Het hart van Venus

Het hart van Venus

Wondermooie dingen gebeuren er de laatste weken. De ontwikkelingen die zich voordoen zijn van allerlei aard. Een achtbaan van gebeurtenissen. Iedere ochtend bij het ontwaken voel ik aan mijn lijf dat er grote uitstappen zijn gemaakt. Ik word weer " gekraakt" wakker. De verbindingen worden van hoog tot laag aangebracht en iedere planetaire afstemming levert zijn " contactdraden" aan. 
Een van die contactdraden komt via de Venuspoort binnen.

Bij degenen die van oudsher op de galactische straal van Liefde zijn afgestemd worden er nu in hoog tempo pigmentcellen vrijgemaakt, die in de aura, rondom de betreffende persoon een multidimensionaal, transparant roze hart vrijmaken. De persoon is dan als het ware gevat in een hartenkamer van roze liefde. Gisteren heb ik een actieve ontsluiting hiervan mee mogen maken en het was ontroerend.
Bij mij was Maria uit Hasselt (B). In eerste instantie kreeg ik een beeld van haar zielsdeel. Ik zag haar (meer androgyn eigenlijk) staan op een plein van wit licht. Vanaf dit plein waaierden terrasvormige pleinen uit in twaalf cirkels. Op alle terrassen stonden zielen in afwachting van wat er komen zou. Ik zag dat dit plein gesitueerd was in Het Witte Tempelcomplex waarover ik al eerder geschreven heb. Ook zag ik de andere Tempels van Licht in een straal rondom de Witte Tempel oplichtten, ieder in hun eigen kleur. Uit de hemel daalde een krachtige energiestraal van wit licht neer, gevuld met witte duiven. De straal werd via de kruin en schouders in het hart van de priester op het plein gestuurd. Der priester spreidde zijn armen wijd uit en een heldere golf van licht kwam vrij uit zijn borst en armen. Naar alle richtingen wendde hij zich. Onder het uitspreken van prachtige klanken, stuurde hij de boodschap van vrede de wereld in. De zielen op de lager gelegen terrassen vingen deze straal op met hun harten en draaiden zich om. Zo werd de straal ( maar ook de stroom van witte duiven) van terras naar terras doorgegeven en verder naar beneden gebracht. Alle Tempels in de omgeving lichtten op. De witte duiven vlogen met duizenden uit de hartenkamers van allen die zich verbonden. Ze cirkelden om de Tempels heen, landden op daken en pleinen er om heen. De galactische stralen van diverse planetaire afstemmingen schoten als vuurstralen uit de Tempels omhoog. De duiven vlogen weer op en cirkelden door de kleuren heen. Zo vermengden zij de diverse kleuren in de witte energie en er ontstonden cirkels van regenbooglicht. Deze cirkels waaierden uit tot in de verre omtrek, ook stegen zij op naar de hemel en werden door de wolken en de lucht weerspiegeld. Zelfs de zon nam deze tinten in zich op en straalde regenbooglicht naar de wereld onder zich. De lucht was bezwangerd met de duiven van licht, in alle tinten van de regenboog. Dan losten alle beelden op in een echo van wat er gebeurd was. De energie er van daalde neer op de aarde als ochtenddauw en besprenkelde de omgeving met kosmisch regenbooglicht. Vanuit het universum gezien leek het dan alsof er een fijnstoffelijke deken van licht rondom de Tempels werd uitgespreid. Zo begroetten onze kosmische vrienden alle wezens, in ieder dimensie, elke dag weer. En op sommige feestdagen werd deze ceremonie langer en dieper uitgevoerd.
Ik heb jullie verteld dat dit Tempelcomplex in twaalf dimensies zichtbaar is, dat er onderlinge verbindingen zijn naar alle niveaus. Kun je jezelf dan voorstellen dat dit fenomeen zich in alle geopende dimensies voltrok en dat het zich via enorme, terrasvormige plateaus, als een fontein van licht naar beneden toe ontvouwde? Het is bijna te groot om te beschrijven. Ik hoop dat je met je hart en innerlijk weten dit kunt voorstellen. Onbeschrijflijk is het om in al die dimensies deze waterval van regenbooglicht en vredesduiven te zien afstralen op al het leven in de nabijheid. Hoe het dit leven voedde met intenties van groei, liefde en hoop. Hoe dit licht alle kosmische