De Witte Tempel 20 | Het universele licht van de Zonnetempel

De Witte Tempel 20 | Het universele licht van de Zonnetempel

Nu de Tempelenergie ontwaakt en er diverse re-activaties plaatsvinden, gebeuren er weer veel mooie dingen.
Op dit moment worden de twaalf tempels in de blauwdruk van de aarde verbonden met de zonne-energie. Ieder jaar in september vindt daarin een verdieping plaats. Dit jaar zijn de zonnevlammen erg sterk. En doeltreffend. Doordat er veel mensen wakker worden kan de energie dieper indalen. 
Ook deze week werd dit weer duidelijk. Ik zag zonne-engelen uit de hemel afdalen. In hun handen droegen zij kristallen. In de kern van deze kristallen zag ik zinderend zonnevuur. Zonnezaad van hoge kwaliteit. Toen het zaad in contact gebracht werd met de Tempel in Noord-Holland schoot er een krachtige straal van energie vrij. Het zonnezaad ontplofte en uit ieder zaadje ontstond een draaiende, krachtige zon. Een zon die prachtige zonnestralen in het rond strooide. Het zaad viel neer op de aarde en drong door in de aardlagen. Waar het zaad neerviel werd een zon geboren. Zo ontstond er vanuit de Tempel een patroon van draaiende zonnen die allemaal op elkaar aansloten. Een soort Mandala van zonnelicht. Die zich in de breedte en in de diepte ontvouwde. Cirkels van licht en kracht verspreidend. Steeds dieper en dieper verdween deze Mandala de aarde in. In de diepte zag ik een replica staan van de originele Tempel. Een miniatuurtempel. Een groot zonnekristal in het centrum en 12 kleinere kristallen er om heen. Ook zag ik een zonnepriester in de Tempel aanwezig. Ergens diep in de aarde had het bewustzijn van deze priester zich teruggetrokken. Hij bewaakte al sinds eeuwen de energie van de zonnetempel. De waakvlam hield hij brandende met licht uit zijn hart en handen. De priester bezat de kracht door aan zonlicht te denken deze gedachte om te zetten in licht. Juist genoeg om de waakvlam brandende te houden. Ongelooflijk lang heeft het bewustzijn van de priester er zorg voor gedragen dat dit licht in de waakstand bleef staan. Omdat hij " wist" dat ooit het moment zou komen dat die waakvlam terug ontstoken zou kunnen worden. Nu gebeurde dat. De zonnestralen drongen diep door in de kleine tempel. Het zonnezaad dat in de waakvlam werd gegooid ontplofte en er ontstond een steekvlam. Langs alle lijnen van het Mandalapatroon begon het vuur omhoog te branden. Naar de grote Tempel. In de Tempel verbond het zich met het Zonnekristal in de kern. Het licht flitste aan. Sprong het universum in. En keerde terug, nog sterker dan voorheen. En daalde weer af naar de miniatuurversie van de Tempel. Van daaruit sprong het over naar andere plaatsen. Alsof het in de blauwdruk van de aarde alle kleine waakvlammetjes weer aan mocht gaan steken. Razendsnel verspreidde het licht zich door de netwerken. Het bewustzijn van de zonnepriesters aanrakend die al die tijd op hun post zijn gebleven. Steeds maar weer controlerend of het vlammetje van de waakvlam bleef branden. Nu is de oproep naar al die priesters rondgestuurd. Ze mogen terug in hun kracht komen, de diep verborgen punten in de aarde verlaten en naar de oppervlakte van deze tijd terug keren. In het bewustzijn van de mens die hen met zich meedraagt zullen zij wakker worden. In hun hart zal het zonlicht ontbranden. Als een heilig vuur. Ze zijn weer aanwezig om de zonnevlammen van deze maand op te vangen en te begeleiden. In de buik van deze mensen zal de zonnekracht terug ontwaken en stralen vanuit de kern. De lichtfamilie vanuit het Centrale Zonnestelsel kan zich weer dieper verbinden met ons mensen op aarde. De ziel van het gouden zonnevolk ontwaakt en straalt in warmte en liefde zijn kracht uit.

Ik wil hen van harte welkom heten in ons midden.

– See more at: http://localhost/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=164%3Ade-witte-tempel-20-het-universele-licht-van-de-zonnentempel&catid=17%3Ade-witte-tempel&Itemid=63&lang=nl#sthash.tePikK72.dpuf

Print Friendly, PDF & Email