De Witte Tempel 21 | De Graalzegels

De Witte Tempel 21 | De Graalzegels

Ik zie een groot eiland, met 12 kleinere eilanden op roeiafstand er om heen. De meest aardse versie er van zie ik geografisch verbonden met het hedendaagse Engeland. Maar ik zie replica's van deze groep in meerdere dimensies. Alsof je van boven naar beneden kunt kijken en in een twaalfvoudig patroon de eilandengroep langs de etherische atmosferen kan bereiken.
Ik heb laatst een waarneming beschreven van de Graalridders. Wel, deze ridders zijn het die ons meenemen naar deze heilige plek. In een sessie samen met Ank en Eelke komen we er terecht. We zien sluiers van mist, symbool voor een ring van vergetelheid, afscherming. Buiten de muur van mist is de gewone wereld. Binnen de muur de eilandengroep. Er heerst een vredige stilte. Het licht is bijzonder. Op alle eilanden zijn Tempels aanwezig. In die Tempels zie ik een schrijn. In die schrijnen worden zegels bewaard. Kristallen zegels. Hologrammen van licht. Beschreven met kosmische symbolen. Ieder symbool bevat een trilling van het zuiverste kosmische licht. Het zijn zeer bijzondere geschriften die ieder op hun eigen wijze een scheppende kracht bezitten. De zegels kunnen de evolutie van de aarde bevorderen, ze werken in op de lichtnetwerken. De schrijn in iedere Tempel is verbonden met de andere twaalf, in de andere dimensies. Ze vullen elkaar aan en werken samen. Dragen met elkaar een energetisch programma.
Wij worden gebracht naar het eiland dat via het zegel in verbinding staat met de Tempel van Universele liefde. De priesteres die deze Tempel al die eeuwen heeft onderhouden heet ons welkom. Haar bewustzijn is diep verbonden met het Zegel. Zij kan in de buurt van het Zegel zijn, zonder het Zegel te verstoren en andersom. Je moet er nl tegen kunnen om de kracht van het Zegel te balanceren met je eigen energie. Anders raak je geestelijk volkomen in de war. De priesteressen die de Zegels verzorgen zijn dan ook met aandacht uitgezocht. Op alle eilanden. Zij laat ons zien dat ze al heel lang bij de Tempel is. Al zo lang dit hele gebied in de vergetelheid is weggezonken. Ze kan telepathisch met andere priesters communiceren. In de andere dimensies. Maar ook met hen die op de andere eilanden bij de Zegels zijn. De priesters hebben deze plaats al eeuwen lang niet verlaten. Ze voorzagen volledig in hun eigen onderhoud. En waren in staat om in meditatie met de Zegels de kennis en kracht te ontvangen die ze nodig hadden om te kunnen overleven. Er wordt ons getoond dat zielsdelen van deze priesters uitgezwermd zijn over het stoffelijk leven. Als afleidingsmanoeuvre.
De eilandengroep is nl niet voor niets in de vergetelheid verzonken.
Toen de aarde-energie uit balans raakte en het lagere graadsleven de macht overnam is dit hele gebied tot beschermd gebied verklaard. Net zoals het twaalfvoudige Tempelcomplex waar ik al eerder over heb gesproken. De eilandengroep is èèn van de weinige gebieden die nog in tact is gebleven. Nooit heeft er iemand die de weg niet wist er toegang toe kunnen vinden. En het is wel degelijk geprobeerd. Zelfs door tempelpriesters die van het bestaan wisten. Zelfs wisten hoe belangrijk het was dat dit gebied "rein" zou blijven. Helaas heeft het lagere kosmische leven zoveel invloed gehad dat zelfs in oorsprong zuivere tempelpriesters er door zijn aangeraakt. Met een bepaald soort verbetenheid zijn ze op zoek gegaan naar deze groep. Zij "wisten" de weg. Dus het lagere graadsleven zocht maar al te graag met hen mee. Omdat de kracht van de Zegels ook door hen gebruikt wilde worden. De Zegels zelf hebben echter zo'n krachtige trilling dat iemand die niet tegen deze trilling kan er niet mee kan werken. Hun nijdige zoektocht is dus al die tijd tevergeefs geweest. Al hadden ze de zegels gevonden, dan nog hadden ze er niets mee kunnen doen. De magie in de Zegels is te sterk. De priesters die WEL in staat waren met de zegels om te gaan, hebben daar vele jaren van training voor gevolgd. Slechts enkelen doorstonden alle testen en werden in hun ambt bekrachtigd. Sommige priesters die al heel ver gekomen waren in hun testen en het net niet haalden zijn in later tijden een verbeten zoektocht begonnen. In opdracht van de duisternis dachten zij in hun hoogmoed dat als ze de Zegels eenmaal vonden ze er dan WEL mee konden werken.
Het bewustzijn van de priesteres van de universele Tempel van Liefde laat me zien dat het alleen daarom al nodig was dat er afleidende manoeuvres moesten worden uitgezet. Door zelf aanwezig te zijn in een aards leven, kon van die kant de tactieken bekeken worden die men gebruikte om binnen te dringen en kon er via dit zielsdeel een waarschuwing uitgaan.
Ik zal niet ingaan op de middelen en technieken die gebruikt zijn om de kern van deze priesteressen te ontsluiten. Ik zal volstaan met te zeggen dat zowel de graalridders als de priesteressen heel wat doorstaan hebben om de aandacht van de Zegels af te leiden. De Zegels veilig te houden en de werking van de Zegels zeker te stellen.
Het zielsdeel van de priesteres op het eiland weet NU dat de tijd rijp is. Dat er een deel van de werkingskracht van de Zegels los mag komen. Zij stuurt onmiddellijk een oproep naar de andere eilanden uit. Zodat allen hiervan weten. Terwijl wij er zijn zien we een cordon van graalridders om de eilandengroep heen staan. Ter bewaking. Het is zo mooi.
De priesteres gaat inwerken op haar verstoffelijkte delen. En gaat hen van nieuwe kracht voorzien. Vrijmaken van hun aardse opdracht. Terugroepen naar de Tempel zelf.
Als de ontsluiting van de Zegelkracht een feit is. Zal deze energie weer terug aangesloten mogen worden op het Tempelcomplexin Noord Holland. Zodat er weer een samenwerking op gang kan komen. Net als vanouds.
Zo begint er in dit gebied een steeds sterkere werking geboren te worden. De tijdspoort in Zuid-Holland, het Tempelcomplex in Noord-Holland en nu weer de eilandengroep in dit gebied. Met elkaar vormen zij een driehoek. Een piramideverbinding. Een Kosmisch Zegel van hoogwaardig licht. Op elkaar inwerkend en met elkaar samenwerkend. Een project van ongekende omvang. Waar duizenden aan meewerken, ieder op eigen wijze, om dit alles te ontsluiten, zowel op aarde als in de hemel.

De Zegelactivaties gaan beginnen.

– See more at: http://localhost/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=165%3Ade-witte-tempel-21-de-graalzegels&catid=17%3Ade-witte-tempel&Itemid=63&lang=nl#sthash.1AREX2mb.dpuf

Print Friendly, PDF & Email