De Witte Tempel 19

De Witte Tempel 19

 

De invloed van De Witte Tempel wordt steeds duidelijker voelbaar. Het is ook heel bijzonder om mee te maken dat de energie die hiermee gemoeid is een soort van rimpeleffect gaat vertonen. Nu de Tijdspoort in Zuid- Holland vrijgegeven is en de Tempelactivaties veelvuldig plaatsvinden ga je ervaren dat de energie die daaruit loskomt ook van invloed is op de verdere omgeving. Mede daardoor is het nu mogelijk gemaakt dat er in een straal van 25 km rondom Schiphol bepaalde ruimtestations ( zie uitwerking Healingsessie Hoofddorp) terug in werking worden gebracht. Alles op energetisch niveau. Afgeschermd voor kwaadwilligen. Begeleid door engelen en lichtmeesters en vooral ook vele kosmische wezens. Niemand, maar dan ook niemand die hier niet bij aanwezig mag zijn krijgt toegang tot dit project. Het is zo uitermate belangrijk dat dit proces zich in alle uitgestrektheid en gecompliceerdheid kan gaan ontvouwen, dat onbevoegde ogen er niets van te zien gaan krijgen. Ook al weet ik dat er na dit schrijven ineens velen gaan " zien " dat dit fenomeen zich voltrekt. Veel van dit zien zal niet op werkelijkheid berusten, omdat de werkelijkheid van dit Plan zich nog aan niemand mag openbaren in dit stadium. Het is belangrijk om hierin de werkelijkheid en de waarheid te blijven doorvoelen. Alhoewel fantasieverhalen er om heen geen kwaad kunnen uitrichten. Het leidt de aandacht nog af van dat wat zich werkelijk voltrekt.
Het effect van het opengaan van al deze energiestromen is wel voelbaar op dit moment. Veel mensen ervaren onbalans in hun pijnappelklier, omdat deze zich anders af gaat stemmen op de kosmische straling. Duizeligheid en lichte hoofdpijn kunnen hiervan het gevolg zijn. Ook de hypofyse en de hypothalamus in de hersenen gaan anders functioneren. Dus in het hoofd is de onbalans groot. Zeker in de maanden juni en juli zal dit het geval blijven.
Ook de maagstreek reageert door dit alles anders. De zonnevlecht stemt zich anders af en een lichte misselijkheid kan hiervan het gevolg zijn. Dat komt door de veranderende energiestromen. Je innerlijke navigatiesysteem zoekt een andere koers en moet wennen aan de druk en energetische tijdsverschillen die dit verschijnsel met zich mee brengt.
Het kan zijn dat hetgeen jou vasthield in een oud patroon nu weer de aandacht vraagt. Omdat je aansluit op het massabewustzijn – en de verandering op zielsniveau dus massaal wordt ondersteund – ga je meebewegen met die verandering. De één reageert daar heftiger op dan de ander. Dit heeft te maken met angst,onzekerheid, niet weten waar je naar toe op weg bent. Een ijzersterk geloof in jezelf wordt een vaste voorwaarde om jezelf hierin te kunnen verankeren. Twijfel zaait tweedracht in je systeem. Ook dat brengt weer onbalans aan enz. Let dus goed op de tekenen in jezelf en volg de innerlijke signalen die jou precies op de juiste koers brengen. Heb vertrouwen dat je daar uiteindelijk gewoon komt.

Ook zijn er in de energetische ruimtes vele helingsruimtes gevormd. Deze ruimtes zijn bedoeld om zielen die lange tijd niet op koers hebben gelegen, te helpen de juiste weg te vinden. Door alle provincies van Nederland gaan deze ruimtes zich uitstrekken en van lieverlee worden ze door heel Europa gevormd. Omdat in Europa de aansluiting naar de Siriussluis zit, zijn miljarden zielen op weg naar dit koppelpunt of hangen ze al eeuwen rond om dit punt. Velen hebben nog een diepe behoefte aan innerlijke heling. Binnen de helingsruimtes zullen zielen aanwezig zijn die voor velen de juiste heling kunnen aanbieden. Een diversiteit aan zielen uit allerlei kosmische graden staat op dit moment al klaar om dit te alles ondersteunen. De ruimtes op zich zijn nog niet onderling verbonden omdat de zielen uit de diverse afstemmingen andere helingsprocessen moeten ondergaan. Die verschillende processen behoeven een geheel verschillende aanpak. De kunst is het om de juiste zielen op de juiste plaats te gaan krijgen. De engelen en gidsen van die zielen zullen hierbij zeker hulp bieden.

