De Witte Tempel 25| Reactivatie van De Dolfijnentempels

De Witte Tempel 25| Reactivatie van De Dolfijnentempels

Vanuit het navelgebied van de wereld Hawaï bereiken mij de volgende beelden. De laatste weken krijg ik via mensen die in hun bewustzijn de dolfijnenverbinding met zich mee dragen de volgende activaties door.
Ik zie steeds een prachtige Tempel, hoger gelegen op een heuvel. De Tempel is bereikbaar via zacht glooiende trappen. De trappen zijn gemaakt van een uiterst fijnstoffelijk gesteente. Het lijkt nog het meest op wit marmer. Ik voel vanuit de Tempel een directe verbinding naar de kosmos lopen. Naar o.a. De Pleaïden. Vanuit de Tempel kun je heel ver uitkijken over de zee. Er loopt vanuit de zee een kanaal naar de tempel toe dat eindigt in een rond bassin. In de zee rondom het eiland zwemmen veel dolfijnen rond. Iedere ochtend is er een ritueel waarbij de dolfijnen opgeroepen worden om naar de Tempel toe te komen. De priesters verzamelen zich rondom het bassin. Eén priester staat op een platform bij de Tempel en brengt een kosmische verbinding tot stand. Hij draagt in zijn rechterhand een scepter mee. Op die scepter prijkt een blauw kristal. Dat kristal kan via een speciale verbinding met licht een toon produceren. Deze toon klinkt ongehoord voor mensenoren tot in de wijde omtrek en draagt ver uit over de zee.
Op de toon komen dolfijnen af. Scholen dolfijnen. De meesten cirkelen om het eiland heen. Maar een aantal zwemmen door het kanaal naar het bassin. Vanuit het bassin lopen kleinere kanaaltjes dwars door het Tempelcomplex. Ook zijn er in de Tempel zelf nog wat bassins. De dolfijnen kunnen elk moment in en uit zwemmen. En in de Tempel aanwezig zijn wanneer zij willen.
Het ritueel herhaalt zich elke dag. Dolfijnen en priesters communiceren met elkaar. Dragen energie en kracht aan elkaar over en spelen met elkaar. De prachtige energietrillingen die door dit complex opgevangen worden en verspreidt dragen zich ver uit.
Ik zie vele kristallen op cruciale punten staan , meestal op krachtlijnen. En de krachtlijnen vullen zich iedere keer op met blauwlila licht. Pleïadisch licht. Vanuit dit gebied stroomt de Pleïadische energie rechtstreeks over in de wateraderen van de wereld. Voeding brengend aan al wat leeft. Stroming creërend. Nergens blokkades vormend. Het pleïadisch bronlicht stroomt vanuit deze bron onbelemmerd de wereld in. Ik krijg er een ongelooflijk blij gevoel van. Voel me direct thuis in deze schitterende wereld en weet dat het een kosmische krachtbron is van jewelste. Ik zal in deze context niet ingaan op het verloren raken van dit complex. Het moge duidelijk zijn dat de energetische bevingen van omvangrijke aard van invloed geweest zijn hier op. Hierover kun je lezen in andere waarnemingen van mij of andere zieners.
Ik wil volstaan met jullie er op te attenderen dat ook deze Tempelcomplexen weer in gebruik genomen gaan worden in de energetische blauwdruk van de aarde. En dat dit feit een feestelijk gebeuren is. Veel zielen trekken naar Hawaï om daar hun inwijding en verbinding te gaan halen. Zodat dit bronlicht niet alleen zal stromen door de wateren en aderen van onze wereld, maar tegelijkertijd door de aderen en waterverbindingen van deze mensen. Het zal hen aantrillen in hun bronlicht en in beweging brengen. Jammer genoeg zijn vele zielen die van oudsher stromend en vloeibaar waren, vast komen te zitten in zichzelf. De Priesters van de Dolfijnentempels gaan er op inwerken om deze blokkades in mensen wereldwijd te ontsluiten. De Tempel in Hawaï werkt op een behoorlijk vermogen. Het zal kracht generen naar de andere Tempels die in de blauwdrukken van de aarde aanwezig zijn.
Er worden al geruime kinderen geboren met deze energie/kracht in hun aderen. De aura's van deze kinderen zijn altijd aangevuld met blauwtinten. Ook zijn deze aura's heel flexibel. De kinderen zelf zijn watervlug en heel intelligent. Zij zullen door hun dolfijnentrilling de wereld vanuit de kern ontsluiten en doorstroombaar maken. Nu de Tempels weer gaan werken zullen deze kinderen verbonden zijn op heel diep niveau met hun werkelijke Bron. Het is de moeite waard om hier melding van te maken.
De Tempels zelf zullen door dit alles ook steeds actiever worden. Het is een uitwisselingsproces.
Ik zie blauw licht vanuit de kosmos op het complex instralen en een zachte gloed in en door dit alles heen opbouwen. 
Voel je in je hart deze gloed ook, word je er blij van, herinner je het je weer….mooi…dat is ook de bedoeling…..

Ik wens je de vrede tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email