Gebroken Venuskracht

Gebroken Venuskracht

In deze tijd, waarin er zoveel nieuwe energiepatronen geboren worden, is er een beweging op gang gebracht die ik graag onder jullie aandacht breng.

Ik moet daarbij terug grijpen op de energie van het oude continent Lemurië. De priesters van de oude tijd konden in hun bewustzijn de galactische stralen opvangen en uitstralen naar de hen omringende wereld. In een straal van kilometers om hen heen konden zij de bevolking als het ware “ opladen”. Iedereen die verbonden werd met dit licht gaf het op zijn/haar beurt ook weer door. Zo golfden er vanuit de tempels prachtige energiestralen naar buiten, welke in wijdse bewegingen uitwaaierden over het land.

Toen in het universum de planeet Maldek implodeerde en er veel zielen met een laag bewustzijn ondergebracht moesten worden elders in de kosmos, heeft de Lemurische gemeenschap een groep van deze planeet opgevangen en in hun maatschappij uitgenodigd. In de vaste veronderstelling dat zo een liefdevolle maatschappij in staat was om lagere zielen te verheffen. Het drama is echter dat dit niet gelukt is. De groep van Maldek kreeg door manipulatie en gekonkel steeds meer macht in het oude Mu. Zij namen de tempels over, doodden de  priesters of dwongen hen voor  hen te werken. Zij grepen de macht en  de liefdevolle maatschappij van Lemurie verdronk in troebel water. Op dat moment is er iets essentieels gebeurd met de galactische stralen. De stralen braken nl doormidden. De ene helft schoot terug in de kosmos en de andere helft verdween in de schoot van moeder aarde. Er was op een gegeven moment door alle incarnaties heen zo goed als niemand meer over die in de kern van zijn wezen de uiteinden van beide stralen bij elkaar kon brengen. Het licht doofde uit, de trillingen werden lager.

De rozegouden galactische straal die het moederlicht, de onvoorwaardelijke liefde, in zich draagt was niet langer in staat om de geboortepoort open te houden. De geboortepoort loopt vanuit de Venusheuvel bij man en vrouw naar beneden. Als de poort goed werkt, dan straalt deze voortdurend de hartewaardes uit. Aan de binnenkant van de benen ligt een serie kleine kristallen die het venuslicht uitstralen. Als man en vrouw – die beiden een geheelde helft van de poort in zich meedragen – zich verenigen, dan kan de nieuwe ziel door deze poort heen het leven in gedragen worden.  Dat is van belang bij het aantrekken van de nieuwe ziel, als wel bij het geboorteproces.

Als er een zieltje geboren wordt en deze wordt tijdens het proces omstraalt door dit licht, alsof het door een haag van rozegouden lampjes gedragen wordt, dan is deze vanaf de bevruchting tot aan de dood gevat in dit koesterende licht en voelt het zich veilig, omdat het gewaarborgd wordt door de kracht van het hart.

Hoe meer de lampjes doofden, hoe minder liefde er door de poort straalde, hoe onveiliger het leven werd.

De trilling van de mens verlaagde zich. Het geweten  werkte minder. Dood en bedreiging werden onderdeel van het leven.  En sinds dat moment is de gebroken Venusstraal nooit meer heel geweest. Wel werd er getracht om in Atlantis, Egypte en andere culturen met de laatste restjes van dit licht een nieuwe beschaving op te bouwen. Deze hielden geen stand.

En nu staan we voor een heel belangrijk moment. De energie van Venus krijgt na al die eeuwen de kans om zich opnieuw te verbinden.

Weer staan we aan de vooravond van een nieuwe kans. Een wedergeboorte. Een nieuwe beschaving.

Er zijn op dit moment zielen op aarde die de twee helften van de Venusstraal bij elkaar kunnen brengen.

Als zij deze stralen verenigen  in hun kern en het licht net als in de oude tijd  in de omgeving kunnen overstralen, dan verandert er iets in de hartepoort van onze planeet.

Dan geschiedt er een wonder. In het heilig hart van hun wezen wordt de liefde geboren. En deze energie geeft de aanzet tot het nieuwe leven.

Het is een pril begin, nog enorm kwetsbaar.

Er zit een grote bescherming om dit proces heen, van engelen en kosmische wezens.

Het is zo lang geleden dat de stralen verenigd konden worden. En er zijn nog te veel zielen op aarde die dit niet begrijpen, voelen of aanvaarden.

Hier ligt vooral eerst de nadruk op het herstellen van de verloren waardes. De vrouwelijke energie is enorm beschadigd en veranderd.

Het respect voor de vrouw wereldwijd is zorgwekkend en zelfs angstaanjagend.

Daarom moeten we er in de tempels van ons heilig hart voor zorgen dat de fakkels blijven branden. De vrouw, de moeder mag ge-eerd en erkend worden. Haar gewonde ziel mag en moet helen. Een enorm litteken dat wereldwijd door het collectief loopt zuivert zich uit.

Het is een prachtig gegeven dat het Venuslicht nu werkelijk indringt tot in de kleinste moleculen van onze planeet. En zij die deze straal in zich dragen zijn de priesters en genezers van de oude tijd. Zij ankeren de straal, stralen haar uit en geven hen door aan ieder die het licht kan en wil ontvangen.

Durf het te voelen, stel je er voor open. Laat je raken door het eerste venuslicht en stel je voor dat de gebroken straal zich in je Ikbenpunt in het 2e chakra heelt. Dat  de twee uiteinden naar elkaar toe groeien en samensmelten in de kern van jouw diepste wezen en geheiligd wordt. Zodat ook bij jou de Gebroken Venuspoort zich herstellen kan.

Het is de heilige wet van het hart die zich in je openbaart. Waarin respect, samenzijn en liefde tegelijkertijd geboren worden in een explosie van kracht.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email