De Witte Tempel 11 | Deportatie

De Witte Tempel 11 | Deportatie

De waarneming die ik nu ga beschrijven is tot stand gekomen middels het lezen van de energie van een cliënt van mij.
De waarneming ligt in het verlengde van de vorige waarnemingen en ik wil hem voor jullie opschrijven. Ook dit verhaal is best schokkend en zal velen het hoofd doen schudden. Toch ben ik er van overtuigd dat het nodig is om te laten zien wat er zich in de onbewuste lagen van iemands ziel kan afspelen. Ik werk al vele jaren met visioenen en waarnemingen. Ik heb ervaren in de loop der tijd dat als er een energielaag toegankelijk wordt, er juist die mensen bij me komen die op de èèn of andere wijze met dit alles te maken hebben gehad. In positieve of negatieve zin.
Ik doe objectief verslag van wat deze mensen mij in vertrouwen tonen. Ik heb er geen oordeel over. Ik ben slechts getuige in een ongelooflijk proces dat ontsloten mag worden. 
Dit zag ik.
De persoon die bij me komt laat zien dat hij in zijn rechterschouder een paneel heeft zitten. Dit paneel is gemaakt van een doorzichtige substantie. Je kan zien dat het ooit in een mal gegoten is om zijn vorm te krijgen en dat er later in die mal andere vormen aan zijn toegevoegd. De substantie is glasachtig, doorzichtig. In de vorm zitten 3 grote capsules, zoals beschreven in de vorige waarneming. In deze grote capsules ligt veel informatie besloten. De ene capsule dient om de persoon zelf aan te sturen. De tweede dient om het DNA van de persoon aan te kunnen passen aan nieuwe leefomstandigheden en de derde capsule staat in verbinding met andere zielen. Zielen die geen paneel in hun schouder meedragen, maar enkel een capsule. Zij kunnen via het paneel aangestuurd worden. Ik zie duizenden kleine, glasachtige draadjes lopen. Via de draadjes schiet de informatiestroom van punt naar punt. Het is een fantastisch draadloos systeem. Met een ver bereik. Degenen die dit alles bedacht hebben, bezitten een diep inzicht in technologie en wetenschap. Zonder er zelf bij aanwezig te zijn kunnen er grote groepen van levende wezens aangestuurd en geobserveerd worden. Dit alles staat geschakeld op het centrale zenuwgestel. Non-stop beïnvloeden de impulsen die door dit alles heen gestuurd worden het zenuwgestel van de drager. Ze maken in de hersenen een soort van drug aan die aanzet tot grotere prestaties. Waardoor er meer arbeid verricht kan worden in een bepaalde periode. Ook werkt deze "drug" positief of negatief in op de emoties en de hersenen. Wordt er goed gewerkt dan wordt men beloond met een positieve prikkel, waardoor er een vorm van blijdschap ontstaat in een uitzichtloos bestaan. Ook kan men de impulsen zodanig besturen dat er in de hersenen angsten ontstaan en hallucinaties verschijnen of zelfs vreselijke pijnen die via het zenuwgestel naar buiten komen. Een vreselijk gezicht.
Mijn cliënt die drager is van het grote paneel lijdt ondraaglijke pijnen. Alleen al omdat dit paneel niet past bij zijn ontwikkelingsgraad. Het is ingeplant door lagere astrale wezens, die op deze manier zijn grote krachten kunnen beteugelen, zijn energie kunnen besturen en hem kunnen dwingen anderen te martelen of te belonen. Hij heeft geen keus. Zijn vrije wil is verdwenen. Hij moet er aan meewerken of hij wil of niet. Hij en velen met hem worden opgehaald door grote ruimteschepen en overgebracht naar een ander lichtstelsel. Dat lichtstelsel bestaat uit vele grotere en kleinere planeten. Ik zie sterren die bijna uitgedoofd zijn. In die sterren zijn kostbare substanties aanwezig. Ertsen en mineralen in de zuiverste vormen. Kostbaar materiaal. Vlak voor dat een ster totaal uitdooft en ontploft kunnen die ertsen gewonnen worden, als je maar weet hoe. Dat weten de laag astrale wezens die mijn cliënt en de andere zielen ophalen van de aarde. Zij brengen hen naar deze sterren en planeten toe. Daar moeten zij werken in de keiharde grond en ertsen delven. Het is een troosteloos gezicht. Alles is grauw en hard. Nergens een vorm van leven. Keiharde grond die ontgonnen moet worden. Een hoog stralingsniveau. Extreme temperaturen. Een stralingsveld waar de lagere astrale wezens zichzelf niet aan blootstellen en daarom slaven ronselen waar dan ook om dit werk voor hen te doen.
Omdat de meeste zielen die hier te werk worden gesteld een hogere lichtafstemming bezitten dan de lagere astrale wezens is het voor hen extra pijnlijk. Zij kennen deze barre omstandigheden niet. Het ergste is dat zij ook deze barre emoties niet kennen. Voor het eerst maken zij kennis met agressie en het uitoefenen van macht in de meest vernederende vorm. Dat veroorzaakt een traumatische schok in hun hersenen. Alleen daardoor al raken zij verdoofd en apathisch. En zijn ze gemakkelijker te besturen via het paneel. Zij worden gedwongen te werken totdat zij werkelijk niet meer kunnen. Soms dreigt er acuut ontploffingsgevaar. De ster implodeert en dan worden er in razend tempo zielen geëvacueerd en naar weer nieuwe sterren verplaatst. Soms is men te laat en dan sterven deze zielen mee in de kern van de ontploffende ster. Als men het niet de moeite waard vindt om hen te "redden". Mijn cliënt werkt op verschillende sterren. Zijn universeel bereik is groot. Hij wordt gedwongen de verschillende afdelingen te besturen en hij moet voor verse aanvoer van slaven zorgen. Tijd om te slapen is er zelden. Het is een helse ervaring. Ik vermoed dat hier ook de herinnerring aan de hel zelf vandaan komt. Als ik deze beelden zie dan komt dit wel erg dicht bij de versie van de hel die ons getoond is door de eeuwen heen. En natuurlijk zit daar een grote portie angst om heen. Men zou van minder angstig worden.

