De Witte Tempel 24 | De Opbouw van het Transformatieveld

De Witte Tempel 24 | De Opbouw van het Transformatieveld

De vele zielen die zich aan het verzamelen zijn in de gekleurde Tempelkamers van licht worden als zij hier binnentreden volledig opgenomen in de atmosfeer van deze ruimtes.
Als men bijv. de roze kamer betreedt wordt men via een kosmisch patroon direct verbonden met de stroom van universele liefde. Niet dat deze stroom in andere ruimtes niet aanwezig is, juist wel, alleen door die liefde kan alles gevoed worden en bestaansrecht krijgen. Maar in deze ruimte wordt de intensiteit van deze liefde versterkt waargenomen.
Alle voorwerpen en kristallen die in de ruimte aanwezig zijn weerspiegelen een stukje van die liefde. Iedere ziel die deze ruimte betreedt voegt daar zijn eigen voorwerpen/coderingen aan toe. Een ziel die op aarde heeft geleefd en zijn zielsprogramma heeft doorleefd draagt vele herinneringen met zich mee. De herinneringen liggen als kleine holografische symbolen in zijn celbewustzijn opgeslagen. In contact met de energie in deze ruimte is het mogelijk om elk hologram met de stroom van universele liefde te verbinden en van binnenuit met dit licht te veranderen. Iedere doorleefde ervaring, van welke aard dan ook, kan in dit licht liefdevol van binnenuit veranderd worden en omgezet in een lichtcodering.
Iedere ziel die de ruimte betreed weet dit en wil dit. Men komt om zichzelf te genezen, maar ook om de liefde in alles wat men meemaakte te leren zien. Als iedere herinnering op die manier omgebogen kan worden tot een hologram van zielslicht, waaruit de zwaarte en de pijn weggefilterd is ontstaat er iets heel nieuws. Deze coderingen kunnen nl versterkt worden in kracht en licht. Door de lichtkamers te doorlopen wordt er in iedere ruimte een stukje energie toegevoegd aan het hologram. Het geel van de wijsheid, het blauw van de heling, het lila van de spirituele groei enz. Als alle ruimtes doorlopen zijn is iedere herinnerring een stralend stukje kosmisch licht geworden dat reflecteren kan naar de aarde zelf. Als je jezelf dan voorstelt dat de vele duizenden die hier aan deel nemen allen dit proces zullen ondergaan, kun je, je misschien ook een voorzichtige voorstelling maken van het effect hiervan. 
Als al deze hologrammen na de kersttijd levende lichtcellen van universele kracht geworden zijn, en zij in de netwerken van de aarde beginnen over te stromen kan dit in de blauwdrukken van de aarde zelf heel goed werk verrichten. Verbonden met de energie van de Tempels en de Zielszon die op al het leven op aarde schijnt kan deze instraling alle facetten van het leven gaan doorstralen. En van binnenuit het opgeslagen leed in die blauwdrukken gaan wegfilteren. Iedere cel die binnendringt in een spanningsveld is in staat deze vanuit de kern te verlichten. Simpelweg omdat de vele duizenden die hieraan mee werken oude zielen zijn en dus ook in al die blauwdrukken zelf al aanwezig zijn geweest.
Vele duizenden gaan dit jaar over in de lichtsferen van nieuwe dimensies. Zij zijn met elkaar in staat om een massale lichtkracht op te bouwen en naar ons mensen hier op aarde te sturen.
Je zou vanuit de kosmos een spiralende trap kunnen waarnemen waarlangs de duizenden zich verplaatsen. Onderweg vele lichtsferen aandoend en kracht verzamelend. Ook vanuit de kosmos ontstaat er een diepe verbinding. Uiteindelijk komt men aan in de energetische lichtkamers van de Tempel zelf. Die zich ook in een Twaalfvoudig patroon naar boven en naar beneden toe ontvouwen. Een ieder zoekt de ruimte waar hij op dit moment in " past" en begint aan zijn transformatie. De zielen die al wat eerder bewust waren, helpen degenen die pas net ontwaken en zo ontstaat er een energie-uitwisseling die zich langs vele richtingen voltrekken kan. De kamers staan in verbinding met astrale lagen en etherische lagen, dus de verbinding naar alle richtingen is perfect in orde. Degenen die in de lichtkamers verblijven, zijn daardoor zelfs in staat de prachtige lichtenergie naar alle lagen van bestaan over te dragen als een vloeibare stroom van kleur. En dat is de bedoeling. Iedere lichtsfeer van welke aard dan ook zal te maken krijgen met het doorstroomeffect van deze trillingen. Geen enkele laag zal onberoerd blijven. Daar ieder levend wezen verbonden is vanuit de kern met de diverse lagen van licht, zal ook geen mens op aarde onberoerd blijven. In de periode die voor ons ligt, zullen we die verbondenheid intens beleven. De Witte Tempel zal voor het eerst in duizenden jaren zijn kracht en licht weer kunnen gebruiken. Tijdens de kerstperiode zal ook precies de twaalfde grote activatie plaats vinden.
Het was begin januari van dit jaar dat ik opgeroepen werd om dit complex te ontsluiten en het zal enkele dagen voor kerst zijn voordat ik de laatste activatie van dit jaar mag doen. De twaalfde activatie in de twaalfde maand van het jaar, om het Twaalfvoudige complex te ontsluiten dat in de blauwdruk van Nederland lag te slapen. De ontelbaren die hieraan hun medewerking verlenen zullen ook de Tempel zelf inwijden en opladen met hun krachten.
En deze Tempel roept de andere Twaalf Tempels die wereldwijd aanwezig zijn ook op om wakker te worden en te gaan werken. Ik weet dat er op sommige plaatsen al activaties zijn gedaan. Er zijn al verbindingen gelegd. 
De wereld staat op het punt een GROTE ONTWAKINGSTIJD te beleven. Alles wat oud en zwaar is wordt omgevormd tot nieuw en licht………
Kersttijd 2007 zal dit alles op grote schaal in beweging brengen. Wat een belevenis. – See more at: http://localhost/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=168%3Ade-witte-tempel-24-de-opbouw-van-het-transformatieveld&catid=17%3Ade-witte-tempel&Itemid=63&lang=nl#sthash.PxIXRmDe.dpuf

Print Friendly, PDF & Email