De Witte Tempel 12 | De Zonnevlecht opent zich

De Witte Tempel 12 | De Zonnevlecht opent zich

De zonnevlecht is het orgaan dat van oudsher de meeste zonne-energie uit het Centrale Zonnestelsel overbrengt naar de aardse energienetwerken.
Van origine is dit orgaan heel groot en bestaat het uit meerdere lagen. Mozaïekachtige ringen in een twaalfvoudig patroon die geschakeld staan aan de diverse kosmische trillingsniveaus.
De zonnevlecht van de oude priesters was heel groot. Deze besloeg het gehele buikgebied. De ringen van kristal, opgebouwd uit vele facetten schitterden en straalden naar alle kanten. Het was de bedoeling dat alle twaalf ringen hun energie aan zouden leveren voor de opbouw van de zonnenetwerken. Via de ringen stonden de hoofdpriesters in verbinding met andere priesters die zich afstemden op een bepaald niveau ( ring) in het geheel en van daaruit hun energie betrokken. Zodat zij met hun zonnevlechtorgaan juist die trillingen konden inbrengen die op dat moment verwerkt konden worden. Vandaar dat de zonnepriesters steeds weer over de tempelpaden wandelden. De ene dag was nl de andere dag niet. Het kon zomaar gebeuren dat er een portaal open gemaakt kon worden waarlangs nog fijnere trillingen vervoerd konden worden naar de aarde toe. En dan moesten de priesters paraat staan om deze trillingen in de zonnekristallen te verwerken en te verankeren. Het leek een beetje op het weven van een stuk stof. Steeds meer draden konden in het geheel worden ingebracht, waardoor er een prachtig patroon ontstond. 
De hoofdpriesters droegen in hun bewustzijn het twaalfvoudige stappenplan kant en klaar in zich mee. Hun zonnevlecht was in staat vanuit alle twaalf dimensies de energie ( zonnedraden) te betrekken en te verwerken naar de zonnepriesters.Die het patroon verankerden in het geheugen van de aarde zelf. 
Tussen alle dimensies in stonden ( staan) zonnepoorten, die op gezette tijden hun deuren openden, waarlangs de nieuwe energiepatronen aangeleverd werden. De hoofdpriesters vingen de nieuwe bedrading op en splitsten deze uit over de netwerken van zonnepriesters.
Toen de lagere dimensies hun ongeduld niet konden bedwingen, kon het twaalfvoudig zonneorgaan niet langer op deze manier blijven werken. De hoofdpriesters moesten èèn na èèn de ringen afsluiten die in verbinding stonden met de hogere dimensies. Toen de lagere astrale werelden de netwerken opgevuld hadden met hun trilling, moesten de zonnetrillingen aangepast worden aan dit feit. Voor vele priesters was dit een kwelling. Zij moesten kanalen afsluiten die hard nodig waren voor een goede opbouw van het energienetwerk. De hele aanvoer van zonne-energie kwam daardoor op een heel laag pitje te staan. De zonnewijzer in het hart van de aarde kreeg niet genoeg vermogen om de juiste trillingen op te vangen en te verwerken in de kern van de aarde. De zonnewijzer ging steeds langzamer draaien en paste zich aan, aan de trilling die toen over bleef. Je zou kunnen zeggen dat er nog wel brandstof aangeleverd werd, juist genoeg om de motor draaiende te houden, maar te weinig om warmte op te bouwen. 
Nu de zonnewijzer weer heropend is en de zonnepriesters in verbinding met die zonnewijzer kunnen werken, onsluiten de ringen in de zonnevlecht zich langzaam.
De hoofdpriesters mogen op dit moment de ringen vrijmaken die nodig zijn om de aarde in een hogere, maar ook warmere trilling te brengen.En geven dit door aan de priesters die voor dit doel werken.
Uit de kern van de zonnevlecht maken zich lagen los. Alsof een schitterende bloem zich van binnenuit ontvouwt en steeds meer bloemblaadjes aanmaakt. Het is een prachtig gezicht. De vruchtbaarheid van de zonnevlecht zal doorgegeven worden aan alle priesters die nu ontwaken in hun kracht. Dit kan stuwing geven in het maaggebied. Maar het voelt tegelijkertijd ruimtelijk aan. Alsof er veel dieper adem gehaald kan worden. Als alle ringen zich kunnen ontvouwen en de zonnekracht ook op die wijze weer kan stromen zullen vele zielen op aarde zich gezonder gaan voelen. Lichter en blijer. De zonnestroom verwarmt het hart van velen. En zeker de priesters zullen zich blijer voelen dan ooit. Zij zijn het immers die deze kracht "opvangen" en verder mogen verspreiden over de wereld. Wat een feest dat dit weer kan en mag.
Het is verheugend om te zien dat er de laatste tijd zoveel inzichten vrijkomen. En dat de energie zich heel snel aan het herstellen is. Fijn om te weten. En fijn om aan mee te werken. 
Let op je zonnevlecht de komende tijd, deze zal langzaam op krachten komen en meer vermogen aan gaan leveren om de kosmische zonnedraden te kunnen verwerken. Je bewustzijn wordt de naald waarmee de zonnedraden geweven worden in het aardse patroon. Als jij van oudsher bij deze processen betrokken bent geweest, dan zullen de zonnevlechtringen zich vanzelf openen. Je hoeft er niets voor te doen. Niemand kan dit forceren, niemand kan dit toepassen zonder kosmische toestemming. De hoofdpriesters weten in hun onderbewustzijn precies wie hier bij betrokken zijn en zullen zich openstellen voor de inwerking. De uitwerking voltrekt zich vanzelf.

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

– See more at: http://localhost/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=195%3Ade-witte-tempel-12&catid=17%3Ade-witte-tempel&Itemid=63&lang=nl#sthash.LoBFJYGn.dpuf

Print Friendly, PDF & Email