De dansende bomen van Venus

De dansende bomen van Venus

Gisteren tijdens de doorstroomsessie, mochten we weer een mooie ervaring delen.
Het thema van deze sessie handelde om de kracht van de universele liefde. Deze kracht werd op een zeer bijzondere wijze vorm gegeven.
Om ons heen zweefden enorme kristallen, transparantroze, in de kern een pulserende gloed die aangaf welke zielstrillingen zich met ons verbonden.
De kristallen kwamen hoog boven ons hoofd te staan. Enorme gestaltes, in prachtige kledij kwamen om ons heen staan. De grote kristallen pasten precies in hun hartchakra. Toen zij zich verbonden en met de kracht van hun hartelicht op het kristal instraalden schoten er enorme flitsen van licht los. Die als spiralen om en door ons heen wervelden. In ons eigen hartchakra openden zich replica's van de grote kristallen. Zij begonnen om hun eigen as te draaien en straalden met liefde de wereld in.
Midden in onze lichtcirkel begon zich een enorm transparantroze kristal te vormen. Samengesteld uit de gecombineerde energie van allen die aanwezig waren. 
Meer en meer gestaltes kwamen om ons heen staan. Kinderen werden zichtbaar in het centrum van onze lichtcirkel. Zij straalden vanuit de kern op alles in en begonnen van de een naar de ander te stralen. Hun voeten geplaatst op een draaiende kristallen ring. Langzaam draaide die ring om zijn eigen as. Rondom het enorme kristal. Het was schitterend om te zien. De energie uit de kern brak los en stroomde als vloeibaar licht dwars door ons heen. In onze netwerken, naar alle tijden uitwaaierend.
Boven dit alles zweefden enorme Ufo's. Roze witte transparante schotels zwermden om het gebeuren heen. Hoger de kosmos in zag ik ook vele vliegende schotels, meer wit van kleur. Een van de Ufo's hing stil boven ons samenzijn. Witroze stralen waaierden in banen van licht naar beneden. Langs deze banen gleden gestaltes omlaag. Zij landden vlak voor onze voeten. Gekleed in roze, wit, gouden gewaden. In de armen droegen zij takken met schitterende bloemen er aan. Nadat zij ons liefdevol begroetten, werden de takken in een cirkel om ons heen geplaatst. Deze groeiden uit tot enorme bomen. Bomen die ons omhulden met een liefdevolle kracht. Zij bogen zich naar elkaar toe en van elkaar af. Zij wuifden om ons heen en zorgden voor een subtiele verplaatsing van de energie rondom ons. Het was alsof we in een prieel van hartelicht zaten. De wezens vertelden dat zij via de Venuspoort gekomen waren. Zij staan in verbinding met de roze planeet van de 4e dimensie. Deze wezens noemen zichzelf ook wel de Hathors. Ik mocht door hun ogen een kijkje nemen in hun eigen wereld en was ontroerd door de schoonheid er van. Zij vertelden ons dat ze de zaden van bomen brachten die op hun wereld groeien. Deze zaden worden geplaatst in het net geopende vierdimensionale veld in het bewustzijn van mensen van deze aarde. De eerste zaden werden gisteren gebracht. Zij lieten ons zien dat deze bomen door zouden groeien en vruchten zouden dragen. De zaden van deze vruchten kunnen dan in het vierdimensionale veld verder uitgroeien. Er werd ons gevraagd één van deze bomen bewust in onze eigen tuinen te planten. Deze boom kan dan uitgroeien tot hoog in de kosmos en zijn takken naar het universum uitstrekken. Op deze wijze een verbinding naar de Venuspoort in stand houdend.
Zo lieten zij ons zien dat de energie van de vierde dimensie werkelijk vruchtbaar genoeg geworden is om er daadwerkelijk nieuw leven in over te planten. Er werd getoond dat als de bomen van Venus geplant zijn, en hun bloemenklokken in hartvorm zouden gaan bloeien er vanuit andere lichtstelsels ook nieuw bloemzaad overgebracht gaat worden. Maar de bomen bouwen met elkaar een stralend krachtveld op waarin de andere zaden beter kunnen gedijen. Zo werken alle galactische volkeren samen om de zaden van nieuw leven over te planten in het bewustzijn van de aarde. Weliswaar nog niet op zichtbare niveaus. Maar door hen die zien met het hart kan dit zeker worden waargenomen.
De bomen zijn zeer speciaal. Zij reageren nl. op de energie vanuit de omgeving. Zij vangen met hun takken de energiestromen op, verplaatsen deze door hun takken en stam naar hun wortels. De bomen kunnen dansen. Op hun plaats wuiven zij met de energiestromen mee als rietstengels in de wind. Daardoor verplaatsen zij grote hoeveelheden energie. En stralen zij een enorme soepelheid en vrolijkheid uit. 
De Hathors nodigden ons uit om met hen mee te gaan, tussen de bomen door te lopen, ons met hen te verbinden en mee te dansen in hun liefdevolle beweging. Het was werkelijk zeer verheffend en blij.
Zij lieten ons zien dat de energie van liefde in staat is om blijdschap te planten en deze blijdschap met de tijdsstromen mee te bewegen door alle dimensies heen.
Zo wordt er vanaf nu gewerkt aan de opbouw van deze tuinen van licht. De zaden worden overgebracht. Het paradijs in ons kan werkelijk tot bloei komen. Als we willen kunnen we terugkeren in de tuinen van het Paradijs. De hartenstem kan niet meer tot zwijgen worden gebracht. Het licht van de vierde dimensie zal groeien en zich enten op het driedimensionale niveau. Het zal wortel schieten en deze dimensie dieper en dieper doordringen met de energie van de Liefde. 
De dansende bomen met hun witgouden stam en takken. De dieproze bloemenklokken in allerlei tinten, hun gouden aura's. Zij vormen de stamboom van dit fenomeen. Hun wit gouden wortels zullen diep doordringen in de aarde ( lees de lagere dimensies) onder hen en al het leven doorstralen met liefdevolle intenties.
Zij zullen wortelen in de harten van hen die hier voor openstaan. 
Ik wens jullie toe dat er een dansende boom in de tuin van je hart kan worden geplant. Zodat de zaden hiervan de kracht van de vierde dimensie voor je zullen openen en via de winden van alle tijden zichzelf zullen voortplanten naar de toekomst toe.

Dankbaarheid is op zijn plaats. De Hathors straalden met zoveel liefde op ons, dat dit niet in woorden is te vangen. 
De enorme gestaltes rondom ons, met het prachtige kristal in hun hartchakra, blijven als een soort van " tuinmannen" hier achter. In deze wereld zullen zij de grote hartskristallen plaatsen die de verbinding naar de kosmos zullen uitbouwen.
Zij hebben ieder een zorgveld tot hun beschikking en zullen er alles aan doen om de energie, de groeiprocessen te begeleiden
Wat een schitterende taak hebben zij op zich genomen.

Wat wonderlijk en schoon dat dit zich om en in ons afspeelt en dat we mogen " WETEN".

Ik groet jullie vanuit de Bron die eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email