richtingen vertegenwoordigde die zich met het Aardeproject hebben verbonden. En hoe het ons verbond met het AL. Hoe de betreffende omgeving dit licht absorbeerde in zijn poriën en er door gevoed werd. Hoe die omgeving dan groeide en floreerde in vanzelfsprekende in en uitademing met de TIJD. HEIMWEE als ik er alleen maar aan denk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Maar goed, terug naar de roze Venusstraal. Terwijl dit alles zich openbaarde kwamen er drie engelen bij ons staan. Gabriel, in zijn witte kleed, Rafael in zijn blauwe kleed en Chamuel in zijn roze kleed. Zij verbonden zich met elkaar en met ons en ontsloten op diepe niveaus de energiecellen die met dit alles contact maken. Op een gegeven moment nam Chamuel de leiding. Hij voerde wat handelingen uit die er in resulteerden dat de hartenkamers vanuit de borst op zielsniveau ontsloten werden. Een stroom van zacht oranje roze licht kwam vrij en bewoog om ons heen. Er werd gewerkt bij de energiepoort tussen de voeten. De stroom werd krachtig naar beneden gestuurd en naar het Hart van Moeder Aarde gebracht. De energiepoorten naar beneden toe ontsloten zich in hoog tempo en gaven de straal door. Deze week nog vertelde ik jullie over het Zonnezielsvolk dat daar aangekomen is. Dit volk ving de straal op in hun harten en versterkte deze met hun gezang. De tonen stegen op, een lichtvlam via de buik en borst maakte zich vrij en " VOILA" het LICHTHART om Maria heen werd geboren. Als een kamer van licht opende het zich en hulde haar volledig in de transparant roze gloed. Haar ziel is nu weer verbonden met dit licht en straalt het uit naar alle kanten. Dit hart kan niet meer inklappen, tenzij er heel vreemde dingen gebeuren. De trillingen zullen zich doorgeven binnen haar netwerk naar de andere leden van haar zielsfamilie – groep. Niet iedereen zal dit tegelijkertijd kunnen ontvangen en gebruiken. Maar toch kun jij je nu voorstellen dat het lijkt alsof onzichtbare contactdraden aan elkaar gekoppeld worden, die lampjes ontsteken in de harten van velen. Stel je eens voor dat je van boven af zou kunnen kijken op dit proces en dat je één na één de hartenkamers van Venus geopend ziet worden om de desbetreffende personen heen. Wat een prachtig gezicht. Zo werkt de Venusstraal door ons heen om ons terug te verbinden met haar kracht en liefde. Wereldwijd voltrekt dit proces zich naar alle richtingen, in de zielslagen die hiermee verbonden zijn. Het Zonnezielsvolk zingt onafgebroken zijn lied van Liefde. De tonen er van zullen door deze harten uitwaaieren in de wereld. Vele stralen van galactisch licht zullen zich hier nog aan koppelen. Het lied zal groeien in klank en kleur. De Tempelcomplexen zullen het opnemen in hun werking…..het regenbooglied groeit en zal aanzwellen tot een symfonie van KRACHT, die zonder woorden zijn werking zal tonen. 
Wil je verbonden zijn met dit moois, lees dan dit verslag en je zult aansluiting vinden tot in de diepste kern van je Ziel als het JOUW tijd is. Daarom vertel ik dit alles zo nauwkeurig, zodat je weet wat er gebeuren mag en wat jouw aandeel kan zijn in dit geheel. Op een dag zal het Hart dat om ons heen staat zijn regenboogkracht volledig gaan gebruiken. Een klein lichtje groeit uit tot een Vlam van formaat. Een Olympische vlam die onze wereld zal bijlichten en naar zijn volgende bestemmingspunt zal brengen. Laat jouw lichtje in jouw hoekje schijnen als een kostbaar kleinood dat nimmer meer mag uitdoven. Het witte basislicht zal ieder bekrachtiging dragen en verankeren. Het roze licht zal elke proces ondersteunen met warmte en liefde.

Wat een dankbaarheid om hier weer getuige van te mogen zijn. En natuurlijk is dit slechts een beknopte versie van wat er werkelijk gebeurde. Dat gaat het bevattingsvermogen van velen te boven. Maar dat dit alles tot op zeer diepe niveaus effect gaat sorteren moge duidelijk zijn. 

Ik wens jullie een gezegende Harten Ontwaak Tijd toe.

Print Friendly, PDF & Email