De Witte Tempel 10 | Overheersing en Macht

De Witte Tempel 10 | Overheersing en Macht

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige waarneming hebben de lagere kosmische graden op een gegeven moment toestemming gekregen om met hun zware trillingen de Totale Wereldenergie te omvatten. Duizenden jaren vormden deze trillingen het milieu waarin de zielen die hun les op aarde wilden leren geboren moesten worden. Ook de zielen uit de hogere kosmische graden werden op deze wijze gedwongen hun ontwikkelingsweg te vervolgen. De weg naar "Thuis" was afgesloten. De bevingen zorgden er voor dat de aarde uit zijn planetaire lijn getrokken werd. De Siriussluis sloot zich. Duizenden zielen zaten vast in een wereld die niet de hunne was. En hadden geen andere keus dan hun leefmilieu op aarde te creëren in de atmosfeer van het te zware licht. De Hel voor allen die deze zware trillingen niet gewend waren noch kenden en het tot in hun merg koud kregen. De innerlijke koude maakte het bewustzijn trager. Men kon niet meer werken met het oorspronkelijke trillingsgetal en daardoor niet adequaat handelen. 
Deze vertraging zorgde er voor dat men niet alert kon reageren. De verwarring in die tijd was zo enorm groot. De lagere kosmische graden zagen een speeltuin aan mogelijkheden voor zich en de hogere kosmische graden waren hun werktuigen kwijt. De kou maakte zienden blind en horenden doof. Men was niet langer zichzelf. Daar boven op kwam nog dat de lagere kosmische graden het nut van die lichtwezens als onbelangrijk afdeden. Velen van hen werden gedeporteerd naar planetaire stelsels die binnen het bereik van de organisaties lagen en daar aan het werk gezet. Daarbij werden zij vaak gebrandmerkt. Men plaatste een vloeibaar kristal in hun rechterschouder. Binnen in de schouder materialiseerde deze zich tot een kristallen capsule. Het kristal scande het bewustzijn af en werd èèn met dit bewustzijn. De informatie die al in de kristallen capsule was gezet, trok het trillingsgetal van de ziel die het droeg naar de gewenste (lees lagere) vibratie. Het gaf ook seintjes af naar het DNA. Het DNA werd gedwongen zich om te vormen. Alle cellen werden in een kunstmatige lagere trilling getrokken. De eenzaamheid en de wanhoop in de harten van de zielen die dit overkwamen was groot. Men kon zich hiertegen niet verzetten. Men had geen weerstand er tegen en moest zich aanpassen of men wilde of niet. De zware trillingen deden enorm veel pijn in het zenuwgestel van alle betrokkenen. Ze veroorzaakten storingen in het energieveld.. Men werd zwak en ziek. En kon daardoor nog beter gemanipuleerd worden. De eeuwen van slavernij en onderdrukking werden geboren. Ook op aarde zelf zette deze tendens zich voort. Gebrandmerkte zielen werden naar ver afgelegen oorden gebracht. Aan zware arbeid gezet. Zij leden honger en verzwakten op alle niveaus. Wereldwijd plaatste men zendmasten die op de huidige Eiffeltoren leken. Via die masten zond men zwar(t)e energie de wereld in. De energiecirkels die uit deze torens loskwamen drukten de atmosfeer omlaag. Via het brandmerk werkten deze golven in op het DNA en het geheugen van alle betrokkenen. Zodat men niet helder meer kon denken en op den duur de eigen afkomst vergat. Nog steeds staan deze torens in het geheugen van de aarde en zenden hun trillingen en energiecirkels uit.
De Eiffeltoren staat al een eeuw lang zichtbaar op ons netvlies en we kenden de betekenis er niet van. De maker hiervan heeft een signaal afgegeven en het signaal wordt nu pas herkend. Als ik hoor dat mensen de Eiffeltoren gaan bezoeken vraag ik hen altijd de toren met licht te doorspoelen. Velen hebben daarin hun steentje al bijgedragen. De vele duizenden bezoekers brengen of halen zielsmatig hier een stukje energie. Met elkaar bouwen we de energie die deze toren uitzendt om.

