Venuslicht en bloedmaan

Venuslicht en bloedmaan

Naar aanleiding van het herstel van de Venusgrids zal er in de wereld heel wat beroering ontstaan.
Veel vrouwen zullen ervaren dat de boosheid in hen jegens de man nog eens wordt aangetrild. Vooral zij die uit de gesluierde dimensies vrijkomen zullen via het op aarde levende deel van hun bewustzijn nog boosheid en verzet kunnen ervaren. Er hangt zo'n pijn over de ziel van de vrouw. Deze pijn heeft zich verdeeld over het bewustzijn van vrouwen wereldwijd. Sommigen hebben er voor gekozen om een deel van deze collectieve pijn uit te werken in hun leven. Het zou kunnen dat dit ook in bestaande relaties tussen man en vrouw tot uiting komt.
Gelukkig is dit door de goddelijke wereld al voorzien. Er wordt al genezend op ingewerkt. Vrouwen mogen hun pijn laten zien en mannen mogen de pijn troosten. Het tonen van de pijn en het bieden van troost is ook al als een helende factor in het collectief bewustzijn aanwezig.
Er zijn vrouwen die meer boosheid en verzet op zich nemen dan voor hun eigen afwerking van karma nodig was. Er zijn ook mannen die proberen goed te maken wat andere mannen laten liggen. Met andere woorden; zowel in het vrouwelijk als mannelijk bewustzijn is een energie van vergeving en aanvaarding opgenomen die wij als zielen op deze wereld dankbaar mogen/kunnen/willen aanvaarden. Er zijn nog genoeg vrouwen op de wereld die hun bestaansrecht nu nog niet kunnen tonen en er zijn meer dan genoeg mannen die proberen om de energie van de vrouw te onderdrukken. Hieromheen bewegen wij als collectief, waarin we zowel het vrouwelijk als het mannelijk aspect, ook voor deze zielen proberen te dragen en te veranderen.


De energie moet als een rivier van licht door alle bewustzijnslagen heen gaan stromen. Zodat zielen uit welke tijd/dimensie dan ook hun harten kunnen laven aan het Venuswater. Dit is nog lang niet het geval. We staan pas aan de vooravond van dit gebeuren. We gaan zelfs nog meemaken dat als antwoord op het herstel de mannelijke energie zich zal proberen te verzetten en zijn eisen gaat opvoeren. Ook in een land als bijv. Egypte gaan er steeds meer stemmen op voor vrouwenbesnijdenis. De vrouwen zelf zijn zo gehersenspoeld dat ze hun stem niet kunnen verheffen, of juist willen bewijzen dat het goed is om de oude gebruiken in stand te houden. Hier kunnen we in lijdzaamheid naar kijken. Maar in onze zielen verheffen we ons en schreeuwen onze harten uit dat de schending van mensenrechten in welke vorm dan ook moet ophouden te bestaan.
Daarom werken we stug door om de aansluitingen die nodig zijn in het grid te herstellen. Als het grid herstelt, wordt de energie tussen de netwerken in compacter. Het vervliegt niet meer. We bouwen een krachtsstroom op en via deze krachtsstroom zal het zelfrespect geboren worden. De oude en de nieuwe wereld gaan ogenschijnlijk steeds verder uit elkaar draaien. Maar we moeten onze aandacht focussen op het opbouwen van de nieuwe energie. Ooit zal het zover komen dat dit als een infuus aangesloten kan worden op de oude netwerken en dan zal het alsnog veel zielen kunnen helen. Ook zijn we het aan de nieuwe generatie verplicht om hen een wereld aan te bieden waarin zij als ziel kunnen leven. Waarin zij hun vrouw- of manzijn in eerlijkheid kunnen uitdrukken.
Deze week valt op woensdag 28 november de volle maan, ook wel de bloedmaan genoemd. De bloedmaan vertegenwoordigt een periode waarin we afscheid nemen van wat achter ons ligt, en ons erover bezinnen wat we willen behouden.
Vertaald naar het NU offeren we de oude gebruiken die nergens meer toe leiden op om de nieuwe rituelen te verwelkomen.
De tijd van offers brengen om de goden gunstig te stemmen is voorbij. We mogen de Mangod en de Vrouwgodin in ons zelf gaan eren.
Hun harten mogen om elkaar heen dansen in verheffende nieuwsgierigheid die niet louter op het seksuele aspect is geënt.
Man en vrouw mogen de schoonheid in elkaar gaan erkennen en herkennen. Bekrachtiging van ons diepste zelf in eerbetoon aan ons andere zelf.
De meeste mensen hebben in wisselende samenstellingen mannelijke en vrouwelijke levens achter de rug. En nu vallen beide aspecten samen in de volle bloedmaan. Ze smelten samen om straks de nieuwe maan van de nieuwe tijd te gaan vertegenwoordigen. Bloedmaan gaat over in Boommaan. Verbonden met de stamboom van het nieuwe leven. Lees hierover : "De moederstamboom"
Alles wat bloed, zweet en tranen heeft gekost wordt in een laatste offer aan de goden opgedragen.
Het Venuslicht, met zijn zorgzame draagkracht gaat er aan werken om de energie te bundelen en om te vormen tot een drievoudige straal van licht. In de vrouw als een drievoudige roze-witte- lila vlam en in de man als een roze-blauwe-violette vlam. De vlammen zullen om elkaar heen dansen in een hoofse begroeting. Alsof zij een reidans uitvoeren van uitstekend uitgedachte pasjes die de hoofsheid in henzelf zal uitdagen en doen samensmelten. Waardoor de energie van hoffelijkheid, respect en liefdevolle toewijding nieuw leven ingeblazen gaat worden. Het is al begonnen. Miljoenen zielen dansen de Venusvuurtenendans en de Bloedmaanstampdans in een werveling van licht die samen zal vallen in Eenheid. Duizenden zielen dansen de Dans der dansen. Nu. Van binnen in jou, in je wezen, in je ziel. Zij draaien en wervelen over de tijdslijnen en paden van Moeder Aarde.
Om elkaar heen, naar elkaar toe en van elkaar af.
Ik daag je uit om mee te dansen. Je offerkleed af te leggen. En in hoofse begroeting met jezelf in de spiegels van de nieuwe tijd te kijken. Waarin jij jezelf mag zien als GEHEELDE mens.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email