Degenen die bezwijken onder de zware omstandigheden worden met speciale voertuigen terug gebracht naar de aarde. Deze voertuigen worden regelmatig grondig ontsmet. Vanwege het hoge radioactieve gehalte. Op de aarde ondergaan zij een incubatietijd. De allersterksten die dit overleven worden soms voor een 2e of 3e keer meegenomen. Net zolang totdat ook zij bezwijken. 
De aarde vormt een doorgangsportaal voor veel van deze zielen. De hogere dimensionale poorten zijn gesloten. Het hogere licht stroomt niet langer de netwerken binnen. Dit is de meest "koude" tijd.
De lagere kosmische graden hebben vrij spel. Ook zielen die niet op de aarde leven, maar in andere laag astraal afgestemde koloniën leven worden opgehaald en aan het werk gezet. Het was toch de bedoeling in het oorspronkelijke plan dat alle zielen, uit welk deel van het universum afkomstig, op aarde zouden kunnen leven en zich ontwikkelen. NU arriveren op aarde vele zielen uit lagere afstemmingen, omdat de hogere afstemmingen niet meer kunnen indalen. Het loopt uit de hand. Dit was niet de bedoeling van het oorspronkelijke plan.

Een klein groepje hogere lichtwezens dat aan de algehele commotie is ontsnapt weet dit en begint een tegenoffensief in het diepste geheim.
Mijn cliënt is uit handen van de laag astrale meesters weggehaald. Tijdens een nieuwe missie, waar hij verse zielen moest ophalen voor het werk is hij door de "groep" gekidnapt. Met elkaar hebben zij meditatief zijn controlepaneel zodanig beïnvloed dat het niet langer meer kon worden aangestuurd. 
Een helse afkickperiode, waarbij hij grote pijnen leed.Vele zielen die onder zijn bevel hadden gestaan, waren op dat moment al verwijderd uit het bestand omdat zij niet meer leefden of omdat zij verzwakt naar de aarde waren terug gebracht. Het was dus een perfect moment om hem te ontstoren. Zijn nieuwe programma was nog niet ingebracht.

De tijd verspringt….de invloed van de groep wordt groter. Deze lichtwezens kunnen met hun krachten toch wel iets bereiken.
Er ontstaat opstand op aarde, verzet tegen de overheersing..de strijd wordt geboren. En zal vele eeuwen door gaan. 

