Inrichten van het Rozenkwartscentrum

Inrichten van het Rozenkwartscentrum

Enige tijd geleden heb ik jullie beschreven hoe in relatie tot de Venuspoort, het Rozenkwartscentrum in het gebied Rijswijk Hoek van Holland Delft ontsloten werd onder leiding van de engel Chamuel.
Ik zal jullie de voortgang van dit alles niet onthouden.
Wat is er gebeurd?
Het Centrum bestaat vnl. uit ronde ruimtes. Een grote centrale ruimte, met 12 kleinere ruimtes er om heen. In de centrale ruimte staat in het midden een groot bekken. In dat bekken brandt een witroze vlam. Die soms hoog oplaait. In de andere ruimtes zie je ook vlammen in het midden, steeds via het roze verbonden met een andere galactische straal. De combinatie van de tweekleurige vlam bepaalt dus ook de inkleuring van de ruimte zelf. Als de Venusstraal verbonden wordt met de Pleaiden, zul je bijv. een blauwroze gloed ervaren. Dat als een zacht transparant licht in de ruimte schijnt. Zo zie je in elke ruimte de verbinding naar het sterrenvolk terug. In eigenheid en respect. De ruimte is als volgt ingericht. Om de Centrale Vlam heen staan twaalf kristallen ringen opgesteld, op kristallen pilaartjes. De twaalf ringen zijn beschreven met symbolen en er lijken kleine fittinkjes in de ringen aanwezig te zijn. Prachtige lichtwezens zijn aanwezig om de ruimte te verzorgen. Met liefde, met licht en ook met allerlei kosmische geometrische patronen. In de ruimte is nl. een matrix van sterrenlicht aanwezig. Die zich door de kristallen vloeren heen verbindt met de andere ruimtes, maar toch op zichzelf blijft staan. Op een gegeven moment wordt er een lading sterrenzieltjes verwacht. De Grote Vlam in de centrale ruimte laait hoog op, de anderen vlammen rekken zich uit naar deze Vlam, vervolgens schieten ze hoog de kosmos in en plukken met hun tongen van vuur zielsvonkjes uit de " sterrenlucht". Deze vonkjes gaan mee naar beneden en worden in de kristallen ringen op de fittinkjes geplaatst, rondom de Centrale Vlam in de desbetreffende ruimte. Het centrale vuur verbindt zich met de ringen en voedt de kleine vlammetjes. Waardoor zij beginnen te stralen en schitteren. In de ringen flitsen vervolgens kristallen aan. Deze kristallen horen bij het zielsprogramma van de vonkjes en vertellen hen hun verhaal. De verzorgers in de ruimte koesteren de kleine vlammetjes, zingen hun sterrenliederen en verbinden hen met hun hart. Op bepaalde momenten, de aankomende kersttijd zal daar een voorbeeld van zijn, mogen deze zielsvonkjes overgedragen worden aan het aardse leven. De sterrenverzorgers kiezend daartoe mensen uit op aarde, door wie zij heen kunnen werken. Veelal van oudsher met hen verbonden. Ik heb al een aantal van hen hierin wakker mogen maken. Via deze mensen ontstaat er vanuit het Venuscentrum een soort van engeltrap naar het licht. Via hun bewustzijn, hun directe omgeving wordt er dan een gloeiende spiraal van licht opgebouwd naar de sterren waarlangs deze wezens zich kunnen verplaatsen. In een tweekleurige vortex van licht. Je zou kunnen zeggen een soort van wenteltrap. In het bewustzijn van deze mensen worden fijne spiraaldraden van kristal gevormd. De vlammetjes uit het Venuscentrum worden dan heel voorzichtig overgedragen naar deze draden en er in opgehangen, als lampjes in een kerstboom zou je bijna zeggen. De draden staan in verbinding met het vuur en gloeien voortdurend op in de gewenste kleur en kracht. Steeds begeleid door liefdevol engelengezang. Dit is de incubatietijd. Als de tijd van overdracht daar is, komt één van de verzorgers omhoog en brengt een verbinding tot stand met het ontvangende ouderpaar. Een lijntje van licht naar beide ouders en een lijntje naar de foetus in de baarmoeder via het Ikbenpunt in de buik. Een drie eenheid vormend met elkaar. De kristallen ringen draaien rond en beginnen het programma over te brengen via deze verbinding dat bij deze drie mensen hoort. Als het programma zielsmatig wordt herkend door alle drie gaat het vlammetje over in het leven. Even worden zij alle drie verbonden in een soort van Centrale Vlam die hoog opgloeit en dan wordt het zielsvonkje in het hartje van de foetus geplaatst. Soms gebeurt dit aan het begon van de zwangerschap, maar het kan ook halverwege of pas tijdens de bevalling geschieden. Dat hangt van het programma af. In bepaalde periodes komen er op deze wijze zieltjes in groepsverband in vergelijkbare programma's terecht. Tezamen weer een zielennetwerk op aarde vormend. Het verschil in deze processen is dat de zielen voorheen direct vanuit de kosmos werden overgedragen, kijk maar naar wat ik andere jaren rondom kersttijd hierover heb geschreven. Maar nu dit soort centra geopend worden wereldwijd, zullen deze zieltjes eerst in de energie van dit gebeuren worden ondervangen en op voorhand met de aarde energie verbonden. Waardoor de integratie van deze sterrenzieltjes gemakkelijker wordt. Ze zullen zich makkelijker aanpassen en iets minder zorg en aandacht nodig hebben dan het gemiddelde sterrenkind van NU. Prachtig hè, hoe ook hierin weer wordt voorzien. Deze centra zijn hoe dan ook weer verbonden met de Zonnewijzers, de Tempels van licht enz. wederom grijpt alles in elkaar.

Ik wens allen toe die in deze centra werken, dat er een stroom van zegenend licht op hen neer mag dalen, waarin dit alles tot uitdrukking kan worden gebracht.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email