De Witte Tempel 14 | De macht van de lagere energievormen

De Witte Tempel 14 | De macht van de lagere energievormen

Jullie vragen je inmiddels misschien af hoe het mogelijk is dat lagere energievormen zo'n macht op aarde hebben gekregen. De vorige waarnemingen waren wat dat betreft best confronterend. Ook heb ik al vaker in het verleden visioenen gehad waarbij ik te zien kreeg hoeveel macht lagere astrale vormen eeuwen lang op aarde hebben gehad. Mijn gidsen hebben me regelmatig zelfs meegenomen naar de lagere astrale rijken om me te tonen hoe de verhoudingen daar lagen, hoe het leven in die rijken zich voltrekt. En hoe deze macht zich uitstrekt naar de aarde zelf. In de loop der jaren is er gelukkig al veel veranderd. De diepste lagen van duisternis om de aarde heen zijn verdwenen. Er vallen gaten in de netwerken die er over zijn en natuurlijk levert dit weer een doorkijk op naar de andere wereld die interessant is om te zien.
Ik vroeg mijn gidsen om opheldering over wat er gaande is. Dit is wat ik te horen kreeg.

Toen de priesters uit de tempelcomplexen de macht over moesten dragen aan de lagere energierijken en niet meer in staat waren om een hoog gehalte aan helder, levend licht in de aardenetwerken te sturen is het verval begonnen. De Meesters van de lagere rijken die in eerste instantie helemaal geen kwade bedoelingen hadden( sommigen van hen zelfs tot op heden ten dage nog niet) moesten op een gegeven moment met lede ogen aanzien dat het Aardeportaal toegankelijk werd voor lagere levensvormen uit andere delen van het universum. De lichtende beschermlaag die om de om de aarde heen lag werd langzaam dunner. Energievormen die tot nu toe geen toegang vonden in het Aardeportaal konden steeds dichterbij komen en tenslotte de aarde zelfs benaderen. Daar alles op aarde in verbinding staat met welke kosmische richting dan ook, is dit eigenlijk logisch. Het aardenetwerk was nog niet afgeweven, moest zelfs acuut veranderen van patroon. Hierdoor kregen de zwaardere trillingen meer en meer de ruimte om hun eigen netwerken te koppelen. Het Aardeportaal werd steeds toegankelijker en tenslotte ontstond er een opening die ook dit lagere leven toegang tot de aarde verschafte. Nogmaals; de Meesters van de lagere rijken wilden dit niet, maar konden er niet op ingrijpen. Zij zelf hadden middels hun ongeduld de voorwaarden geschapen waarlangs dit lagere leven kon binnendringen. Het was hun eigen schuld. De netwerken zonden trillingen uit die ook het zwaardere kosmische leven aantrok. Waar dan ook vandaan. Zo is het gekomen dat deze rijken in eerste instantie de Aardeportalen zijn binnengekomen. Langs hun eigen wegen bouwden zij aansluitpunten op het energienetwerk van de aarde zelf. Zo konden zij de aardeportalen binnendringen. Uit allerlei richtingen kwam het astrale leven naar deze planeet toe. Het nieuws dat er een geheel nieuw lichtstelsel gecreëerd was, met een bijzondere rijkdom aan delfstoffen en een geheel eigen identiteit was reden genoeg om dit lichtstelsel te gaan verkennen. 
Vertegenwoordigers van deze lichtstelsels trokken naar de aarde om verkenningstochten uit te voeren. Zij onderzochten de mogelijkheden voor zichzelf en zochten een manier om zich ook op deze planeet of bijplaneten te vestigen.