Op dit moment wordt er een begin gemaakt met het ontmantelen van alle zendmasten. Nu de lagere kosmische graden inzien dat hun aanpak de wereld niet echt vooruit heeft gebracht, geven zij ook hun geheimen prijs. De zendmasten en de brandmerken zijn daar onderdeel van. Vorige week is er een begin gemaakt om de energie die deze masten uitzendt te veranderen. In Nederland is dat al begonnen. De masten die langs de kustlijn staan en vele masten in het chakra Zuid-Holland zenden nu cirkels van wit, roze en oranje licht uit. Een zachte, aangename energie, die verwarmend, zuiverend en ontspannend inwerkt op alles. Het is de bedoeling dat deze energiecirkels steeds verder Europa ingebracht gaan worden. En dat zal ook zeker lukken. De Witte Tempel die in Noord-Holland geactiveerd is wint al aan kracht. En werkt als een generator. Ook aan de andere twaalf tempels wordt intensief gewerkt. Nog niet alle tempels kunnen al gereactiveerd worden. Maar iedere tempel die werkt is er èèn en zal cirkels van positieve energie afgeven.

Heb je de laatste tijd veel last van je rechterschouder gehad, een stijve nek en hoofdpijn, dan zou het zomaar kunnen dat jouw brandmerk loskomt. Het wil je systeem uit. Plaats een krachtige stroom van wit licht in je schouderblad en zie voor je dat het brandmerk ontploft. ( Een soort van chip die je opblaast)
Dit zal een druk van je schouders wegnemen, een diep stressgehalte neutraliseren en vooral innerlijke rust brengen. Het kan van nu af aan je zenuwgestel niet langer beïnvloeden. Je krijgt minder heftige stemmingswisselingen. Depressieve gevoelens en zelfs het gevoel dat je niet langer wil leven hier op aarde nemen af. 
Vul de plek waar de chip zat op met wit, oranje en roze licht. Zodat deze plek helen kan. Jij helen kan. Je hebt veel meegemaakt sinds de kosmische "crash" begonnen is. NU stopt dit.

De pijlers waarop de lichtnetwerken gaan groeien staan recht overeind. Vele engelen, lichtwezens en zelfs buitenaardse wezens van allerlei aard hebben meegeholpen om dit te verwezenlijken. Allen willen dat de lijdensweg van de aarde stopt. Dat de mensheid niet langer in ballingschap hoeft te leven. Maar in vreugde met zichzelf en de hem omringende kosmos. Het begin is er. We zijn er nog lang niet. Het juk is nog niet volledig afgeschud. Maar jij kunt er in ieder geval naar streven dat je weer terug keert naar je oorspronkelijke manier van ZIJN. Je hoeft niet meer te tolereren dat jouw energie gemanipuleerd wordt.

Er zijn bepaalde families, van oudsher door de lagere kosmische meesters beschermd, die veel macht hebben gekregen op aarde door dit alles. Hun macht is tanende. Het zal nog slechts een kwestie van tijd zijn, voordat zij hun macht verliezen. En hun grip op de mensheid los moeten gaan laten. Jammer genoeg hebben deze families vele nakomelingen op de wereld gezet. Het kan zelfs zijn dat jij in zo'n familie geboren bent. Een lagere graadsfamilie waarvan de wortels ver teruggrijpen in de tijd. Bedenk dat jij gekomen bent om deze familielijn te ontwortelen. Dit kan op tegenstand en weerstand binnen je eigen familie stuiten. Misschien vraag je jezelf al je leven lang af wat jij binnen deze familie doet. Je familie voelt niet als familie aan. Je voelt je vaak een vreemde eend in de bijt. Dit klopt. Jij bent geen familie van deze wezens. Dankzij de manipulatie op je DNA kun je geboren worden binnen deze families, en je aanpassen, maar je zal er nooit bijhoren. Wat je ook doet of probeert. 
Door de eeuwen heen hebben vele lichtwezens hard gewerkt aan het herstel van hun eigen DNAlijn. Hun kosmische lichtlijn. In dit leven vallen deze twee lijnen samen en kunnen de lichttrillingen de zware trillingen opheffen binnen in jouw bewustzijn. Dat doe je zelf. Op eigen kracht. Door dit te beseffen en ook door niet langer toe te laten dat jouw energie noch je DNA beïnvloed wordt door externe of ingebrachte factoren. Zie voor je dat je kosmische lichtlijn de zwaardere lijn in zich opgenomen heeft en volledig heeft geabsorbeerd. Zie dan voor je dat jouw lichtlijn helder begint te stralen en een mooie witte energie uitzend. Je neemt daarmee je erfrecht weer op.

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

– See more at: http://localhost/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3Ade-witte-tempel-10-overheersing-en-macht&catid=17%3Ade-witte-tempel&Itemid=63&lang=nl#sthash.ETd5Hyjk.dpuf

Print Friendly, PDF & Email