De Witte Tempel 22 | Ontsluiting van de Graalzegels

De Witte Tempel 22 | Ontsluiting van de Graalzegels

De coderingen die in de graalzegels aanwezig zijn, zijn zeer gecompliceerd. Ze zijn gekoppeld aan bepaalde vormingsprocessen en bevatten veel aan ingewijden voorbehouden informatie. Deze informatie is zo gecompliceerd en diep, dat deze ook niet doorgegeven kan worden aan anderen, zonder dat daar een energetische diepteverbinding bij te pas komt. Dat wil zeggen, dat niemand op deze aarde, zonder toestemming van hogerhand en zonder het bezit van deze afstemming in staat is om deze energie om te sleutelen naar een creatief scheppingsproces hier op aarde. Dat betekent dus dat de evolutie van de aarde afhankelijk is van het feit of deze opgeslagen energie gebruikt wordt of niet. Als er al niet een bepaalde ontwikkelingsgraad aanwezig is, kunnen de nieuwe coderingen niet overgebracht worden en derhalve niet ingezet voor de opbouw van de netwerken. Deze plek is dus niet voor niets zolang verborgen gehouden. Men moest er zeker van zijn dat als de energie weer vrij kwam de tijd er rijp voor was. Blijkbaar is dat het NU. Min of meer. Het is duidelijk dat de Tempelenergie in staat is om de coderingen van deze zegels zodanig te versleutelen, dat er weer een evolutieproces op gang gebracht kan worden. Daarom alleen al is het zo belangrijk dat de twaalfvoudige tempelcomplexen weer gaan werken. Dat er vele priesters terug in hun ambt treden. Dat de inwijdingen voor de nieuwe tijd plaats gaan vinden. Energetisch gesproken is het NU mogelijk. Dus dan gebeurt dit ook. Onder strenge voorzorgsmaatregelen en alles onder begeleiding van hen die deze kennis en krachten kunnen beteugelen. De energie die vrij gaat komen, moet op integere wijze vrijgemaakt en gedistribueerd worden.
Alles volgens een Plan dat al eeuwen lang in werking is getreden. 
Stap voor stap wordt dit Plan ontsloten en in de blauwdrukken van de aarde geactiveerd.
Bepaalde coderingen worden nu losgemaakt en de mensen op aarde die deze coderingen kunnen 
" dragen" zullen dit ook doen. Dit geschiedt onafhankelijk van hun mens-zijn. De oppervlaktelaag kan hierin niets verstoren. Hun zielskern is het die hier over waakt. 
Wereldwijd komen er bepaalde activaties op gang. De stroming is zeer intens. De graalridders zullen dit alles begeleiden en toezicht houden op het verloop er van. 
Mijn taak is het om de coderingen die los mogen komen open te breken. Ik werk altijd met zielsinstrumenten. Mensen die bij me komen worden gestuurd door hun ziel. Deze ziel brengt een stuwing op gang, waardoor ik bepaalde celstructuren veranderen kan en openbreken. Waardoor o.a. deze processen op gang komen. In alle jaren dat ik dit werk doe heb ik geleerd geduldig te zijn. Niets mag geopenbaard worden voor zijn Tijd, dit Kan ook niet. Het is een bewaakt proces, wat al ingeprogrammeerd is en op de juiste tijd zal loskomen. Alleen door de aanraking met een bepaalde trilling zal dit geschieden. Anders niet. Prachtig om te weten dat allen die hier aan meewerken dus eigenlijk ook niets verkeerd kunnen doen. Als ze menselijkerwijs gesproken iets fout doen en verkeerde keuzes maken, breekt hun codering niet open en gebeurt er NIETS. Omdat het netwerk uit duizenden lichtwerkers bestaat zullen er altijd anderen komen die dit overnemen, waardoor het proces niet in gevaar komt.
Waar we de afgelopen eeuwen mee te maken hebben gehad, is, dat bepaalde levensvormen alles in het werk hebben gesteld om de trilling op deze planeet zo laag te houden dat die nieuwe codes niet vrij konden komen…zwart-wit gezegd kun je stellen dat dit een strijd tussen licht en duisternis is geweest. De strijd is voorbij..we zijn een bepaald grenspunt gepasseerd. Velen hebben daar hun krachten aan gegeven. De duisternis, de zwarte macht, is gebroken…
Niet al zichtbaar op aarde, wel al aanwezig in de zielsstructuur van de aarde. Zich vertalend naar geestelijk niveau en van daaruit naar de stof.
Nu de coderingen vrij komen en we geprepareerd zijn om deze trillingen in de versleutelde vorm te vertalen in ons bewustzijn zal er in de aanloop naar 2012 veel licht vrijkomen. Trillingen van ongekend niveau. 
In de hersenstam van de mensheid verandert er iets definitief. Dit zal verwarring opleveren bij velen. Men zal niet in de hand kunnen houden dat dit gebeurt.
Velen zullen in deze sterke trilling omhoog schieten in hun geestelijke niveaus. Velen zullen dit niet aan kunnen. Ze zullen verkeerde vertalingen inbrengen. De energie kan alle kanten uitschieten. Daarom is het belangrijk dat er aan aantal zielen op deze wereld is die – wat er ook gebeurt- de draagkracht in stand houdt en die zich niet van de wijs laten brengen door de uitschieters die zich zeker zullen voordoen.
Houdt er rekening mee dat als er meer licht vrijkomt..er uit de dieptelagen ook meer duisternis omhoog komt, die zich uitwerken moet in deze tijd.
Houdt er rekening mee dat die duisternis ingangen zoekt, want de duistere zielen zijn in paniek. Ze zoeken aanhechtingspunten. Proberen het proces alsnog te stoppen, terwijl dit NIET meer kan. 
Laat je niet verleiden op welke wijze dan ook, om je mee te laten trekken in dit alles.
Blijf wie je bent, het gaat om jou en de verzegelde kracht binnen in jou. Die komt vrij. Het is een mondiaal proces. Niet meer te stoppen. Wel te beïnvloeden door afleidende krachten. Laat je niet meer afleiden. Verlies jezelf niet in de kracht van dit licht. Blijf zo nuchter mogelijk. Breng basale dingen in je leven in, zodat de energie je niet buiten jezelf laat vliegen. Neem je rust. Voel wel de stuwing, maar laat je niet omhoog stuwen naar lichtpunten die je ZELF nog niet aan kan. Je hebt tijd, er is tijd, alles is al voorgeprogrammeerd. Hoe rustiger je blijft, hoe beter het zal gaan.


De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email