Zij konden niet meteen op aarde zelf komen. Om de aarde heen, met behulp van de energie uit de netwerken creëerden zij dimensies, waardoor zij dichtbij de aarde waren, maar nog niet er op. Zij zochten naar manieren om zich te verbinden met het aardse leven. Als er een ziel op aarde stierf en de geest van die ziel de vrijheid kreeg om los te komen van de aarde, vingen zij de geest op en namen hen mee naar hun rijken. Daar komt het fenomeen astrale wereld vandaan. De kosmische rijken creëerden binnen de netwerken hun eigen afstemmingen en lokten zielen naar hun afdelingen toe. Een ziel die los kwam van de aarde en de kans kreeg om een nieuwe levensvorm te kiezen kon op die wijze ook een leven in de astrale rijken kiezen. Ook waren er rijken die deze zielen gewoon meenamen zonder hun toestemming te vragen. De hogere netwerken hadden zich afgesloten, dus de keuzemogelijkheid was beperkt. Door een verbinding aan te gaan met wezens uit die afstemming integreerde men in dit bewustzijn. Koos men dan een nieuw leven op aarde dan nam men een levensvonkje van dit bewustzijn mee. Stap voor stap kon men zo op deze wijze het bewustzijn van een kosmisch volk overplanten op het aardse leven. En kreeg men daardoor meer macht op de aarde zelf. In het bewustzijn van vele aardse zielen is een meeliftende entiteit aanwezig. Die entiteit bestuurt zijn /haar vermogens met de astrale inzichten en dwingt zodoende de ziel om te gaan leven volgens die normen en waarden. Ieder astraal, kosmisch volk kon/kan zodoende zijn eigen identiteit, ras, volk op aarde scheppen. De verschillende huidskleuren, de geloofsrichtingen, culturen komen letterlijk uit de lucht gevallen (de kosmos). Er zit een kosmische identiteit aan vast. Het universum zelf heeft de bouwstoffen voor dit alles aangeleverd. Het menselijk leven vormde de stamboom, maar de kosmische identiteit werd er op ge-ent. Dit was van meet af aan de bedoeling. En deze volkeren konden hier dus prachtig gebruik van maken. De kraamkamers van nieuw leven stonden al op het programma van het AardeportaalPlan. Het is dus niet vreemd dat de aarde bevolkt wordt door mensen, maar dat ieder volk zijn eigen identiteit bezit. De bakermat van het leven is hierdoor ontstaan. Ieder volk creëerde zijn eigen instroom van zielsenergie. De diverse portalen in de netwerken werden gebruikt om nieuwe zielen naar de aarde te sturen. Als zij stierven werden zij langs deze weg weer opgehaald door de wezens die hen uitgestuurd hadden. En liefst ronselden zij onderweg nog wat nieuwelingen die nieuwsgierig genoeg waren om met hen mee te gaan.
In de loop der tijd zijn hieruit ook weer mengpatronen ontstaan. Doordat zielen een andere astrale afslag namen na hun dood. Of doordat zij zich op aarde mengden met zielen uit een ander ras. Zo kan het zijn dat iedere mens op aarde in deze tijd vele kosmische ( astrale) afstemmingen met zich mee draagt. Dat een mens op aarde levensvonkjes van verschillende kosmische rassen in zich draagt. Een oude ziel heeft dus veel van deze trajecten doorlopen en de meeste mensen op aarde kennen onbewust de lagere rijken.
Sommige zielen kiezen altijd weer voor het bekende patroon. Zij maken al zo lang onderdeel uit van een bepaalde entstam dat zij deze niet los kunnen laten. Het is ook weer afhankelijk van de Macht die hun Meesters over hen uitoefenen, in hoeverre zij de vrijheid krijgen om dit te kunnen doen. Hoe is men geïndoctrineerd? Hoeveel levensvonkjes draagt men bij zich? Als men leven na leven steeds weer dezelfde levensvonk uit dat ene kosmische ras heeft meegekregen dan heeft zo'n ras dus heel veel macht. Dit ras heeft vanuit het Portaal waardoor men de aarde enterde een eigen chakra gecreëerd, dat tot diep in de astrale lagen geworteld is. Het valt niet mee om zo'n chakra te ontwortelen. En toch gebeurt dit langzamerhand.