Samen met mijn cliënt begeef ik me naar het kosmische gedeelte waar hij zo lange tijd gewerkt heeft. We worden omringd door vele lichtvoertuigen en engelen. Alle zielen die nu nog in dit universum achtergebleven zijn worden opgehaald en weggehaald uit hun ellende. Mijn cliënt spreekt allen toe. Hij vraagt om vergeving en laat zien dat ook hij een rol moest spelen in het grote geheel. Duizenden mogen mee en worden naar lichtere oorden overgebracht. Een witte flits schiet door dit lichtstelsel heen. De sterren ontploffen èèn na èèn. Niets blijft er over van dit deel van de kosmos. In prachtige kleuren spatten de sterren uiteen en geven een straling vrij van enorm gehalte. We vliegen door de kosmos en zien een lichtende poort. Door die poort vliegen we met alle voertuigen. We komen in een lichtstelsel waar ik vele kleine, helder verlichte planeten zie. Alle zielen worden overgebracht naar deze lichtere gebieden. Zij mogen gaan uitrusten en heling ontvangen. Zij worden niet meer naar de aarde gebracht. Deze heeft voor hen te pijnlijke herinneringen. Het zijn getraumatiseerde zielen die een proces van heling mogen ondergaan. Pas daarna kunnen zij kiezen waar zij naar toe willen.
Mijn cliënt gaat wel mee terug naar de aarde en laat een cirkel van wit licht uit zijn bewustzijn los. Hij verwijdert het controlepaneel en de chips en geeft een ieder die aan hem geschakeld staat de vrijheid en vooral de eigen identiteit terug. De portalen in de laag astrale gebieden worden gesloten. De platformen weggehaald. Er kan geen ruimteschip meer binnen vliegen om zielen te ronselen voor deze praktijken. Wat een opluchting.

Nooit is het de bedoeling geweest om de aarde tot een oord van ballingschap te maken. En toch is het gebeurd. In de diepste herinneringen van vele zielen zit nog het weten hieraan. Er valt dus nog heel wat te helen in dit stuk. En te veranderen qua mentaliteit. Hoe lang is het geleden dat mensen uit Afrika geronseld werden om als slaven te gaan werken op andere plaatsen. Waar komt het idee vandaan dat je zomaar mensen uit hun natuurlijke leefomgeving mag plukken en verplaatsen naar andere oorden. En hen ook nog tot dwangarbeid te veroordelen. Dit proces is al oud. Ouder dan de wereld zelf. Dit alles ligt nog vers in ons geheugen. Ook al willen we dat liever niet zien. 
In Afrika ligt de oudste poort naar de kosmos. Het is de meest getraumatiseerde plek op aarde. Het Afrikaportaal heeft gediend als platform voor de lagere astrale wezens. Voor de wezens die dit deel van de aarde als instap en uitstappunt gebruikten naar hun eigen afstemmingen. Zo zijn er op de wereld nog andere verplaatsingspunten naar laag astrale gebieden. Bijv in het middenoosten ligt zo'n portaal. Maar dit portaal trekt andere wezens aan, van een andere afstemming. Het Afrikaportaal is het eerste portaal dat definitief afgesloten gaat worden voor de slavenhandel. De lichtmeesters werken er aan om het tempelcomplex in dit gebied terug in bedrijf te brengen.Zodat de energie terug gebracht kan worden naar een hoger peil. Hier zit nog veel commotie om heen. De laag astrale wezens ( lees zwarte magie) heeft dit deel van de wereld stevig in de houdgreep. Hoe zou het komen dat er juist in dit gebied zoveel ertsen gewonnen worden. Denk aan de goudmijnen en de prijs van het goud in de wereld. De status van goud in onze samenleving. Iets wat ons aan het denken kan zetten misschien.

Ik wil deze waarneming hiermee afronden en ik bedank mijn cliënt dat hij ons een doorzicht heeft willen geven in dit alles.
Er is weer een stukje van de puzzel op zijn plaats geschoven.

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

– See more at: http://localhost/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=194%3Ade-witte-tempel-11-deportatie&catid=17%3Ade-witte-tempel&Itemid=63&lang=nl#sthash.tKUYTR6n.dpuf

Print Friendly, PDF & Email