De Witte Tempel 3 | Tempel van Heling

De Witte Tempel 3 | Tempel van Heling

Toen in de oudheid de allereerste tempelactivaties plaatsvonden was er nog niet echt sprake van een helingtempel, in die zin dat er daar daadwerkelijk ziektes geheeld moesten worden. Simpelweg omdat in die tijd het fenomeen ziekte nog niet bestond. Alle ruimtes werden gebuikt voor kristalactivaties om de netwerken op te laden en om de specifieke trillingen vanuit de kosmos te transmuteren naar een voor de aarde draaglijk niveau. Pas in later tijden, toen de energie van de aarde uit balans raakte en er ziektes ontstonden van allerlei aard is men zich gaan specialiseren in helingtechnieken. Ziekte is immers ook een kwestie van onbalans. De verwijdering van de geest t.o.v. het lichaam had een storende invloed op alle energievelden. Vandaar dat er op den duur helingruimtes ontstonden die er in eerste instantie op gericht waren de aarde-energie terug in balans te brengen en daardoor te helen. Pas in tweede instantie richtte men zich daarbij op de mens. Na verloop van tijd werd èèn tempel speciaal ingericht als helingruimte en werden er diverse afdelingen gecreëerd voor de diverse ziektebeelden. In aanvang echter richtte men zich op de heling van de geest en trachtte men de zieke personen terug aan te sluiten op de voor hen oorspronkelijke trillingsniveaus. Priesters kregen een opleiding hoe te handelen in de diverse situaties. Door de kristallen waarmee men werkte af te stemmen op de geestelijke bewustzijnssituatie van de betreffende ziel kon men diep doordringen in het bewustzijn van de patiënt. En daar het verbroken evenwicht herstellen. Waardoor de lichamelijke gezondheid ook meteen beter werd. Zelfs botbreuken konden in een korte tijd verholpen worden. Men onderzocht waarom men welk lichaamsdeel brak, spoorde in de geest de onbalans op en heelde eerst die plek. De lichamelijke breuk volgde die heling snel op en het probleem was verholpen. Hoe verder men in de tijd kwam hoe gecompliceerder de evenwichtsbreuken op geestelijk niveau werden en hoe heftiger blokkades zich voordeden. De opleiding tot heler werd daardoor steeds intensiever. De priesters die zich hiervoor inzetten waren echte Meesters op hun gebied. Ze deden er alles aan om verder onheil te voorkomen. Maar het bewustzijn van de wereld gleed steeds verder af. De aardse mens raakte afgescheiden van zijn oorspronkelijke doel. Men werd onverschillig t.o.v. de kosmos. Het interesseerde velen niet meer. Men herinnerde zich zijn afkomst niet en moest hard werken om tijdens het aardse leven het hoofd boven water te houden. Nog steeds heerst er een intens verdriet in het bewustzijn van de priesters van Toen. Zij hebben met lede ogen moeten aanzien dat alle tempels in verval raakten. Dat de helingruimtes verdwenen en dat het hen zelfs verboden werd om hun ambt uit te oefenen. Het is werkelijk schrijnend als je daar diep over nadenkt hoeveel kostbare technieken hierdoor verloren zijn geraakt. Toen de kosmische aansluiting definitief afknapte konden de kristallen ook niet meer vanuit de kosmos opgeladen worden en verloren zij hun werking. Veel van deze kristallen waren nl geschapen door intense gedachtekracht in verbinding met andere lichtstelsels. Deze stelsels droegen dan bepaalde trillingen over naar de priesters. De priesters zetten de trillingen om in vloeibaar licht en materialiseerden van hieruit de helingkristallen. Door deze energie over te laten stromen in gewone aardse stenen konden zij hen ook transmuteren naar kristalstenen. Die een diepe helende werking bezaten. Toen de complete afscheiding een feit was en dit niet meer kon moesten er eeuwen van evolutie overheen gaan om weer opnieuw helende kristallen te formeren. In de aardlagen zelf werden deze gevormd. Eeuw na eeuw zorgde de werking en de druk in de aarde er voor dat er bijzondere mineralen ontstonden en in onze tijd zijn we weer in staat om deze mineralen om te vormen tot helingkristallen. En dat gebeurt dan ook gelukkig weer. Nu een deel van de kosmos opnieuw voor ons open ligt kunnen we ze zelfs weer opladen met kosmische krachten, waardoor de heling in het kristal nog sterker wordt. 
Op dit moment worden de lichttempels over de gehele wereld hersteld en gereactiveerd. Het kost tijd om dit te bewerkstelligen. De eerste tempel ( in alle twaalf complexen) die terug in gebruik genomen gaat worden is de Tempel van Heling. Omdat er zoveel duizenden zielen geheeld moeten worden. Zij zijn enorm beschadigd geraakt gedurende hun vele aardse levens. Daarom worden er de komende tijd vele duizenden zielen naar de helingkamers van deze tempels gebracht. De tempel in Europa wordt daar al volledig op ingesteld. De priesters van toen worden opgeroepen om mee te werken. Iets in hun bewustzijn wordt wakker gemaakt, waardoor zij ook in staat zijn om mee te kunnen helpen. Veelal 's nachts als men slaapt wordt men dan innerlijk opgeroepen om naar de tempel toe te komen. Hun ziel ontvangt de oproep en een deel van hun lichtbewustzijn geeft hier gehoor aan en bezoekt de tempel 's nachts. Men werkt met elkaar keihard om eerst en vooral de helingkamers weer toegankelijk te maken. Met behulp van de engelen en de lichtmeesters wordt hier aan gewerkt. Als de ruimtes toegankelijk zijn, worden ze ingericht. De zalen worden volledig hersteld in de oude staat. Enorme ruimtes, hoge plafonds, zuilen met lichtkristallen er op. Bassins met helder bronwater er in, waaruit men drinken kan. Prachtige kleuren die door de kristallen worden weerspiegeld en diep inwerken tot in de ziel van de persoon die de ruimte betreedt. Facet geslepen lampen en spiegels die trillingen opvangen en gericht op een zieke inwerken. Rustbedden waarin men volledig verzinken kan en waarbij men omhuld wordt door zachte vibraties en prachtige muziek. Harpmuziek. Of muziek uit kristallen klankschalen. Sommige priesters wisten ooit precies hoe ze kristallen klankschalen konden bespelen. Door de klankschalen te vullen met een bepaalde hoeveelheid bronwater en in dit bronwater de kosmische trillingen op te vangen. Ze tikten zacht tegen de schalen aan en deze lieten dan ijle, schitterende, heel zuivere tonen los. De tonen stemden zich af op het harstbewustzijn van de zieke en namen het ritme van de hartslag over. Heel rustgevend en helend. Het is de bedoeling dat deze priesters weer gaan werken met hun gaven. Ook zij worden weer wakker gemaakt en dalen af naar de tempelkamers om hun prachtige zielsmuziek te laten klinken door de ruimtes heen. Zij hebben een belangrijke taak. Door te spelen op de kristallen schalen, in verbinding met de engelen brengen zij zachte trillingen op gang die de desbetreffende ruimtes zuiveren tot op het diepste niveau. Heel zacht en liefdevol. Maar wel doeltreffend. 
Ook de klankschalenbouwers zullen opgeroepen worden. Met speciale technieken zullen zij de schalen scheppen. Met uiterste concentraties en geduld zullen deze wonderschalen gevormd worden. Zij moeten precies de juiste trilling op kunnen vangen en verwerken. Zodat zij precies de juiste toon kunnen produceren. Wat een vreugde als dit aloude beroep weer uitgevoerd kan worden.