De Meesters van alle chakrarijken zijn bezig om dit systeem te ondermijnen. Er wordt diep ingewerkt op het bewustzijn van alle volkeren. Door de activaties vanuit de tempels stroomt er helderder licht in de netwerken. Sinds 2000 jaar doen de lichtnetwerken weer mee en werken zij in op al het leven op aarde. Dat is wat er gebeurde toen Meester Jezus stierf aan het kruis. Hij deed de netwerken scheuren in de tempels. Het wordt zelfs letterlijk zo verteld in de bijbel. Sinds die tijd kunnen er weer levensvonkjes integreren van een hogere orde. 2000 jaar lang wordt er nu op die wijze ingewerkt op het Totaalbewustzijn van de aarde zelf. Hierdoor worden de lagere portalen ontsloten. Zij mogen niet langer zielen dwingen in hun rijk intrede te doen na hun dood. Vanuit die gedachte zijn er neutrale dimensies ontstaan. Hier komen zielen terecht die niet langer wensen te kiezen voor oude machtspatronen. De hogere energierijken hebben hun eigen sferen tussen de hogere netwerken in gecreëerd. Zo kan het astrale netwerk vertaald worden. Vanuit alle energielagen zijn er tussensferen geschapen. In die sferen leven de zielen die aansluiting hebben op bepaalde netwerken en trillingen. Tussen die sferen in zijn er mengsferen. Emotionele netwerken waar de ziel van de mens zich terug kan trekken na zijn dood. Een wirwar van netwerken, waarin je maar juist je eigen pad moet kunnen kiezen. Te veel keuzes om het gemakkelijk te kunnen maken.
Nu de hogere netwerken weer beginnen op te gloeien en de aansluitingen gekoppeld worden, passen al deze netwerken beter in en aan elkaar. De koppelingen worden hersteld. Deze tijd is een koppelingspunt. Eèn van grote waarde. En van een hoge orde. Als in deze tijd de koppelingen goed geplaatst worden, kan het hogere energienetwerk voorzichtig gaan proberen de lagere netwerken te doorstralen met dit licht. En dat is al gaande. Tot aan 2012 zal het koppelingsproces door gaan. Daarna zijn de koppelingen geplaatst en kan de definitieve instroom van hoogwaardig licht van start gaan. Achter de schermen hebben vele lichtwerkers de netwerken al geactiveerd. En dichter naar dit tijdspunt toegetrokken. Dat verloop zie je ook in de channelings onbewust verschijnen. Eerst is er sprake van een 7voudig chakrasysteem. Nu is er steeds meer sprake van een 12voudig chakrasysteem of hoger. Er zijn er nog veel meer. Maar alles op zijn tijd.
Zo zien we dat alle energielagen hun aansluitpunten hebben. Hun portalen en hun platforms. En zo zien we ook dat het dus mogelijk is voor alle kosmische richtingen om de aarde te bezoeken. Met alle gevolgen van dien. Nu hangt het van de mens af waar hij definitief voor kiest. De weg omlaag of de weg omhoog. Die keus is al gemaakt. De hele mensheid is op weg naar een hogere aansluiting. Dat zien we aan het feit dat het massabewustzijn langzaam ontwaakt en er steeds meer zielen willen kiezen voor een hoogwaardiger kwaliteit van leven. Het zal nog lang duren voordat de oude structuren definitief verdwenen zijn. Maar het doorzicht naar het nieuwe leven is geopend. Wat een geweldig vooruitzicht. Wat leven we toch in een speciale tijd. Ongelooflijk.

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

– See more at: http://localhost/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=197%3Ade-witte-tempel-14-de-macht-van-de-lagere-energievormen&catid=17%3Ade-witte-tempel&Itemid=63&lang=nl#sthash.8NlQ3Tp9.dpuf

Print Friendly, PDF & Email