werden van daaruit doorgegeven aan al het leven op aarde. Dit leven pakte de straling vanzelf op en zette het om naar aanvaardbare omstandigheden. Een prachtige vorm van samenwerking die jammer genoeg stopgezet moest worden. Toen de lagere kosmische graden ongeduldig werden en de energiekraan van fijnstoffelijke energie dichtgedraaid werd ( Zie vorige tempelwaarnemingen voor meer uitleg hierover) had het opvangsysteem zoals hierboven beschreven is weinig waarde meer. De zielen die zich in de stof geplaats hadden en aan dit proces meewerkten zagen zich geconfronteerd met een stuitend probleem. De weg naar de kosmos viel dicht, de straling kon niet langer opgevangen worden. De netwerken vulden zich met lagere trillingen en de priesters van de oude tijd kwamen vast te zitten tussen de mazen van dit netwerk. Ze konden er niet meer uit, en ze konden geen straling verwerken die het creatieve bouwproces van de aarde kon ondersteunen. Toch wilden ze iets doen. Toen ze de energie niet langer uit de hoogte konden betrekken, trokken ze energie uit de omgeving naar zich toe. Weer probeerden zij op deze wijze de hen omringende energie te zuiveren, te leiden en te bewaken. En via de tempels om te zetten naar hoogwaardig licht.
Ons lichtstelsel zonk jammer genoeg naar steeds lager gelegen dieptes. De energie werd meer en meer grofstoffelijk. Het was werken tegen de stroom in. Het lukte niet langer om er een voedende, dragende en verlichtende energie van te maken. De tempels werden van lieverlee overgenomen door priesters uit lagere kosmische graden. De lichtpriesters werden uit hun ambt gezet. De tempels storten in. Zij werden volledig afgesloten voor de hogere trillingen en door verkeerde krachten bestuurd.
Alles kwam terecht in een afglijdende schaal.

2000 jaar gelden is hier op ingegrepen. Een aantal verlichte zielen,waaronder Meester Jezus, is op aarde gekomen. Zij hebben om zich heen de zielen verzameld die in staat waren om door de schijnprocessen heen te kijken en zij werden opgeroepen tot medewerking. Dat is gebeurd. Duizenden zielen zijn onder o.a. zijn leiding afgedaald in de verdichte materie. Met een Lichtmeester in het centrale punt, en een diepe verbinding op zielsniveau naar elkaar, zijn ze ( we) weer de confrontatie met het duistere licht aangegaan. Zij verbonden zich met familielijnen, generaties, patronen waarin zich veel verdichte materie had opgestapeld. Eerst in de energetische lagen en toen pas in de aardse lagen zelf.
De verbinding was nodig om de energie los te kunnen maken en uit te zuiveren.

Al deze zielen dragen met elkaar een groot kruis. Het Christusbewustzijn is een eenheidsbewustzijn. Het bestaat uit vele zielen die op deze wijze met elkaar het kwaad een halt toeroepen en het goddelijke( het hogere plan) terug willen brengen op aarde. Zodat de oorspronkelijke bedoeling achter dit alles alsnog uitgevoerd kan worden.
Onder leiding van deze bezielende en beschermende energie, bewaakt door de aartsengel Michael, is er al 2000 jaar een grootscheepse zuiveringsactie op gang gebracht. Die in deze tijd tot afronding komt. Het filtersysteem dat ik hierboven heb beschreven is 2000 jaar lang een dubbelsysteem geweest. Er werd op hartsniveau, door het kristal, zwar(t)e energie aangezogen. Dit werd naar het hoofd gebracht en naar de hogere dimensies van ons lichtstelsel uitgezonden. Daar werd de energie opgevangen, gezuiverd en dan terug gebracht naar ons. Via het voorhoofdskristal vingen we de gezuivere energie weer op en brachten het terug naar het hartskristal. En straalden het weer uit. We hadden een ontvangstkanaal en een uitstraalkanaal. Zowel in het hoofd als in het hartchakra. Zo hebben vele zielen eeuwen lang moeten werken met grove energiepatronen die van origine niet bij hen pasten. Ze hebben moeten leven in culturen, generatielijnen die geen aansluiting vonden binnen in hen.
Louter om de verbinding tot stand te brengen Maar ze hebben het wel gedaan. Dankzij dit feit en de dienstbaarheid van deze zielen en hun onvermoeide inzet is het gelukt om het nieuwe materialisatiepunt waar we heel dichtbij zijn te openen. In 2012 zal dit gebeuren. 
Het is ongelooflijk wat veel zielen hiervoor hebben moeten opgeven. Zij gingen vanuit volledige dienstbaarheid naar de aarde toe. Hun eigen leven was ondergeschikt aan HET PROCES. Onvoorstelbaar zwaar. Maar deze termijn loopt nu af. De aansluiting naar de kosmos is hersteld. De Tempels gaan weer werken. De blauwdrukken worden gereactiveerd. Het besluit om door te werken op dat wat er al stond is genomen. Met elkaar komen we aan op een vertrekpunt, dat tevens een eindpunt is. Het kruis dragen was zwaar. Maar HET IS VOLBRACHT. 
We stijgen langzaam maar zeker op naar hogere dimensies. Fijnere energielagen. Het bewustzijn van de op aarde levende mens doet zijn best om dit te volgen. We gaan letterlijk de goede kant op.

Ik wens jullie een prettige hemelvaart,niet alleen voor de dag van vandaag, maar voor alle dagen die volgen mogen.

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

– See more at: http://localhost/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=199%3Ade-witte-tempel-16-hemelvaart&catid=17%3Ade-witte-tempel&Itemid=63&lang=nl#sthash.7n9UHgYs.dpuf

Print Friendly, PDF & Email