Zo zal het mogelijk zijn dat die engelen en energetisch zeer bewuste mensen zich door de verschillende afstemmingen heen kunnen begeven en dat anderen alleen mogen werken op de plaats die hen zielsmatig wordt aangewezen.
Maar uiteindelijk zullen de tussendeuren zich openen en zullen alle ruimtes toegankelijk gaan worden op het juiste moment voor allen. Nu nog niet, het proces is nog maar juist in werking gebracht.
Mijn wens is dat een ieder die een helingsruimte toegewezen krijgt zijn eigen begrenzing en ruimte gaat erkennen en bekrachtigen. Dat men niet de behoefte gaat voelen om zich met andermans technieken en of inzichten te gaan bemoeien als dit niet gevraagd wordt. Kortom dat ieder zijn werk op de hem/haar toegewezen plaats zo goed mogelijk doet, zonder daarbij door te schieten in overijverige acties die nergens toe leiden. En ik weet dat deze wens zeer moeilijk uitvoerbaar zal zijn. Spiritueel ingestelde mensen zijn vaak zo van goede wil om alles te helen dat zij daarbij vaak de eigen begrenzingen voorbij gaan. En dat is uiteraard zeer jammer. Het gaat er bij dit plan niet om wie het beter doet, maar dat jij jouw werk op je eigen plaats zo goed mogelijk volbrengt. En als daar soms ondersteuning bij nodig is die in liefde gegeven kan worden, dan is dit niet bedoeld om dat wat Jij doet te ondermijnen, maar juist om dit te vervolmaken. 
Toen ik jaren geleden begonnen ben met het geven van de helingsessies is me al verteld dat dit werk van zeer grote omvang zou zijn. Ik ben er al jaren getuige van dat iedere sessie een energetische blauwdruk vormt, waarin de verschillende helingtechnieken bij elkaar komen en toegepast worden. 
Nu de volgende fase in dit proces zich aandient, wordt het nog weer boeiender. De helingsruimtes groeien gestaag en koppelen aan. Deze week is er een begin gemaakt met een groter onderdeel van dit proces. De Europese helingszalen worden geopend en ingepast in het grote geheel. Worden er hierbij instrumenten gebruikt? Of andere zaken? Op het niveau waarop ik de opdrachten verwezenlijk, wordt er alleen gewerkt met de helende energie die mensen zelf bij zich dragen, aangevuld door de lichtkrachten van alle lichtwezens die zich hiermee verbinden. Er komt geen instrument aan te pas, het is louter werking, licht, kleur en energie. Door de verbinding van al deze elementen komen in de voor onze ogen nu nog onzichtbare lagen de speciale ruimtes tot stand die nodig zijn om de vele miljarden die na ons komen in staat te stellen met een geheeld bewustzijn een levenspad te kiezen. Hetzij hier op aarde of elders in de kosmos. 
Er moet nog heel wat werk verricht worden voordat dit alles daadwerkelijk een feit is. Maar we vorderen gestaag.

Twee processen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Het heropenen van ruimteterminals naar allerlei kosmische richtingen en het opbouwen van helingsruimtes. Ik hoop dat je steeds beter gaat begrijpen dat alles aansluit op elkaar en dat dit alles nodig is om tot TOTALE ontsluiting te komen van een Megaproces. Waarvan de voltrekking nog niet vandaag zichtbaar mag worden, maar waarbij al deze bouwsteentjes elementen zijn om ergens te gaan komen.
In de kosmos staat NIETS los van elkaar en is het één niet belangrijker dan het ander. Toch is het goed om te beseffen dat ieder onderdeel zijn eigen importantie heeft en dat de importantie van ieder onderdeel in het Totaalplan erkend moet worden. Pas dan ga je het grote verband tussen dingen begrijpen en kun je beter werken op de plaats die jij gekozen hebt om te helen in welke vorm dan ook.

Ik wens jullie de vrede toe tot in lengte van dagen.

– See more at: http://localhost/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=163%3Ade-witte-tempel-19&catid=17%3Ade-witte-tempel&Itemid=63&lang=nl#sthash.NrV00EW8.dpuf

Print Friendly, PDF & Email