De Tempel van Dendera

De Tempel van Dendera

Er zijn van die momenten in tijd en ruimte dat alles samen lijkt te vallen in een logische ordening. 
Nu de Moedergodin in haar gedaante van Isis- Maria -Aphrodite ( of welke naam zij in welke cultuur ook draagt om zich uit te drukken in de wereld) zo sterk inwerkt op ons bewustzijn voel je de kracht van het scheppende licht toenemen.
Er zijn verschillende plaatsen in de wereld die van oudsher geïnitieerd zijn om de moederkracht te dragen en uit te pulseren in de dimensies die aansluiten op haar wezen.
Eén van die plaatsen is te vinden in Egypte, In Dendera, een plaatsje op de westelijke oever van de Nijl. Hier bevinden zich de overblijfselen van de Hathor – Tempels. De Godin van leven en sterven. Alle geboorteprocessen begeleidend die een ziel van de hemel naar de aarde overdraagt en andersom. Een plek waar het geheiligde leven in welke hoedanigheid dan ook gevierd werd. Deze Tempel werd gezien als één van de belangrijkste overdrachtsplaatsen in tijd en ruimte. Hier werden de zielen voorbereid op hun aankomst in welk leven dan ook. Ze werden geschoold, gezuiverd en met respect de poorten van leven en sterven door geloodst. De planeet Venus is hier sterk mee verbonden. En via deze planeet ( dat een portaal vormt voor de kosmos) vele andere sterrenstelsels.
De plaats wordt het Hart van Egypte genoemd, en vooral het aspect van het vrouwelijk hart wordt hierin sterk benadrukt. Een stukje verderop in de Tempels van Abydos wordt het mannelijk aspect hiervan meer benadrukt. Alhoewel de mannelijke scheppingskracht in de vrouwelijke Tempel zeker aanwezig is en van zeer groot belang.
Tijdens de groepssessie van vandaag mochten we werken aan het herstel van deze belangrijke vortex. Het evenwicht in de wereld moet hier vandaan worden voorbereid en bekrachtigd.
Sinds de Venusovergang van juni 2012 vallen de patronen eindelijk weer samen in een raster van heilig licht.
Dit raster mag gekoppeld worden aan enorme kristallen die voor dit doel op deze plaats aanwezig zijn. Het is alsof de intenties van aloude zielen van hemelse en aardse oorsprong nu samenvallen in een geheiligd patroon. Op astraal niveau worden hierdoor de oude tempellijnen en bijbehorende rituelen hersteld. Veel Venuspriesteressen werken op astraal-mondiaal niveau aan het herstel van deze lijnen. Het Venusraster wordt op kosmisch niveau bijeengehouden door een gigantisch kristal. Facet geslepen. In de vorm van een " hunebed" Alsof op de pilaren van de Stonehenge-cirkel een groot deksel in de vorm van een kristal is gelegd. De pilaren vormen de wachters en de deksteen zelf is het portaal.
Dit kristal vormt een kosmisch portaal voor vele zielen die door de ruimte reizen en door het Veuslicht geheiligd worden in hun taak.
Het gaat in dit stuk te ver om te beschrijven hoe we de connectie met dit raster verloren zijn geraakt. Ik hoop daar in een andere waarneming aandacht aan te besteden. Nu, vandaag gaat het om het herstel van dit enorme bouwwerk, dat door astrale en kosmische dimensies heen zichzelf gaat uitlijnen in het universum.
Door alle dimensies heen waren er van oudsher bronnen verbonden met deze Tempelcomplexen, ik heb daar o.a. over geschreven in het artikel " de Venusbronnen".
In fysieke vorm diende de Nijl die langs de aardse Tempelcomplexen liep als verlengstuk van de bronnen. De Nijl vertegenwoordigde de vruchtbaarheid van welk leven dan ook.
In de aanloop naar 2013 en de initiatie van de nieuwe wereld is het enorm belangrijk dat dit Venusportaal hersteld wordt. Dat is ook aan het gebeuren. En het is hoog tijd. Want de vrouwelijke energie moet niet langer versluierd zijn. De vrouw mag gezien worden in al haar glorie. Zij mag in haar hartebron de connectie met de Moedergodin herstellen en bekrachtigen. 
Zo worden steeds meer vrouwen terug geroepen naar de kern. Zij mogen baden in de bronnen van Venus. In de astrale werelden vindt momenteel een enorme verschuiving plaats. Ook door dit fenomeen. Voor het eerst sinds lange tijd worden de poorten geopend die vrouwen in aparte dimensies opsloot. Miljoenen vrouwen die na hun aardse leven in de versluierde lagen van hun ziel gevangen werden gehouden. Met mannelijke wachters aan de poort. Duizenden, miljoenen vrouwen die leven na leven in deze werelden werden vastgezet. En als zij terug gebracht werden naar de aarde allereerst door valse priesteressen in de ontheiligde Venustempels onderwezen werden hoe zij zo diensbaar mogelijk mochten zijn aan de man. Als een privilege voor hun ziel. Op aarde merk je hoe de oude machten proberen vast te houden aan dit gegeven. Maar zij zullen het niet vol kunnen houden. De wereld is in beweging. Ook op dit niveau. De wederopstand is begonnen. Er is geen weg meer terug.
In een prachtige verbinding met een grote groep zielen zijn we begonnen aan de hereniging. Op zielenniveau beginnend, zich later vertalend naar het aardse leven. Passend in de evolutie van deze tijd.
Woorden schieten te kort om de dankbaarheid uit te drukken die dit alles omgeeft.

De wereld is volop in beweging.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email