Zo is er een enorme regie gaande, een prachtig plan, waarbij vele zielen opgeroepen worden. Zij zullen allemaal hun uiterste medewerking verlenen om dit alles terug op te bouwen in de oorspronkelijke staat. Een geschenk aan onszelf en de wereld. Een enorm karwei, met een grote kans van slagen. Laten we hopen en bidden dat het nooit meer zo ver zal komen dat al dit moois kapot gemaakt wordt. Laten we geleerd hebben uit de achterliggende eeuwen en nooit meer zo naïef zijn om te denken dat dit van blijvende aard zal zijn als we dit alles niet grondig bewaken. De engelen Michaël en Rafaël zijn al eeuwen bezig om ons hiervan bewust te maken. Zij zetten hun niet aflatende krachten in om al deze tempels weer te beschermen en op te bouwen. De engel Rafaël is de beschermheer van de genezers overal ter wereld. Hij en zijn hulpengelen willen maar wat graag dat we ook hun genezende krachten gaan gebruiken om de kristallen te laten werken. 
Stel je de uitgestrektheid van deze helingtempels voor. Probeer je de vreugde voor te stellen die zal gaan ontwaken in de harten van allen die hier genezen gaan worden van hun zielenpijnen. 
Veel oorspronkelijk kosmische zielen zullen zich weer gaan herinneren wie zij werkelijk zijn en zij zullen de verharding afleggen die zij al zo lang met zich mee dragen. 
We zijn er nog niet, nog lang niet. Dit alles staat nu pas in de startblokken en wordt eerst op energetisch niveau gerealiseerd. Later in de tijd zal dit doordringen tot de oppervlakte van ons bewustzijn en zichtbaar verschijnen hier op aarde. Gebouwd door mensenhanden die vanuit hun hart voelen dat dit alles mogelijk is. We leggen de voorwaarden klaar. De basisbouwstenen. Maar wat in de geest geheeld mag worden, reflecteert uiteindelijk ALTIJD naar de stof en dat is de hoop en de vreugde die we hier uit kunnen putten.
De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email