Bestaansrecht

Bestaansrecht

Veel traumapijn op deze planeet is ontstaan doordat mensen hun basisrechten ontnomen zijn.

Het recht op respect en liefde. Het recht op bestaan. Het recht op stemgebruik.  Het recht op bescherming, enz.  Er zijn zoveel natuurlijke rechten omgevormd tot valse patronen, dat het bijna ondoenlijk is om dit natuurlijk recht terug te brengen tot zijn normale proporties.

 

Je kan alleen iemand zijn basisrecht ontnemen als je geen liefde kan voelen voor het leven. Want het recht op leven impliceert een organisch gebruik van alle voorwaarden die het leven met draagkracht ondersteunen. Haal je die draagkracht weg dan vallen de rechten om, dan groeien er angsten en angst keert de werkelijkheid om.

Zodoende zijn er in de meridianen van onze planeet veel verkeerde energiestromen ontstaan, die de omkering in stand hielden.

Het recht op liefde, om onbelemmerd te kunnen groeien en manifesteren is het eerste recht dat nodig is om tot bloei te kunnen komen.

En juist dat recht verdween  in  de loop der eeuwen. Het werd  omgebogen tot een onnatuurlijke proces. Alsof je liefde moest verdienen en verdedigen. Alsof je op je knietjes moest smeken om een beetje van de liefde te kunnen krijgen.  Angst maakte eenzaam en eenzaamheid liet mensen rare dingen doen om een beetje liefde te “ verdienen”.

Dit werd zo’n zorgwekkend proces dat de aarde aan liefdeloosheid ten onder dreigde te gaan. Ver vooruitkijkend in de toekomst zagen de lichtmeesters de energie van Liefde slinken en tot minimale proporties weg smelten.

Vanuit dat perspectief is er een Plan opgesteld met als basisvoorwaarde om de liefde die er nog over was te gaan waarborgen en er hard aan te gaan werken om die liefde te vermeerderen.

In de afdaling van het ChristusbewustZIJNSveld is juist dit aspect tot hoofddoel gesteld.

De “ witte zielen” hebben allerlei aspecten van kosmische energie meegenomen in hun kern om de tekorten aan te kunnen vullen op deze planeet..

De “ witte zielen”  zijn  in de afdaling naar “ beneden”  doorstraald met Roze Gouden Venuslicht tot in hun diepste kern. Om hen te beschermen tegen het diepe gevoel van liefdeloosheid dat zij tegemoet gingen. Maar ook om die energie te spiegelen in de diepste vormen van duisternis, waar liefdeloosheid regeerde. Zo zijn vele witte zielen, met deze kernkracht in hun wezen afgedaald tot in de kern van meedogenloosheid, in een ultieme poging om dit steeds maar afdalende proces te stoppen en het tij te keren.

Ook moesten zij door de bunkers van pijn en onwetendheid heen breken om de energie terug te kunnen installeren in het hart van Moeder Aarde.

De noodkreet van Moeder Aarde  was een stervenskreet. Tot ver in de kosmos hoorbaar. Een jammerende, bulderende, knarsende trilling die uit golfde tot voorbij de stratosferen van onze planeet. Niet om aan te horen.

Na 2000 jaar van energetisch lichtwerk kunnen we constateren dat het plan werkt.

De Lichtende Liefdeskracht van de goddelijke Vader/Moederzon is teruggezet in de kern van de planeet.

Het energetisch hart van ons lichtstelsel sluit sinds kort weer aan op de natuurlijke, kosmische beweging waarin het licht van Venus door de kern van ons portaal kan stromen.

En zodoende de aderen van dit stelsel met lichtend rozegouden hartengloed kan aanvullen.

Venus dient hiertoe als doorgeefluik. De vele zielen die door de Venuskern heen naar deze planeet zijn afgedaald , zijn bedraad met de trilling van onvoorwaardelijke liefde.  De roze galactische straal en alle lichtwezens die door de straal heen werken zijn onder leiding van de moedergodin, de engel Chamuel, en vele andere engelen naar de planeet gedragen. In hun wezen ligt de aansluiting op de energie van de 4e dimensie, het hartenportaal. Alleen als de liefde terugkeert in het hart van de mensheid zal de planeet weer groeikansen kennen.

Het is dus bijzonder verheugend dat achter de schermen van het aardse leven  deze indaling zich voltrokken heeft.

Het Venuslicht heeft houvast gevonden in de kern van Moeder aarde, in haar energetisch lichthart.

Het prille begin van een opnieuw tot leven komende planeet.

Pril, kwetsbaar en nog niet voor iedereen voelbaar.

Toch gaat deze trilling vanuit de kern van de aarde er aan werken om de mensheid terug te brengen bij het hart. Het voelen, handelen en leven vanuit het aspect LIEFDE.

Wat een geschenk. We doen er de komende jaren alles aan om dit licht te ankeren in de kern  (en te dragen in onze ziel ) tot het  sterk genoeg is om zich via het collectief bewustzijn te bedraden in de hele mensheid.

De omkering is echt begonnen.

Het geboortelicht van de nieuwe tijd is teruggekeerd in de bron van onze innerlijke hartenportalen. Het glanst en zindert. Het gloeit en pulseert. Het wacht op allen die dit geschenk tot in de kern van hun eigen harten op weten te pompen en langs die trilling hun leven gaan inrichten.

In echtheid, in oprechtheid.

Zonder valse beloftes en voorwaardes.

Zonder dreiging en manipulatie.

Gewoon vanuit LIEFDE voor het bestaan en het verlangen om dit bestaan uit te laten groeien tot een groots aspect van zijn eigen lichtkracht.

In dit licht is geboorterecht verweven, stemrecht, bestaansrecht. De belangrijkste codes die nodig zijn om het levende leven te weven in de tijd van NU.

Liefde hoef je niet te verdienen, LIEFDE IS,

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email